• Individuálne prehliadky školy

      •              

        Vzhľadom na situáciu ohľadom COVID-19 na Slovensku zatiaľ nemôžeme organizovať hromadný Deň otvorených dverí, ale pozývame žiakov a zákonných zástupcov na Individuálne prehliadky školy spojené s poskytnutím podrobných informácií o štúdiu. Termín prehliadky školy je potrebné telefonicky dohodnúť na číslach 0905 716 376, 0905 298 655.