• Termín: 12. 6. - 16. 6. 2012

    • .  . . .  

     Miesto:  partnerská škola Střední odborní škola pro administratívu EU Praha, Lípí 1911, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

     Program: 

     • účasť na odbornom vyučovaní, výmena skúseností, odborné diskusie,
     • prehliadka mesta, návšteva múzeí, divadelného predstavenia,
     • tréning komunikačných zručností,
     • príprava vzájomného medzinárodného projektu,
     • kultúrno-športové aktivity