Novinky O škole Študijné odbory Informácie pre záujemcov Virtuálna prehliadka školy Memorandum o spolupráci Zahraničné aktivity Odborná prax vo firmách Odborná stáž ERASMUS+ Napísali o nás
 

Navigácia

MATURITA

MATURITA

Národný ústav certifikovaných meraní výsledky stredných škôl MATURITA 

Kategória stredné odborné školy celá SR  šk.rok 2013/2014 - 2.miesto, šk.rok 2014/2015 - 1.miesto. šk.rok 2015/2016 - 2.miesto, šk.rok 2016/2017 - 2.miesto

Spolupráca s AT&T

Spolupráca s AT&T

Dňa 03.09.2014 bolo podpísané Memorandum o spolupráci s AT&T Global Network Services Slovakia, ktoré zahŕňa vzájomnú spoluprácu a podporu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Študenti a pedagógovia školy majú jedinečnú príležitosť spolupracovať s odborníkmi s firmy, ktorá patrí v oblasti IKT medzi lídrov na svete.

Cambridge certifikáty

Na základe mimoriadne úspešných výsledkov z anglického jazyka na maturitných skúškach  sa vedenie školy rozhodlo od školského roku 2013/2014 implementovať do povinného predmetu anglický jazyk Cambridge štúdium s cieľom možnosti získania medzinárodných Cambridge certifikátov  študentmi školy už počas štúdia na strednej škole. Exam_Preparation_Centre.pdf

Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy

NetAcad program je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete v rámci prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a počítačových sietí. Študenti študijného odboru IDT v rámci povinného predmetu počítačové siete absolvujú štúdium NetAcad programu s cieľom možnosti získania medzinárodných Cisco certifikátov IT Essentials, CCNA1, CCNA 2, CCNA 3, CCNA 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=vZYnEOeYceY

SSOSTA na facebooku

SSOSTA na facebooku

Informácie o našich aktivitách, reportáže SSOSTA TV, fotografie  https://www.facebook.com/Súkromná-Stredná-Odborná-Škola-Tatranská-Akadémia-SSOSTA-143377464393/

Ocenenie ministrom školstva

Pri príležitosti Dňa učiteľov si prevzala v Bratislave dňa 26.marca 2015 z rúk ministra školstva Juraja Draxlera ocenenie - medailu sv. Gorazda za mimoriadne úspechy vo svojej pedagogickej a riadiacej práci Ing. Beáta Mitická, riaditeľka školy. Na slávnostnom odovzdávaní ocenení sa zúčastnil aj predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. Ide o najvyšší stupeň ocenenia v rezorte školstva.

Hardware a software školy

Prioritou školy je poskytnúť študentom TOP podmienky na štúdium aj v oblasti exkluzívneho hardwérového a softwérového vybavenia. Od roku 2008 prvá škola v SR s pomerom študent / PC = 1:1.  Slávnostné otvorenie nových priestorov 2015 http://www.tvpoprad.sk/tatranska-akademia-otvorila-nove-priestory/Vybavenie školy https://ssosta.edupage.org/text51/?

Sobota 20. 10. 2018
Počet návštev: 6160661

Naša priorita :

KVALITA VO VZDELÁVANÍ

Novinky

 • Rodičovské združenie

  Srdečne pozývame všetkých rodičov našich žiakov 1. až 3.ročníka na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu 17.októbra 2018 o 16.30 hod. v jednotlivých učebniach školy.

 • ZENIT v programovaní

  Školské kolo súťaže " ZENIT v programovaní " sa uskutoční v utorok 16.októbra 2018 pre žiakov 2. až 4. ročníka študijného odboru Informačné a digitálne technológie.

 • Vzdelávame pre budúcnosť

  V utorok 9.októbra 2018 sa v našej škole uskutoční Konferencia 2018 - vzdelávame pre budúcnosť , počas ktorej sa účastníci dozvedia nielen informácie o nových technológiách využiteľných pri riadení školy a vo vyučovacom procese, ale zároveň sa budú môcť zúčastniť aj zaujímavých workshopov. Program bude vedený odborníkmi zo spoločnosti Microsoft, pedagógmi, ktorí so spoločnosťou Microsoft spolupracujú a partnermi.

 • Hrady a zámky južnej Moravy

  Študenti školy navštívia v dňoch 3.- 5.októbra 2018 v rámci spoznávania kultúry a tradícií šľachtických rodov a historických pamiatok hrady a zámky južnej Moravy a Brna - Lysíc, Rájca nad Svitavou, Špiberka, Ledníc a Mikulova.

 • Exkurzia Oswienčim - Krakow - Wielička

  Študenti školy v rámci exkurzie navštívia v dňoch 2.- 3.októbra 2018 múzeum oboch koncentračných táborov v Oswienčime, historickú dominantu Poľska - Krakow a soľnú baňu vo Wieličke.

 • DEŇ JAZYKOV NA SSOSTE

  Srdečne pozývame všetkých študentov a priateľov školy na "Deň jazykov na SSOSTe", ktorý sa uskutoční 28.septembra 2018 od 08,30 hod. v priestoroch školy. Prejdite s nami Japonsko, USA,Francúzsko,Španielsko, Mexiko,Taliansko, Nemecko a naše krásne Slovensko, zažite atmosféru týchto krajín , nasajte ich vôňu a chute.

 • Otvorenie činnosti záujmových útvarov

  V pondelok 24.septembra 2018 začne svoju činnosť v školskom roku 2018/2019 21 záujmových krúžkov.

 • Účelové cvičenie

  Študenti prvého a druhého ročníka sa v stredu 19.septembra 2018 zúčastnia povinného účelového cvičenia žiakov.

 • Rodičovské združenie v triedach 4.ročníka

  Rodičovské združenie v triedach 4.ročníka sa uskutoční v stredu 19.9.2018 o 16.30 hod. v budove školy.

 • Konzultačné hodiny

  Od pondelka 17.septembra 2018 môžu všetci študenti využívať konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov školy.

 • ADAPTAČNÝ KURZ PRVÁKOV

  Školský rok 2018/2019 začali naši prváci adaptačným kurzom vo Vernári, na ktorom hneď od prvej chvíle panovala výborná nálada.

 • Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

  Slávnostné otvorenie nového školského roku 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3.septembra 2018 o 11.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3.

 • Krásne prázdniny !

  Všetkým našim zamestnancom, študentom a priateľom školy prajemé úžasné leto, plné oddychu a krásnych zážitkov !

 • Úžasné výsledky FCE

  Študenti školy dosiahli výborné výsledky na skúškach FCE Cambridge Englisch : z rekordného počtu 39 prihlásených študentov až 12 získalo certifikát na najvyššej úrovni C1 a 25 študentov na úrovni B2. Srdečne blahoželáme !

 • SOSTOVINY

  Žiacka školská rada opäť pripravila na piatok 22.júna 2018 mimoriadne obľúbenú celoškolskú akciu "SOSTOVINY 2018" , v ktorej sa postavia proti sebe dva veľmi súťažechtivé tímy - TÍM PRÁVNIKOV a TÍM INFORMATIKOV. Súťažné úlohy sú aj problémové, aj predstavujú výzvy, aj sú to hlavolamy, aj budú robiť ľudskú reťaz... tešíme sa...

 • PRAHA 2018

  Študenti študijného odboru Právo a podnikanie sa v termíne 18.6. - 22.6.2018 zúčastnia poznávacieho pobytu v našej partnerskej škole - SOŠ pro administratívu EU v Prahe.

 • Víťazný tím SSOSTA IT Challenge

  V stredu 13.6.2018 šesť tímov študentov 3.ročníka študijného odboru Informačné a digitálne technológie súťažilo v prezentácii a obhajobe svojich projektov, na ktorých pracovali posledné 3 týždne. Odborná hodnotiaca komisia, ktorej členom bol aj zástupca spoločnosti AT&T p.Milko, po veľmi ťažkom rozhodovaní vyhlásila tri naúspešnejšie tímy a tiež celkového víťaza - tím Vladky Šebovej v zložení Filip Brosman, Tomáš Kmeč,Jakub Brčiak, Vanessa Slavkovská,Peter Hodák, Michal Globinovský,Marko Gavalier a Patrik Šnajder. Projekt, pre ktorý pripravili vizuálnu identitu, webstránku, hotelovú sieť a databázový informačmý systém, súťažil pod názvom HOTEL ESCOFFIER.

 • Víťazi Spišských športových hier 2018

  V streľbe zo vzduchovej pušky na Spišských športových hrách 2018 zvíťazila v kategórii študentiek naša Dominika Petková a v kategórii študentov zvíťazil Martin Koreň a na 2.mieste sa umiestnil Michal Gabonai, obaja naši študenti IDT. Srdečne blahoželáme !

 • Víťazi medzinárodnej súťaže Netcompetition

  Medzinárodná priateľská súťaž Netcompetition prebieha medzi troma strednými odbornými školami zapojenými do programu Cisco networking academy . Do súťaže sú zapojené okrem našej školy aj školy z Prahy a zo Záhrebu.

  Naši študenti 3. ročníka študijného odboru Informačné a digitálne technológie v zložení Mário Harvan, Juraj Martiček, Patrik Stas, Tomáš Blahut a Marek Molčany obsadili 1. miesto.

 • Kurz na ochranu života a zdravia

  Študenti 3.ročníka absolvujú v dňoch 6.- 8.júna 2018 v Pieninskom národnom parku v Červenom Kláštore kurz na ochranu života a zdravia, v rámci ktorého absolvujú rafting na Dunajci,vystúpia na Tri koruny, stretnú sa s predstaviteľmi Pienapu a hasičského a záchranného zboru a tiež získajú základné zručnosti potrebné na prežitie v prírode.