Novinky O škole Študijné odbory Informácie pre záujemcov Virtuálna prehliadka školy Memorandum o spolupráci Zahraničné aktivity Odborná prax vo firmách Odborná stáž ERASMUS+ Napísali o nás
 

Navigácia

2 % dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Bližšie informácie o použití 2 % dane, postup, tlačivá nájdete na https://ssosta.edupage.org/percenta2/?

MATURITA 2017

Národný ústav certifikovaných meraní výsledky stredných škôl MATURITA 

Kategória stredné odborné školy celá SR  šk.rok 2013/2014 - 2.miesto, šk.rok 2014/2015 - 1.miesto. šk.rok 2015/2016 - 2.miesto, šk.rok 2016/2017 - 2.miesto

Spolupráca s AT&T

Dňa 03.09.2014 bolo podpísané Memorandum o spolupráci s AT&T Global Network Services Slovakia, ktoré zahŕňa vzájomnú spoluprácu a podporu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Študenti a pedagógovia školy majú jedinečnú príležitosť spolupracovať s odborníkmi s firmy, ktorá patrí v oblasti IKT medzi lídrov na svete.

Cambridge certifikáty

Na základe mimoriadne úspešných výsledkov z anglického jazyka na maturitných skúškach  sa vedenie školy rozhodlo od školského roku 2013/2014 implementovať do povinného predmetu anglický jazyk Cambridge štúdium s cieľom možnosti získania medzinárodných Cambridge certifikátov  študentmi školy už počas štúdia na strednej škole. Exam_Preparation_Centre.pdf

Cisco Networking Academy

NetAcad program je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete v rámci prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a počítačových sietí. Študenti študijného odboru IDT v rámci povinného predmetu počítačové siete absolvujú štúdium NetAcad programu s cieľom možnosti získania medzinárodných Cisco certifikátov IT Essentials, CCNA1, CCNA 2, CCNA 3, CCNA 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=vZYnEOeYceY

SSOSTA na facebooku

Informácie o našich aktivitách, reportáže SSOSTA TV, fotografie  https://www.facebook.com/Súkromná-Stredná-Odborná-Škola-Tatranská-Akadémia-SSOSTA-143377464393/

Ocenenie ministrom školstva

Pri príležitosti Dňa učiteľov si prevzala v Bratislave dňa 26.marca 2015 z rúk ministra školstva Juraja Draxlera ocenenie - medailu sv. Gorazda za mimoriadne úspechy vo svojej pedagogickej a riadiacej práci Ing. Beáta Mitická, riaditeľka školy. Na slávnostnom odovzdávaní ocenení sa zúčastnil aj predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. Ide o najvyšší stupeň ocenenia v rezorte školstva.

Hardware a software školy

Prioritou školy je poskytnúť študentom TOP podmienky na štúdium aj v oblasti exkluzívneho hardwérového a softwérového vybavenia. Od roku 2008 prvá škola v SR s pomerom študent / PC = 1:1.  Slávnostné otvorenie nových priestorov 2015 http://www.tvpoprad.sk/tatranska-akademia-otvorila-nove-priestory/Vybavenie školy https://ssosta.edupage.org/text51/?

Nedeľa 22. 4. 2018
Počet návštev: 5833657

Naša priorita :

KVALITA VO VZDELÁVANÍ

Novinky

 • Študenti 2. a 3.ročníka študijného odboru Informačné a digitálne technológie sa od 17.4.2018 zúčastňujú na trojdňovej odbornej exkurzii v Bratislave, v rámci ktorej navštívia firmy ESET, AT&T, CISCO,Volkswagen Bratislava a tiež Fakultu informatiky a Fakultu masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Program majú obohatený aj o návštevu NR SR a divadelného predstavenia v Divadle Astorka.

 • V 8.ročníku esejistickej súťaže Sofia 2018 študentov stredných škôl bol veľmi úspešný náš študent 2.ročníka Erik Kollár, ktorý sa nielen umiestnil v TOP 20 , ale zároveň vyhral súťaž v debatnej prestrelke.Téma 8.ročníka súťaže bola : " Je národná hrdosť v súčasnosti potrebná ?" Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy !

 • Na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti dosiahli dňa 6.4.2018 študenti školy vynikajúce výsledky. Obsadili : 1.miesto ( Dávid Zita ) a 5.miesto ( Kristián Rončkevič ) v súťažnom odbore Informatika , 1.miesto ( Zuzka Zimová) v súťažnom odbore História, filozofia, právne vedy, 1.miesto ( dvojica Angélique Vannel, Boris Marko) a 5.miesto ( Matúš Fecko ) v súťažnom odbore Ekonomika a riadenie, 2.miesto ( dvojica Mário Harvan, Juraj Martiček ) v súťažnom odbore Elektrotechnika,hardware,mechatronika, 3.miesto ( Michal Žiga ) v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia, sociológia. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy !

 • Študenti školy obsadili pekné 2.miesto v okresnom kole volejbalového turnaja chlapcov stredných škôl. Blahoželáme !

 • Jakub Suchár sa stal víťazom celoštátneho kola olympiády v anglickom jazyku pre školský rok 2017/2018 ! Srdečne blahoželáme a veľmi sa tešíme !

 • Výborné výsledky dosiahli študenti po svojom postupe do finále celoštátnej súťaže Junior Internet AMAVET 2018, ktorá sa konala v dňoch 23.-24.3.2018 v Bratislave. Matej Rástocký - študent 4.ročníka- obsadil 2.miesto v kategórii JuniorDESIGN a prváci Milan Pavlák a Marko Brutovský získali špeciálnu cenu v kategórii JuniorBLOG - videoblog. Srdečne blahoželáme !

 • Sme hrdí na výsledky študentov našej školy na 13.ročníku prestížnej študentskej súťaže NetworkingAcademy Games ( NAG 2018), pretože ukázali svoje vedomosti a a praktické zručnosti z oblasti počítačových sietí,ktoré získali štúdiom v rámci NetAcad programu. V kategórii družstiev HS3 obsadilo 3. miesto družstvo v zložení Karla Silvia Beatrix Bereczová, Tomáš Kacvinský, Samuel Kubinský a 4. miesto Mário Harvan, Juraj Martiček, Matej Hockicko. V kategórii jednotlivcov UNI - 4. miesto obsadila Karla Silvia Beatrix Bereczová a 6.miesto Tomáš Kacvinský. Veľké poďakovanie patrí ich učiteľom Janke Jurkovičovej a Jánovi Kovalčíkovi.

 • Na celoslovenskom veľtrhu JA firiem v Bratislave 21.3.2018 naša JA firma COINFLIP zvíťazila v kategórii "Manažérsky tím" a tiež postúpila medzi 6 semifinalistov do súťaže " JA firma roka ". Srdečne blahoželáme Adriáne Vlasákovej, Viktórii Zekuciovej, Ivane Orolínovej, Alexandre Fronkovej a Danovi Madejovi k dosiahnutému úspechu, za ktorým stojí v prvom rade ich motivátorka a učiteľka Ing.Jana Marcinová !

 • Výnimočné stretnutie absolventov školy, zástupcov VŠ a zamestnávateľov so študentmi 3.a 4.ročníka školy sa uskutoční v piatok 23.marca 2018 v kongresovej sále AQUACITY Poprad.


 • Študenti 3.ročníka študijného odboru Právo a podnikanie sa dňa 23.marca 2018 zúčastnia exkurzie do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Levoči.

 • Pozývame zákonných zástupcov žiakov na triedne rodičovské združenie , ktoré sa ukutoční v stredu 21.marca 2018 o 16.30 hod. v jednotlivých učebniach školy. Po skončení triednych schôdzí sa uskutoční zasadnutie Rodičovskej rady.

 • Pre študentov študijného programu “Právo, ekonomika a podnikanie” sa dňa 20.03.2018 usktutoční motivačná prednáška Michala Krčméryho, riaditeľa pre vládne záležitosti Americkej obchodnej komory. Študenti budú mať možnosť vypočuť si jeho príbeh, čo študoval, kde pracuje a čo ho v živote motivuje. Je člen iniciatívy “Za vládu zákona – Rule of Law” (http://www.vladazakona.sk/) , v ktorej sa obchodné komory, zamestnávateľské zväzy a asociácie spojili a presadzujú princípy transparentného legislatívneho procesu a obchodných praktík na Slovensku.

 • Študenti 2.ročníka navštívili 14.3.2018 Divadlo Jonáša Záborského v Prešove a zúčastnili sa muzikálového predstavenia Nikola Šuhaj.

 • Študenti prvého ročníka sa v utorok 13.3.2018 zúčastnili interaktívneho predstavenia zameraného na boj proti drogovej závislosti " Trinásta komnata", na ktorom účinkoval Boris Lettrich zo skupiny Aya.

 • Študenti 2.ročníka študijného odboru Právo a podnikanie konfrontovali svoje teoretické vedomosti z ekonomiky, podnikania, manažmentu a odbornej praxe na jednodňovej stáži vo výrobnom podniku - Tatravagónke, a.s. Poprad.

 • Mário Harvan,Juraj Šefčík a Juraj Martiček sú členmi tímu, ktorý reprezentoval našu školu na krajskom kole súťaže "Turnaj mladých fyzikov" ( v rámci SR sa konajú len 2 krajské kolá - v Bratislave a v Košiciach). Do tejto náročnej súťaže sa zapojilo 13 súťažných družstiev , z toho bolo 10 družstiev z gymnázií, a naši študenti obsadili veľmi pekné 7.miesto. Mário Harvan obsadil v súťaži 37 jednotlivcov výborné 10 miesto. Blahoželáme !

 • Školské kolo prestížnej súťaže počítačových sietí NAG 2018 sa uskutočnilo v piatok 16.2.2018. Výsledky súťaže sú zverejnené v aktualitách.

 • 14.februára 2018 sa uskutočnila v rámci projektu Aspire celoslovenská súťaž Innovation Camp určená pre študentov JA firiem. Súťažiaci pracovali na reálnej výzve v zmiešaných tímoch , ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Naša študentka Viktória Zekuciová bola členkou tímu, ktorý obsadil nádherné 2.miesto. Srdečne blahoželáme !

 • Široké využívanie robotov v priemysle, ale aj digitalizácia priemyslu sú spojené s rozbiehaním tzv. štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá sa označuje ako Industrie 4.0. Naša škola reaguje na tieto požiadavky trhu práce a prichádza s ďalšou pridanou hodnotou pre študentov ...( programovanie robotov )

 • Študent 3.ročníka Jakub Suchár dnes zvíťazil na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku a postúpil na celoštátne kolo ! K tomuto úspechu srdečne blahoželáme a držíme palce na súťaži v Bratislave!