• Školský internát

    • Niektorí žiaci našej školy sú ubytovaní na stredoškolskom internáte, ktorý sa nachádza v blízkosti autobusovej a železničnej stanice. Vzdialenosť internátu od našej školy 10 min. peši. 

     Školský internát (ŠI) v zmysle zákona 236/2009 Z.z.(školský zákon) v znení neskorších predpisov je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a celodenné stravovanie.

     Školský internát má na využívanie voľnočasových a záujmových aktivít pre žiakov vytvorené výborné podmienky.

     Ubytovanie s vlastným sociálnym vybavením izieb a celodenné stravovanie v budove internátu zabezpečuje potrebný štandard

     Ďalšie informácie : www.sipop.sk

    • Kontakty

      • Adresa
      • Školský internát
       Karpatská 9, Poprad, 05801
      • Email
      • internat@sipop.sk

      • Telefón
      • 052/7763414