• Termín: 2.-6.6.2015

        • Študenti školy sa zúčastnili na zahraničnej exkurzii do Švajčiarska a Francúzska , v rámci ktorej navštívili interaktívne múzeum s fyzikálnymi pokusmi TECHNORAMU vo Winterthure, jedno z najväčších centier pre vedecký výskum na svete CERN – Európsku organizáciu pre jadrový výskum, Palác národov OSN v Ženeve a sladkou bodkou celej exkurzie bola návšteva čokoládovne Cailler a syrárne Gruyére, spojená s ochutnávkou produktov.