• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad
   • Telefón
   • sekreteriát : 0918 345 990
    riaditeľka : 0905 298 655
    zriaďovateľ : 0905 716 376
   • Adresa školy
   • Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad

    Slovakia
   • IČO
   • 42039371
   • DIČ
   • 2022674016
   • Číslo účtu
   • SK82 0900 0000 0004 9314 8176
   • Štatutárny zástupca
   • Ing. Beáta Mitická - riaditeľka