Novinky O škole Študijné odbory Informácie pre záujemcov Virtuálna prehliadka školy Memorandum o spolupráci Zahraničné aktivity Odborná prax vo firmách Odborná stáž ERASMUS+ Napísali o nás
 

Navigácia

MATURITA

MATURITA

Národný ústav certifikovaných meraní výsledky stredných škôl MATURITA 

Kategória stredné odborné školy celá SR  šk.rok 2013/2014 - 2.miesto, šk.rok 2014/2015 - 1.miesto. šk.rok 2015/2016 - 2.miesto, šk.rok 2016/2017 - 2.miesto

Spolupráca s AT&T

Spolupráca s AT&T

Dňa 03.09.2014 bolo podpísané Memorandum o spolupráci s AT&T Global Network Services Slovakia, ktoré zahŕňa vzájomnú spoluprácu a podporu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Študenti a pedagógovia školy majú jedinečnú príležitosť spolupracovať s odborníkmi s firmy, ktorá patrí v oblasti IKT medzi lídrov na svete.

Cambridge certifikáty

Na základe mimoriadne úspešných výsledkov z anglického jazyka na maturitných skúškach  sa vedenie školy rozhodlo od školského roku 2013/2014 implementovať do povinného predmetu anglický jazyk Cambridge štúdium s cieľom možnosti získania medzinárodných Cambridge certifikátov  študentmi školy už počas štúdia na strednej škole. Exam_Preparation_Centre.pdf

Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy

NetAcad program je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete v rámci prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a počítačových sietí. Študenti študijného odboru IDT v rámci povinného predmetu počítačové siete absolvujú štúdium NetAcad programu s cieľom možnosti získania medzinárodných Cisco certifikátov IT Essentials, CCNA1, CCNA 2, CCNA 3, CCNA 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=vZYnEOeYceY

SSOSTA na facebooku

SSOSTA na facebooku

Informácie o našich aktivitách, reportáže SSOSTA TV, fotografie  https://www.facebook.com/Súkromná-Stredná-Odborná-Škola-Tatranská-Akadémia-SSOSTA-143377464393/

Ocenenie ministrom školstva

Pri príležitosti Dňa učiteľov si prevzala v Bratislave dňa 26.marca 2015 z rúk ministra školstva Juraja Draxlera ocenenie - medailu sv. Gorazda za mimoriadne úspechy vo svojej pedagogickej a riadiacej práci Ing. Beáta Mitická, riaditeľka školy. Na slávnostnom odovzdávaní ocenení sa zúčastnil aj predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. Ide o najvyšší stupeň ocenenia v rezorte školstva.

Hardware a software školy

Prioritou školy je poskytnúť študentom TOP podmienky na štúdium aj v oblasti exkluzívneho hardwérového a softwérového vybavenia. Od roku 2008 prvá škola v SR s pomerom študent / PC = 1:1.  Slávnostné otvorenie nových priestorov 2015 http://www.tvpoprad.sk/tatranska-akademia-otvorila-nove-priestory/Vybavenie školy https://ssosta.edupage.org/text51/?

Utorok 25. 9. 2018
Počet návštev: 6101206

Naša priorita :

KVALITA VO VZDELÁVANÍ

Novinky

 • Otvorenie činnosti záujmových útvarov

  V pondelok 24.septembra 2018 začne svoju činnosť v školskom roku 2018/2019 21 záujmových krúžkov.

 • Účelové cvičenie

  Študenti prvého a druhého ročníka sa v stredu 19.septembra 2018 zúčastnia povinného účelového cvičenia žiakov.

 • Rodičovské združenie v triedach 4.ročníka

  Rodičovské združenie v triedach 4.ročníka sa uskutoční v stredu 19.9.2018 o 16.30 hod. v budove školy.

 • Konzultačné hodiny

  Od pondelka 17.septembra 2018 môžu všetci študenti využívať konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov školy.

 • ADAPTAČNÝ KURZ PRVÁKOV

  Školský rok 2018/2019 začali naši prváci adaptačným kurzom vo Vernári, na ktorom hneď od prvej chvíle panovala výborná nálada.

 • Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

  Slávnostné otvorenie nového školského roku 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3.septembra 2018 o 11.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3.

 • Krásne prázdniny !

  Všetkým našim zamestnancom, študentom a priateľom školy prajemé úžasné leto, plné oddychu a krásnych zážitkov !

 • Úžasné výsledky FCE

  Študenti školy dosiahli výborné výsledky na skúškach FCE Cambridge Englisch : z rekordného počtu 39 prihlásených študentov až 12 získalo certifikát na najvyššej úrovni C1 a 25 študentov na úrovni B2. Srdečne blahoželáme !

 • SOSTOVINY

  Žiacka školská rada opäť pripravila na piatok 22.júna 2018 mimoriadne obľúbenú celoškolskú akciu "SOSTOVINY 2018" , v ktorej sa postavia proti sebe dva veľmi súťažechtivé tímy - TÍM PRÁVNIKOV a TÍM INFORMATIKOV. Súťažné úlohy sú aj problémové, aj predstavujú výzvy, aj sú to hlavolamy, aj budú robiť ľudskú reťaz... tešíme sa...

 • PRAHA 2018

  Študenti študijného odboru Právo a podnikanie sa v termíne 18.6. - 22.6.2018 zúčastnia poznávacieho pobytu v našej partnerskej škole - SOŠ pro administratívu EU v Prahe.

 • Víťazný tím SSOSTA IT Challenge

  V stredu 13.6.2018 šesť tímov študentov 3.ročníka študijného odboru Informačné a digitálne technológie súťažilo v prezentácii a obhajobe svojich projektov, na ktorých pracovali posledné 3 týždne. Odborná hodnotiaca komisia, ktorej členom bol aj zástupca spoločnosti AT&T p.Milko, po veľmi ťažkom rozhodovaní vyhlásila tri naúspešnejšie tímy a tiež celkového víťaza - tím Vladky Šebovej v zložení Filip Brosman, Tomáš Kmeč,Jakub Brčiak, Vanessa Slavkovská,Peter Hodák, Michal Globinovský,Marko Gavalier a Patrik Šnajder. Projekt, pre ktorý pripravili vizuálnu identitu, webstránku, hotelovú sieť a databázový informačmý systém, súťažil pod názvom HOTEL ESCOFFIER.

 • Víťazi Spišských športových hier 2018

  V streľbe zo vzduchovej pušky na Spišských športových hrách 2018 zvíťazila v kategórii študentiek naša Dominika Petková a v kategórii študentov zvíťazil Martin Koreň a na 2.mieste sa umiestnil Michal Gabonai, obaja naši študenti IDT. Srdečne blahoželáme !

 • Víťazi medzinárodnej súťaže Netcompetition

  Medzinárodná priateľská súťaž Netcompetition prebieha medzi troma strednými odbornými školami zapojenými do programu Cisco networking academy . Do súťaže sú zapojené okrem našej školy aj školy z Prahy a zo Záhrebu.

  Naši študenti 3. ročníka študijného odboru Informačné a digitálne technológie v zložení Mário Harvan, Juraj Martiček, Patrik Stas, Tomáš Blahut a Marek Molčany obsadili 1. miesto.

 • Kurz na ochranu života a zdravia

  Študenti 3.ročníka absolvujú v dňoch 6.- 8.júna 2018 v Pieninskom národnom parku v Červenom Kláštore kurz na ochranu života a zdravia, v rámci ktorého absolvujú rafting na Dunajci,vystúpia na Tri koruny, stretnú sa s predstaviteľmi Pienapu a hasičského a záchranného zboru a tiež získajú základné zručnosti potrebné na prežitie v prírode.

 • Simulovaný súdny spor

  Študenti 3.ročníka študijného odboru Právo a podnikanie dňa 5.júna 2018 preukázali svoje vedomosti z predmetu praktikum právnych podaní predvedením dvoch simulovaných súdnych sporov.

 • CERN 2018

  80 študentov informačmých a digitálnych technológií navštívi v týchto dňoch v rámci odbornej exkurzie interaktívne múzeum s fyzikálnymi pokusmi TECHNORAMA vo Winterthure , CERN, Palác národov OSN v Ženeve a tiež syráreň Gruyére a čokoládovňu Broc vo Švajčiarsku.

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Novým "absolventom" školy - našim úspešným maturantom slávnostne odovzdáme maturitné vysvedčenia v utorok 29.mája 2018 o 16.00 hod. vo veľkej zasadačkre Mestského úradu v Poprade. Súčasťou tohto záverečného aktu bude aj vyhlásenie " Osobnosti maturitného ročníka 2018 ". Srdečne pozývame všetkých rodičov a priateľov školy !

 • Kurz sebaobrany

  Pozor na naše dievčatá ! Už tretí týždeň sa na škole zúčastňujú základného kurzu sebaobrany ...

 • Deň úsmevu 2018 v podaní I.C triedy

  Občianske združenie Úsmev ako dar tento rok usporiadal už 16. ročník verejnej zbierky Deň Úsmevu 2018, do ktorého sa ako dobrovoľníci zapojili študenti I.C triedy našej školy. Cieľom verejnej zbierky je upovedomiť verejnosť na problematiku detí z detských domovov a vyzbierať finančné prostriedky, ktoré budú použité na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre tieto deti, na vzdelávanie, podporu a pomoc rodinám v kríze a na podporu náhradného rodičovstva v SR. Tento rok počas zbierky prebieha aj séria čítaní pre deti z detských domovov a verejnosť. Naši študenti vyzbierali v uliciach Popradu úžasnú sumu 466,38 EUR !

 • Odborné exkurzie

  Študenti informačných a digitálnych technológií prvého a druhého ročníka počas tohto týždňa absolvovali dve veľmi zaujímavé exkurzie - do vodnej elektrárne "Turbína" v Huncovciach a do firmy MEZ Elektromotory , s.r.o.Kežmarok.