• 15 rokov Cisco Networking Academy na Slovensku

   • Sieťový akademický program – Cisco Networking Academy ( NetAcad ) spoločnosti Cisco Systems USA je momentálne najvýznamnejšou globálnou vzdelávacou iniciatívou, ktorej cieľom je príprava žiadaných špecialistov v oblasti počítačových sietí ako aj zavádzanie nových informačných a komunikačných technológií do vzdelávacieho procesu. Program sieťových akadémií prebieha celkovo v 165 krajinách sveta, aktuálne je do programu zapojených milión študentov. Sieťový akademický program na Slovensku pôsobí od roku 1999. Celkovo sa na Slovensku v rámci programu vzdelávalo už viac ako 25000 študentov. V súčasnosti je doň zapojených päť univerzít a 64 stredných škôl.. Pri príležitosti 15. výročia pôsobenia na Slovensku spoločnosť Cisco Slovensko dňa 14.11.2013 zorganizovala  slávnostnú recepciu, kde prezentovala výsledky spolupráce súkromného a verejného sektora v oblasti informačných technológií. Vďaka programu sieťových akadémií patrí Slovensko v oblasti prípravy sieťových špecialistov medzi európsku špičku. Študenti a lektori programu každoročne dosahujú prvé priečky v súťažiach na medzinárodnej úrovni. Počas slávnostnej recepcie Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu s Marcelom Rebrošom, generálnym riaditeľom spoločnosti Cisco Slovensko ocenili osobnosti, ktoré sa najvýznamnejšou mierou podieľali na úspešnej realizácii NetAcad programu na Slovensku. Medzi ocenenými boli Anton Čižmár, rektor Technickej univerzity Košice, Peter Palúch - vysokoškolský pedagóg zo Žilinskej univerzity v Žiline, Ján Krausko - stredoškolský učiteľ SOŠ Handlová, Vladislav Mitický - predseda správnej rady Tatranskej akadémie Poprad a František Jakab - vysokoškolský pedagóg z Technickej univerzity Košice a manažér programu v SR. Vladislav Mitický svoje ocenenie komentoval slovami  : “Snom každého riaditeľa školy je mať na škole kvalitných a kvalifikovaných učiteľov, odborné učebne vybavené požadovanou profesionálnou technikou, ale hlavne program ,ktorý spĺňa požiadavky podnikateľskej verejnosti. Môžem zodpovedne povedať, že tento program tieto ukazovatele určite spĺňa, čo potvrdzuje aj úspešnosť nášho študijného odboru Informačné a digitálne technológie , do ktorého je  implementovaný .”

     

    Cisco Networking Academy - videospot  http://www.youtube.com/watch?v=vZYnEOeYceY