• Informácie o spracúvaní osobných údajov pre žiakov, rodičov a záujemcov o štúdium

    • Súkromnej strednej odbornej školy so sídlom Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad

     Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov Súkromnej strednej odbornej školy so sídlom na Ulici 29. augusta 4812, 058 01 Poprad, IČO: 42039371, ktorá je v zmysle Nariadenia Prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov jej žiakov a ich zákonných zástupcov (ďalej len ako „Škola“ alebo „Prevádzkovateľ“).

     Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, že všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú v bezpečí a ich spracovanie zosúladené s aktuálnou dokumentáciou v oblasti ochrany osobných údajov.

     Škola uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo zhromažďuje informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, kto je našou zodpovednou osobou, na ktorú sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Informácia v rovnakom rozsahu je vám vždy prístupná aj v priestoroch Školy.

     Pre bližšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov kliknite  Informacie_pre_ziakov__rodicov_a_zaujemcov.pdf

     Pre bližšie informácie o Vašom práve namietať spracúvanie osobných údajov, ak ich spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, kliknite ( Osobitne_upozornenie_o_prave_namietat(1).pdf )

     Pre bližšie informácie o Vašich právach v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, kliknite Osobne-udaje-prava.pdf )

     Mám záujem vedieť, kto je zodpovedná osoba zodpovedna_osoba.pdf ), na ktorú sa môžem obrátitť, ak si myslím, že boli porušené moje osobné údaje alebo chcem zistiť, aké údaje o mne spracúva Škola, prípadne chcem zistiť iné informácie ohľadom mojich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

     Chceme Vás tiež informovať, že na našej stránke používame tzv. cookies. Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré sa sťahujú do Vášho počítača, telefónu alebo iného zariadenia prostredníctvom servera webovej stránky našej spoločnosti. Používaním tejto webstránky vyjadrujete súhlas s ich užívaním. Informujeme Vás však, že používanie cookies na našej webovej stránke nie je spracovaním osobných údajov, nakoľko informácie získané prostredníctvom týchto súborov nedokážeme priradiť ku konkrétnej osobe. Ak sa chcete o cookies dozvedieť viac, kliknite ( cookies.pdf )