Novinky O škole Študijné odbory Informácie pre záujemcov Virtuálna prehliadka školy Memorandum o spolupráci Zahraničné aktivity Odborná prax vo firmách Odborná stáž ERASMUS+ Napísali o nás
 

Navigácia

TOP úspech MATURITA 2017/2018

TOP úspech MATURITA 2017/2018

Spoločnosť INEKO dňa 15.11.2018 zverejnila kompletné výsledky a poradie škôl na maturitných skúškach v školskom roku 2017/2018. V kategórii cca 460 stredných odborných škôl v SR naša Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad skončila na 1.mieste v SR. Veľké poďakovanie patrí celému pedagogickému zboru, pretože poctivá a zodpovedná práca prináša výsledky ! Srdečne blahoželáme celej škole !!!

Spolupráca s AT&T

Spolupráca s AT&T

Dňa 03.09.2014 bolo podpísané Memorandum o spolupráci s AT&T Global Network Services Slovakia, ktoré zahŕňa vzájomnú spoluprácu a podporu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Študenti a pedagógovia školy majú jedinečnú príležitosť spolupracovať s odborníkmi s firmy, ktorá patrí v oblasti IKT medzi lídrov na svete.

Cambridge certifikáty

Na základe mimoriadne úspešných výsledkov z anglického jazyka na maturitných skúškach  sa vedenie školy rozhodlo od školského roku 2013/2014 implementovať do povinného predmetu anglický jazyk Cambridge štúdium s cieľom možnosti získania medzinárodných Cambridge certifikátov  študentmi školy už počas štúdia na strednej škole. Exam_Preparation_Centre.pdf

Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy

NetAcad program je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete v rámci prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a počítačových sietí. Študenti študijného odboru IDT v rámci povinného predmetu počítačové siete absolvujú štúdium NetAcad programu s cieľom možnosti získania medzinárodných Cisco certifikátov IT Essentials, CCNA1, CCNA 2, CCNA 3, CCNA 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=vZYnEOeYceY

SSOSTA na facebooku

SSOSTA na facebooku

Informácie o našich aktivitách, reportáže SSOSTA TV, fotografie  https://www.facebook.com/Súkromná-Stredná-Odborná-Škola-Tatranská-Akadémia-SSOSTA-143377464393/

Ocenenie ministrom školstva

Pri príležitosti Dňa učiteľov si prevzala v Bratislave dňa 26.marca 2015 z rúk ministra školstva Juraja Draxlera ocenenie - medailu sv. Gorazda za mimoriadne úspechy vo svojej pedagogickej a riadiacej práci Ing. Beáta Mitická, riaditeľka školy. Na slávnostnom odovzdávaní ocenení sa zúčastnil aj predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. Ide o najvyšší stupeň ocenenia v rezorte školstva.

Hardware a software školy

Prioritou školy je poskytnúť študentom TOP podmienky na štúdium aj v oblasti exkluzívneho hardwérového a softwérového vybavenia. Od roku 2008 prvá škola v SR s pomerom študent / PC = 1:1.  Slávnostné otvorenie nových priestorov 2015 http://www.tvpoprad.sk/tatranska-akademia-otvorila-nove-priestory/Vybavenie školy https://ssosta.edupage.org/text51/?

Utorok 11. 12. 2018
Počet návštev: 6274537

Naša priorita :

KVALITA VO VZDELÁVANÍ

Novinky

 • eSport - SSOSTA Gaming Cup

  30.11.2018 sa naša škola premenila na jedno síce organizované, ale veľké hracie pole , pretože všetci študenti študijného odboru Informačné a digitálne technológie boli priamymi účastníkmi prvého ročníka eSport - SSOSTA Gaming Cup, v rámci ktorého okrem samotného turnaja so 101 aktívnymi hráčmi boli zrealizované aj veľmi zaujímavé prednášky o programovaní, eSporte a tvorbe hier.

 • Krajské kolo ZENIT v programovaní

  Pekný úspech na krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní dosiahol v kategórii B ( 1. a 2.ročník SŠ) Jakub Krnáč , ktorý obsadil 3.miesto . Srdečne blahoželáme !

 • PYGMALION

  Adaptáciu diela klasickej literatúry G.B Shawa PYGMALION v divadelnom predstavení spoločnosti AMERICAN DRAMA GROUPE EUROPE v anglickom jazyku spoznali študenti školy 28.novembra 2018 v historickej budove starej radnice v Košiciach.

 • Kritické myslenie do praxe

  Prezentačno- diskusné workshopy k téme kritické myslenie a nenávistné prejavy na internete boli dňa 28.11.2018 zaujímavým programom pre všetkých žiakov 1.ročníka , ktorý bol pripravený v spolupráci s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania .

 • Mediálny svet , jeho možnosti a tvorba reportáží - to boli dňa 23.novembra 2018 témy besedy študentov 2.ročníka študijného odboru Informačné a digitálne technológie a členov SSOSTA TV s redaktorkou Televízie Markíza PhDr. Luciou Lukušovou.

 • SOSŤÁCKA kvapka krvi

  V pondelok 12.11.2018 sa opäť v priestoroch školy uskutočnila naša "Sosťácka študentská kvapka krvi" a až 41 študentov školy darovalo túto najcennejšiu tekutinu s nádejou, že pomôže všetkým, ktorí túto pomoc potrebujú. Ďakujeme !

 • Mladý filmový tvorca - Benjamín Haverla

  Benjamín Haverla- náš informatik, študent 2.ročníka, si opäť prevezme ocenenie ! V celoslovenskej súťaži "Mladý filmový tvorca" , ktorú organizuje Agentúra pre vzdelanie a vedu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, obsadil krásne 3.miesto. Cenu si prevezme na slávnostnom vyhlásení víťazov na Veľtrhu bibliotéky a pedagogiky v Bratislave. Srdečne blahoželáme !

 • Jáchymovské peklo

  Zážitkové učenie pre študentov 3.ročníka , tentokrát na tému nútených prác nespravodlivo odsúdených v uránových baniach pod príznačným názvom " Jachymovské peklo" , bolo opäť nabité emóciami, úplne novými informáciami a sprostredkované priamym účastníkom pánom Lenkavským a členom správnej rady ÚPN p.Ondrejom Krajňákom. Ďakujeme !

 • CECHOVAČKA

  Od stredy 24.októbra 2018 sú už naši prváci naozaj "SSOSŤÁCI". Splnili všetky úlohy , sľúbili všetko možné aj nemožné svojim starším spolužiakom , boli slávnostne pasovaní a označení... Sú NAŠI.

 • Rodičovské združenie

  Srdečne pozývame všetkých rodičov našich žiakov 1. až 3.ročníka na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu 17.októbra 2018 o 16.30 hod. v jednotlivých učebniach školy.

 • ZENIT v programovaní

  Školské kolo súťaže " ZENIT v programovaní " sa uskutoční v utorok 16.októbra 2018 pre žiakov 2. až 4. ročníka študijného odboru Informačné a digitálne technológie.

 • Vzdelávame pre budúcnosť

  V utorok 9.októbra 2018 sa v našej škole uskutoční Konferencia 2018 - vzdelávame pre budúcnosť , počas ktorej sa účastníci dozvedia nielen informácie o nových technológiách využiteľných pri riadení školy a vo vyučovacom procese, ale zároveň sa budú môcť zúčastniť aj zaujímavých workshopov. Program bude vedený odborníkmi zo spoločnosti Microsoft, pedagógmi, ktorí so spoločnosťou Microsoft spolupracujú a partnermi.

 • Hrady a zámky južnej Moravy

  Študenti školy navštívia v dňoch 3.- 5.októbra 2018 v rámci spoznávania kultúry a tradícií šľachtických rodov a historických pamiatok hrady a zámky južnej Moravy a Brna - Lysíc, Rájca nad Svitavou, Špiberka, Ledníc a Mikulova.

 • Exkurzia Oswienčim - Krakow - Wielička

  Študenti školy v rámci exkurzie navštívia v dňoch 2.- 3.októbra 2018 múzeum oboch koncentračných táborov v Oswienčime, historickú dominantu Poľska - Krakow a soľnú baňu vo Wieličke.

 • DEŇ JAZYKOV NA SSOSTE

  Srdečne pozývame všetkých študentov a priateľov školy na "Deň jazykov na SSOSTe", ktorý sa uskutoční 28.septembra 2018 od 08,30 hod. v priestoroch školy. Prejdite s nami Japonsko, USA,Francúzsko,Španielsko, Mexiko,Taliansko, Nemecko a naše krásne Slovensko, zažite atmosféru týchto krajín , nasajte ich vôňu a chute.

 • Otvorenie činnosti záujmových útvarov

  V pondelok 24.septembra 2018 začne svoju činnosť v školskom roku 2018/2019 21 záujmových krúžkov.

 • Účelové cvičenie

  Študenti prvého a druhého ročníka sa v stredu 19.septembra 2018 zúčastnia povinného účelového cvičenia žiakov.

 • Rodičovské združenie v triedach 4.ročníka

  Rodičovské združenie v triedach 4.ročníka sa uskutoční v stredu 19.9.2018 o 16.30 hod. v budove školy.