• KK olympiády kritického myslenia
     • KK olympiády kritického myslenia

     • Rozvíjať schopnosti vyhľadávať informácie, kriticky s nimi pracovať a využiť ich v praxi - to je cieľ olympiády kritického myslenia, do ktorej sa v úvodnom kole v decembri zapojili študenti celej školy a dnes do krajského kola postúpili 14 najúspešnejší študenti. 

     • O pohár primátora mesta Poprad

     • Študenti školy Paťo Richtarčík, Marko Jína, Micolas Adrián Klauda, Viki Dlugošová , Michal Zuštiak a Aďo Lysák postavili na Turnaj v trojkovom basketbale  "O pohár primátora mesta Poprad " dve družstvá a dosiahli skvelé výsledky.  Zmiešané družsvo obsadilo 1.miesto a  chlapčenské  družstvo 3.miesto. Blahoželáme !

    • Krajské kolo TMF
     • Krajské kolo TMF

     • Na krajskom kole súťaže Turnaj mladých fyzikov dosiahli  naši študenti 2.ročníka výborné výsledky. Družstvo v zložení Grétka Ištoková, Peter Gonda, Marko Chudík a Vladislav Mitický obsadili ako jediné družstvo strednej odbornej školy vynikajúce 2.miesto.Turnaj mladých fyzikov je súťaž  družstiev stredoškolákov vo fyzike. Spája v sebe myšlienky Fyzikálnej olympiády (riešenie príkladov) s myšlienkami stredoškolskej odbornej činnosti (prezentácia riešenia nejakého problému pred odbornou porotou). Úlohou súťažiacich je každý rok vypracovať 17 náročných úloh z rôznych oblastí fyziky tak, aby ich mohli prezentovať pred odbornou porotou. 

    • Planetárium ASTRO SHOW na SSOSTE
     • Planetárium ASTRO SHOW na SSOSTE

     • Vďaka modernej digitálnej sférickej projekcii, obrazu premietanému na celú plochu kupoly prenosného planetária a  priestorovému zvukovému systému získali študenti školy množstvo nových informácií a poznatkov zo sveta vesmíru.

    • Výborné výsledky na KK ONEJ
     • Výborné výsledky na KK ONEJ

     • Študent 2.ročníka našej školy Amine Aouji obsadil v kategórii 2D na krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku výborné 2.miesto  a naša prváčka Valentina van Veen v kategórii 2C veľmi pekné 4.miesto. Srdečne blahoželáme !

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • 30 inšpiratívnych nápadov, svedčiacich o tvorivosti, širokom rozhľade, riešení skutočných problémov praxe , ale aj o koníčkoch a zaujímavom využívaní voľného času našich študentov...to sú atribúty nášho školského kola súťaže Stredoškolskej odbornej súťaže. Veríme, že porota správne vybrala tie najlepšie práce , ktoré budú súťažiť na krajskom kole SOČ 1.apríla 2022. Držíme palce !

    • NET@FIIT 2022
     • NET@FIIT 2022

     • Súťaž NET@FIIT 2022 , ktorá sa konala 7.2.2022 na FIIT STU v Bratislave, je súťaž stredoškolákov zameraná na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí, najmä konfigurácie aktívnych sieťových prvkov, ako sú prepínače a smerovače.

      Študenti našej školy dosiahli  na tejto súťaži   vynikajúce výsledky. Matúš Záremský obsadil  2.miesto, Damián Regeš  3.miesto, Patrik Boržík 5.miesto  a Branislav Sivanič 6.miestoSrdečne blahoželáme !

    • Víťazstvo na KK OANJ
     • Víťazstvo na KK OANJ

     • Naša študentka 1.ročníka Veronika Mikulová presvedčivo zvíťazila na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku a postúpila na celoštátne kolo súťaže. Blahoželáme a  veľmi držíme palce vo finále súťaže !

    • EXPERT - geniality show 2021/22
     • EXPERT - geniality show 2021/22

     • V celoslovenskej vedomostnej súťaži žiakov stredných škôl EXPERT- geniality show 2021/22 dosiahli študenti školy výborné výsledky. V kategórii študentov 1. a 2.ročníka obsadil v téme "Mozgolamy" Vladislav Mitický vynikajúce 2.miesto a v celkovom poradí skončil na 13.mieste v konkurencii 1183 súťažiacich. V kategórii študentov 3. a 4.ročníka   obsadil 2.miesto v téme "Tajomstvá prírody "  Damián Regeš  a v celkovom poradí sa umiestnil na úžasnom 3.mieste. Krásne - 10.miesto v celkovom poradí dosiahol aj Jakub Urban.  Blahoželáme !

    • Diskusné fórum SSOSTY
     • Diskusné fórum SSOSTY

     • Inšpiratívne, obohacujúce, úprimné a zaujímavé . Také bolo dnešné piatkové predpoludnie , počas ktorého sa stretli naši maturanti - študenti 4.ročníka s našimi absolventmi, študentmi rôznych vysokých škôl na Slovensku aj v Čechách a diskutovali s nimi o ich pozitívnych aj negatívnych skúsenostiach s vysokoškolským štúdiom. Cenné a naozaj úprimné priateľské  rady  "navždy našich Ssoťákov " študenti veľmi ocenili a možno aj úplne zmenili ich pôvodné rozhodnutia. Ďakujeme !

    • Lyžiarsky a snowboardový kurz
     • Lyžiarsky a snowboardový kurz

     • Príjemné počasie, dostatok snehu, upravené svahy, komfortné ubytovanie,dobrá strava a nadovšetko výborná nálada po mesiacoch neustáleho obmedzovania - to sú atribúty, ktoré sprevádzali počas celého  týždňa našich druhákov a tretiakov na lyžiarskom a snowboardovom kurze v rezorte Levočská dolina.

    • Víťazka OANJ
     • Víťazka OANJ

     • Naša študentka 1.ročníka Veronika Mikulová zvíťazila na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku a postúpila na krajské kolo súťaže. Blahoželáme a držíme palce v ďalšej súťaži !

    • Projektové dni SSOSTY
     • Projektové dni SSOSTY

     • V škole sa v hneď v úvode nového roku 2022 uskutočňujú PROJEKTOVÉ DNI SSOSTY , ktorých cieľom je v rámci rovesníckeho neformálneho vzdelávania prezentovať kreatívne témy úspešných projektov odborných súťaží  študentom prvých troch ročníkov školy.

    • Prvenstvo v OKM
     • Prvenstvo v OKM

     • Viac ako 70 škôl z celého Slovenska sa zapojilo do prvého kola Olympiády kritického myslenia. Naša škola získala prvenstvo v počte zapojených žiakov.  V 1.kategórii dosiahol najlepší výsledok náš študent I.A triedy Šimon Podstavek ( 5.miesto). V 2.kategórii dosiahol najlepší výsledok náš študent IV.B triedy Damián Regeš ( 9.miesto).