• Ing. Vladislav Mitický

     Osobné údaje :

     Dátum narodenia : 26.08.1965   

     Miesto narodenia  Trenčianske Teplice

     Národnosť : slovenská

     Vzdelanie :

     1979 - 1983 : SOUE Stará Turá, odbor - Mechanik elektronických zariadení
     1983 - 1987 : VŠDS Žilina, odbor - Strojárska technológia
     1991 - 1992 : TU Košice, Doplnkové pedagogické minimum
     1996 - 1997 : IZOV Bratislava, Funkčné štúdium riadiacich pedagogických pracovníkov
     2001 - 2002 : RCNA pri TU Košice, CCNA 1 - 4, Cisco Networking Academy Program 
     2002 : Odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie


     Profesinálna prax :

     1987 - 2008 : SOU, Kukučínova 483/12, Poprad
     1987 - 1989 : technická príprava príprava výroby na SOU
     1989 - 1995 : učiteľ odborných predmetov ( stroj. elektro. info )
     1995 - 2008 : riaditeľ SOU, Kukučínova 483/12, Poprad
     2001 - súčasnosť : hlavný kontakt Local Cisco Networking Academy Poprad

     2002 - 2008 : člen odbornej komisie pri MŠ SR pre skupinu odborov 24 strojárstvo
     2003   zakladateľ Tatranskej akadémie n.o.
     2005 - 2008 : člen odbornej komisie pri MŠ SR pre skupinu odborov 26 elektrotechnika
     2005 - 2008 : člen Rady riaditeľov pri PSK
     2003 - súčasnosť : zakladateľ a predseda správnej rady Tatranskej akadémie n.o.

     2008 - súčasnosť : Tatranská akadémia n.o. zriaďovateľ SSOŠ Poprad 

                                              

     Ostatné informácie :

     Vodičský preukaz :  Skupina B – jazdím od roku 1983

     Spoluautor ZPD r. 2000 :    Mechanik počítačových sietí

     Autor ZPD r. 2000 : Programátor pre obrábacie a zváracie stroje a zariadenia

     Autor a koordinátor projektu r. 2000 :  Modernizácia TV a PV na SOU Poprad

     Manager projektu r. 2003: E-learning ako cesta pre získanie profesijných zručností v oblasti IT

     Autor a manager projektu r. 2005 : Virtual academy

     Autor a manager projektu r. 2006 : Virtuálna učebňa CAD/CAM s CNC strojom

     Manager projektu r. 2006 Základy práce na PC s prístupom na Internet pre dôchodcov v meste Poprad a okolie

     Autor a manager projektu r. 2006 : Národný modulový e-portál pre školy v SR - Virtual academy

     Autor akreditovaného kurzu MŠ SR  2006 : Právne minimum riadiacich pracovníkov stredných škôl

     Spoluautor ZPD r. 2007 : Právo a podnikanie

     Spoluautor ZPD r. 2007 : Informačné a digitálne technológie

     Spoluautor a manager projektu r. 2014 : Inovácia vzdelávacieho procesu v Súkromnej strednej odbornej škole v Poprade na základe požiadaviek trhu práce

     Spoluautor ZPD r. 2019 : Inteligentné technológie

      

     PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

     2009   V.Mitický : From Networking Academy to our dream school.  7thInternational Conference on Emerging  eLearning Technologies and Applications, 19.-20.november 2009, Stará Lesná, SR

     2012  V.Mitický : School that has a vision. 10th International Conference on Emerging   eLearning Technologies and Applications , 08.-09.november 2012, Stará Lesná, SR

      

     Záujmy :

     Počítače, hory, lyžovanie, odborná literatúra, e-learningové vzdelávanie

      

      

     Ing. Beáta Mitická


     Osobné údaje :

     Dátum narodenia : 09.04.1962  

     Miesto narodenia  Poprad - Spišská Sobota

     Národnosť : slovenská

     Vzdelanie :
     1977 - 1981 : SPŠCH Svit, odbor - Chemická technológia
     1981 - 1985 : SVŠT Bratislava, odbor - Chemickotechnologická fakulta, odbor technológia anorganických výrob
     1983 - 1985 : SVŠT Bratislava, Doplnkové pedagogické minimum
     1997 - 1998 : IZOV Bratislava, Funkčné štúdium riadiacich pedagogických pracovníkov
     2006 : MPC Prešov - Osvedčenie o priebežnom vzdelávaní - Predseda školskej maturitnej komisie, Školský koordinátor MS


     Profesinálna prax :

     1985 - 1988 : majsterka OV, SOUCH Svit
     1988 - 1995 : učiteľka odborných predmetov SOUCH Svit
     1995 - 2002 : zástupkyňa riaditeľa SOUCH Svit
     1999 - 2002 : predseda krajskej komisie chemickej olympiády - Prešovský kraj
     1999 - 2008 : členka odbornej komisie pri MŠ SR pre skupinu odborov 32 polygrafia a 72 publicistika a vedecké informácie
     2001 - 2002 : členka Slovenskej komisie chemickej olympiády
     2002 - 2008 : zástupkyňa riaditeľa SOU, Kukučínova Poprad
     2003 - súčasnosť : riaditeľka Tatranskej akadémie n.o.
     2008 - súčasnosť : riaditeľka SSOŠ Poprad

      

     Ostatné informácie :

     Vodičský preukaz :  Skupina B – jazdím od roku 1981

     Autorka ZPD r. 2001 :  Operátor obalových materiálov,  

     Autorka ZPD r. 2002 :  Pracovník marketingu

     Koordinátor projektu r. 2003: E-learning ako cesta pre získanie profesijných zručností v oblasti IT

     Koordinátor projektu r. 2005 : Virtual academy

     Koordinátor projektu r. 2006 : Virtuálna učebňa CAD/CAM s CNC strojom

     Koordinátor  projektu r. 2006 Základy práce na PC s prístupom na Internet pre dôchodcov v meste Poprad a okolie

     Koordinátor  r. 2006 : Národný modulový e-portál pre školy v SR - Virtual academy

     Spoluautor akreditovaného kurzu MŠ SR  2006 : Právne minimum riadiacich pracovníkov stredných škôl

     Spoluautor ZPD r. 2007 : Právo a podnikanie

     Spoluautor ZPD r. 2007 : Informačné a digitálne technológie

     Spoluautor a koordinátor projektu r. 2014 : Inovácia vzdelávacieho procesu v Súkromnej strednej odbornej škole v Poprade na základe požiadaviek trhu práce

     Spoluautor ZPD r. 2019 : Inteligentné technológie

     Záujmy :

     Literatúra, hory, právo, ekonomika, e-learningové vzdelávanie

      

    • Kontakty

      • Sídlo
      • Tatranská akadémia,n.o.
       Ul.29.augusta 4812
       058 01 Poprad
      • Email
      • miticky@tatranskaakademia.sk
       riaditel@tatranskaakademia.sk
      • Telefón
      • +421 905716376
       +421 905298655