• Termín : 05.06.2012

    • Odborná stáž so zameraním na tvorbu kreatívnej fotografie v Budapešti

     Účastníci : študenti SSOŠ

     Miesto konania : centrum mesta - Budapešť

     Cieľ : Odborná stáž študentov so zameraním na tvorbu kreaktívnych fotografií Budapešti. Výstupom tejto aktivity je vytvorenie ďaľšej série kreatívnej fotografie vo forme plagátu.

     Pedagogický dozor : Ing. Igor Sisák, Mgr. Marika Čilliková