• Online diskusia
     • Online diskusia

     • Študenti 3.ročníka školy sa 15.3.2021 zúčastnili diskusného fóra "FAKE NEWS : Ako sa zorientovať medzi dezinformáciami a pravdou ? ", ktoré organizovala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. 

     • Úspešná tvorba Benjamína Haverlu

     • Študent 4.ročníka Benjamín Haverla žne na filmových festivaloch úspechy so svojím filmom "POSLEDNÝ  LIST " (THE LAST LETTER) . Na filmovom festivale KIMFF (Košice International Monthly Film Festival) sa umiestnil ako finalista  a  na filmovom festivale Monthly Indie Shorts  získal za film ceny  BEST  STUDENT  FILM  a BEST  STUDENT  DIRECTOR.  Srdečne blahoželáme !

    • Net@FIIT 2021
     • Net@FIIT 2021

     • Súťaž NET@FIIT 2021 , ktorá sa konala 8.2.2021 na FIIT STU v Bratislave, je súťaž stredoškolákov zameraná na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí, najmä konfigurácie aktívnych sieťových prvkov, ako sú prepínače a smerovače.

      Študenti našej školy dosiahli  na tejto súťaži   vynikajúce výsledky . Nikolas Novák obsadil  2.miesto a Matúš Záremský  3.miesto. Srdečne blahoželáme !

       

    • Diskusné fórum SSOSTY
     • Diskusné fórum SSOSTY

     • Inšpiratívne, obohacujúce, úprimné a zaujímavé . Také bolo dnešné piatkové predpoludnie , počas ktorého sa stretli naši maturanti - študenti 4.ročníka s našimi absolventmi, študentmi rôznych vysokých škôl na Slovensku aj v Čechách a diskutovali s nimi o ich pozitívnych aj negatívnych skúsenostiach s vysokoškolským štúdiom. Cenné a naozaj úprimné priateľské  rady  "navždy našich Ssoťákov " študenti veľmi ocenili a možno aj úplne zmenili ich pôvodné rozhodnutia. Ďakujeme !

    • Cambridge certifikáty
     • Cambridge certifikáty

     • Napriek sťaženej príprave, ktoré prebiehala výlučne v online priestore, sa v decembri 2020  30 študentov školy zúčastnilo na písomnej a ústnej časti skúšok pre získanie medzinárodného FCE certifikátu . Výsledky skúšok sú veľmi potešujúce - až tretina študentov získala najvyšší certifikát na úrovni C1 a 19 študentov na úrovni B2.

    • IT Fitness Test 2020
     • IT Fitness Test 2020

     • V celoslovenskom testovaní digitálnych zručností IT Fitness 2020, do ktorého sa  zapojilo takmer 22 500 respondentov sa naša škola  umiestnila na 4.mieste v počte zapojených žiakov – 275 žiakov. V úspešnosti testovania žiaci školy dosiahli s priemernou úspešnosťou 74,39 %  percentil školy 92 %  a umiestnili sa na 13.mieste  spomedzi 376 škôl ( školy s respondentmi staršími ako 15 rokov, teda aj vysoké školy ).

    • Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku
     • Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • Na okresnom  kole olympiády v nemeckom jazyku nás reprezentovala  žiačka Miriam Kováčová zo  IV.C triedy, ktorá obsadila výborné 1.miesto a postúpila na krajské kolo. Srdečne blahoželáme !

     • Týždeň prekvapení na SSOSTE - DEŇ ŠTVRTÝ

     • Naše štvrtkové finále bolo naozaj výnimočné - stretnutiami s výnimočnými osobnosťami. Hneď zrána mali možnosť študenti študijného odboru Právo a podnikanie diskutovať so štátnou tajomníčkou MPSVaR SR pani Soňou Gáborčákovou, ktorej životný príbeh je veľmi inšpiratívny , naplnený pracovitosťou, odhodlaním a nezlomnou vôľou. Neskôr sme mali tú česť stretnúť sa v online priestore s veľvyslankyňou USA na Slovensku p. Bridget Bring  a diskutovať s ňou v anglickom jazyku  o práci veľvyslanca,  o zahraničnej politike, ale aj o jej pohľade na Slovensko a  naše tradície. Grafička p.Kristína Magyarová zaujala informatikov svojím pohľadom na svet grafiky a  talentovaný marketér reklamnej agentúry TRIAD p.Ján Papáč odhalil študentom skryté tajomstvá marketingových trikov.

     • Týždeň prekvapení na SSOSTE - DEŇ TRETÍ

     • Streda bola  nabitá energiou a úplne novými poznatkami...Študenti 3. a 4.ročníka hneď ráno navštívili Vysokú školu kreatívnej  komunikácie v Prahe a druháci a tretiaci besedovali  o ľudských právach a EÚ s výnimočnou osobnosťou -poslankyňou Európskeho parlamentu p.Miriam Lexmann. Nekonečný prúd otázok smeroval počas takmer dvojhodinových diskusií ku známemu hercovi p.Lukášovi Latinákovi a p.Františkovi Majerskému - záchranárovi v 1.línii. Záver dňa patril  našim druhákom a "Úskaliam účtovníctva " s p. Bartíkovou. A ideme do finále...

     • Týždeň prekvapení na SSOSTE - DEŇ DRUHÝ

     • Utorok 15.december 2020 začal pekne sviežo - diskusiou so sánkárom Jakubom Šimoňákom, účastníkom ZOH 2018 a pokračoval motivačnou prednáškou Mireka Biňasa  "Programovanie a IoT" , určenou študentom informatických odborov školy. Veľmi zaujímavá bola beseda študentov 3. a 4.ročníka študijného odboru Právo a podnikanie so sudkyňou Okresného súdu v Poprade JUDr.Petruškovou  a tiež  ich zaujal "Inšpiratívny podnikateľský príbeh " podnikateľa Jaroslava Vaska. Bohatý program bol zakončený besedou so spisovateľkou Kristínou Baluchovou  a diskusiou v nemeckom jazyku s Joé Gommesom "Deutsch macht Spaß  ".

     • Týždeň prekvapení na SSOSTE - DEŇ PRVÝ

     • V pondelok  14.12.2020 sa prváci pozrú spoločne s novinárom Vladimírom Šnídlom na to, ako sa dajú "skrotiť hoaxy", informatici budú súčasťou besedy s Tomášom Gajdošom (fa ABB Robotics) na tému simulácie a programovania priemyselných robotov, študenti 3. a 4.ročníka , ktorí sa učia španielčinu, zažijú španielske Vianoce " Viva la Navidad" a informatici 3. a 4.ročníka sa stretnú s Martinom Rapošom z CVIKER HOLDING , s ktorým budú diskutovať o obzvlášť zaujímavej téme virtuálnej reality...

    • Týždeň prekvapení na SSOSTE
     • Týždeň prekvapení na SSOSTE

     • Milí naši študenti,

      vieme, že online vzdelávanie je náročné a hlavne , už trvá veľmi dlho...Naša škola bola stále miestom, kde to žilo, každý týždeň sme mali niekoľko zaujímavých prednášok, besied,študentských akcií a teraz sa "len učíme "... A preto sme v tento adventný čas pripravili pre Vás "Týždeň prekvapení", ktorým chceme aspoň trošku pripomenúť našu zvyčajnú atmosféru v škole a hlavne Vás odmeniť za Vašu snahu, pracovitosť a nanútenú samotu. Takže užite si stretnutia s  významnými osobnosťami, uznávanými odborníkmi, umelcami, záchranármi, športovcami ...

    • Červené stužky na SSOSTE
     • Červené stužky na SSOSTE

     • Svetový deň boja proti HIV/AIDS  tento rok inak - síce doma  za obrazovkou PC, ale s novými aktivitami ....online hodiny s videoprednáškou a aktivitami zameranými na problematiku vírusu HIV a ochorenia AIDS, súťaž tried v tom , ktorá trieda najviac podporí kampaň červeným oblečením, grafická súťaž  vo vytvorení plagátu na propagácie kampane Červené stužky...

     • Slovo s Jánom Gallovičom

     • O herectve, dramaturgických a muzikálových postavách, o divadle... taká bola 3.decembra 2020 vynikajúca online beseda študentov 2.ročníka s hercom Činohry Slovenského národného divadla Jánom Gallovičom.

    • Marketing v Martinuse
     • Marketing v Martinuse

     • Študenti 2.ročníka študijného odboru Právo a podnikanie mali možnosť 25.októbra 2020 online diskutovať o markeingu v praxi s Mgr. Martinom Štrbom z úspešného Martinusu.

     • Víťazstvo Janky Lešňanskej

     • Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR vyhlásilo tento rok už 4.ročník grafickej súťaže, ktorá je súčasťou Týždňa vedy a techniky na SlovenskuTéma tohtoročnej súťaže bola „Vedci – superhrdinovia dnešných dní“. V rámci tejto témy mohli študenti a doktorandi prostredníctvom svojich grafických návrhov prezentovať pozitívny dopad vedeckých výskumov na ľudstvo. Naša študentka 3.ročníka Janka Lešňanská obsadila so svojím súťažným návrhom " Dotyk vedy "  , ktorým upozorňuje na narastajúci počet žien vo vede a ich úspešné objavy, fantastické 1.miesto !  Srdečne blahoželáme !

    • Ocenenie školy - TES AWARDS 2020
     • Ocenenie školy - TES AWARDS 2020

     • JA Europe na interaktívnej slávnosti 9.novembra 2020 ocenila 39 škôl z 27 krajín za  obrovské úsilie zamerané na podporu podnikateľského vzdelávania v rámci ich školských komunít. Sme veľmi hrdí, že medzi víťaznými školami , ktoré získali  ocenenie  „THE ENTREPRENEURIAL SCHOOL  AWARDS 2020“,  bola aj naša Súkromná stredná odborná škola. Veľké poďakovanie patrí našej „JA“ pani učiteľke Ing. Janke Marcinovej  za jej neustálu inšpiráciu a osobné nasadenie.