• ZLATÁ KLAPKA 2020
     • ZLATÁ KLAPKA 2020

     • Víťazstvo v kategórii " Hudobný videoklip - SOŠ " a veľmi cenné nominácie medzi 3 najlepšie práce v kategórii " Réžia SOŠ "v kategórii " Krátky hraný film 15-19 " si odniesol z 8.ročníka celoslovenskej súťaže  v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka 2020 študent 3.ročníka Benjamín Haverla. Srdečne blahoželáme !

    • Vynikajúce výsledky na KK SOČ
     • Vynikajúce výsledky na KK SOČ

     • Na krajskom kole súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti, do ktorého sa zapojili študenti  celého kraja so 154 prácami, dosiahli naši študenti vynikajúce výsledky.  V súťažnom odbore Zdravotníctvo a farmakológia obsadili 1.miesto Danka Repková a Matej Bašista, v súťažnom odbore Pôdohospodárstvo obsadili 1.miesto Anežka Ovsiaková a Denisa Kučerová a v súťažnom odbore Ekonomika a riadenie obsadila 1.miesto Laura Hurkalová. V súťažnom odbore Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia obsadili 2. miesto Tomáš Andrejdes a Patrik Pitka Kester,  v súťažnom odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika  obsadil 2.miesto Matúš Juštik a v súťažnom odbore Teória kultúry, umenie obsadil 2.miesto Benjamín Haverla.V súťažnom odbore Informatika obsadil 3.miesto Filip Šefčík. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole !

     • Oznam

     • Vážení rodičia a žiaci,

      na základe usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020, ktoré vydal 6.apríla 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu, zasadla dňa 8.apríla 2020 (videokonferenčne ) pedagogická rada Súkromnej strednej odbornej školy, Ul.29.augusta 4812 v Poprade.

      Pedagogická rada rozhodla, že v druhom polroku školského roku 2019/2020 budú všetky predmety okrem predmetu telesná a športová výchova klasifikované známkou. V predmete telesná a športová výchova, ktorý bol pôvodne klasifikovaný, podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou, preto nebude klasifikovaný.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy udeľuje na dni 12.3.2020 a 13.3.2020 riaditeľské voľno z preventívnych dôvodov. Zároveň upozorňujem, že zatiaľ nebol zmenený termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitných skúšok. Žiadam Vás o sledovanie zverejnených informácií na našej webovej stránke a tiež prostredníctvom edupage.

    • 10.ročník PLESU SSOSTY
     • 10.ročník PLESU SSOSTY

     • Výnimočný, kultivovaný, príjemný, s fantastickou náladou, bohatý na ceny v tombole, plný smiechu a zábavy - to sú slová, ktorými naši študenti, hostia 10.ročníka PLESU SSOSTy , charakterizovali posledný piatkový večer. Opäť si ho pod patronát zobrala naša študentská spoločnosť NOBISS, ktorá ho kompletne zrealizovala samozrejme pod neutíchajúcim dohľadom Ing.Marcinovej.

      Ďakujeme !

    • SSOSTA NAOSTRO
     • SSOSTA NAOSTRO

     • V piatok 21.februára 2020 sa v našej škole  uskutočnil náš inovovaný Deň otvorených dverí pod už tradičným názvom "SSOSTA  NAOSTRO ".  Tématicky zamerané workshopy navštívilo viac ako 100 uchádzačov o štúdium a samozrejme nechýbali ani rodičia. Ďakujeme všetkým našim študentom a učiteľom za prípravu zaujímavého a inšpiratívneho dopoludnia .

    • Inšpirácie pre SSOSTu od Michala Meška
     • Inšpirácie pre SSOSTu od Michala Meška

     • Študenti 3.ročníka školy mali možnosť dňa 19.2.2020 "nasávať" informácie, pozitívne aj negatívne skúsenosti a životné rady od inšpiratívnej osobnosti Slovenska - od  Michala Meška, manažéra roka 2018,spoluzakladateľa portálu Referáty.sk a  spolumajiteľa klasického aj internetového kníhkupectva Martinusktorý je  druhým najväčším predajcom kníh na Slovensku a najväčším internetovým predajcom kníh. 

    • NET@FIIT 2020
     • NET@FIIT 2020

     • NET@FIIT 2020 , ktorá sa konala v piatok 14.2.2020 na FIIT STU v Bratislave, je súťaž stredoškolákov zameraná na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí, najmä konfigurácie aktívnych sieťových prvkov, ako sú prepínače a smerovače.  Študent IV.A triedy Lukáš Berko  obsadil na tejto súťaži výborné 3.miesto. Srdečne blahoželáme !

    • Krajské kolo OANJ
     • Krajské kolo OANJ

     • Študent 2.ročníka našej školy Patrik Boržík  ako víťaz okresného kola  postúpil na krajské kolo olympiády v anglickom jazyku , na  ktorom dňa 12.2.2020 obsadil krásne 2.miesto. Srdečne blahoželáme  a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy !

    • Víťaz krajského kola ONEJ
     • Víťaz krajského kola ONEJ

     • Patrick Lorko sa stal víťazom krajského kola olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D, ktoré sa konalo dňa 11.2.2020 v Poprade a postúpil na celoslovenské kolo. Srdečne blahoželáme !

    • Simulované študentské voľby
     • Simulované študentské voľby

     • 351 študentov našej školy sa dňa 6.februára  2020 zúčastnilo simulovaných študentských volieb do Národnej rady Slovenskej republiky . Odovzdali 335 platných hlasovacích lístkov , ktoré spracovala volebná komisia do volebných výsledkov a zápisnice. Celkové výsledky  simulovaných študentských volieb do Národnej rady Slovenskej republiky , uskutočnené na stredných školách, boli zverejnené v médiách.

    • Lyžiarsky a snowboardový kurz
     • Lyžiarsky a snowboardový kurz

     • Krásne počasie, dostatok snehu, upravené svahy, komfortné ubytovanie,dobrá strava a nadovšetko výborná nálada - veríme, že to sú atribúty, ktoré budú počas celého tohto týždňa sprevádzať našich druhákov na lyžiarskom a snowboardovom kurze v rezorte Levočská dolina.

    • Víťaz okresného kola ONEJ
     • Víťaz okresného kola ONEJ

     • Patrick Lorko, študent IV.C triedy, zvíťazil v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku a postúpil na krajské kolo súťaže. Srdečne blahoželáme !

    • Víťaz okresného kola OANJ
     • Víťaz okresného kola OANJ

     • Patrik Boržík, študent II.A triedy, zvíťazil v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku a postúpil na krajské kolo súťaže. Srdečne blahoželáme !

    • Beseda so sudkyňou OS v Poprade
     • Beseda so sudkyňou OS v Poprade

     • Študenti 3. a 4.ročníka študijného odboru Právo a podnikanie budú vo štvrtok 16.januára 2020 besedovať na aktuálne témy so sudkyňou Okresného súdu v Poprade JUDr. Petruškovou.

    • Okresné kolo OANJ
     • Okresné kolo OANJ

     • V stredu 15.januára 2020 sa v našej škole uskutočnia okresné kolá troch okresov súťaže Olympiáda v anglickom jazyku. Všetkým súťažiacim aj porotcom prajeme úspešný deň prežitý v príjemnej atmosfére.