• Právo, ekonomika a podnikanie

    •    

     Názov ŠkVP: Právo, ekonomika a podnikanie

     Jedinečnosť študijného odboru : spojením predností gymnázií, obchodných akadémií a doplnením potrebných odborných predmetov absolventi sú špecificky pripravení na ďalšie štúdium na fakultách právnických, ekonomických, medzinárodných vzťahov, manažmentu, marketingu ...Ako jediný študijný odbor v SR ponúka možnosť spojeného štúdia ekonomických a právnických predmetov už na strednej škole. Neexistuje právnik, ktorý by nemal mať znalosti aj z ekonomiky. Neexistuje ekonóm, ktorý by nemal mať znalosti aj z legislatívy. Spojením štúdia týchto dvoch zameraní do jedného študijného odboru je zaručená väčšia úspešnosť absolventa v praxi, resp. na vysokej škole. Veľký dôraz je kladený na štúdium cudzích jazykov a preto dopoludnia v predmete AJ je implementované Cambrigde štúdium s možnosťou získania medzinárodných Cambrigde certifikátov priamo u nás na škole.

     Pre získanie praktických zručností študenti počas štúdia absolvujú simulované súdne spory :

     Pre získanie základných informácií o študijnom odbore kliknite na 6858_M_EPCP.pdf

     Školský vzdelávací program : SKVP_-_EPcP_od_2020_zverejnenie.pdf

      

     Všetky práva vyhradené  Copyright © Tatranská akadémia