• Výsledky odborných súťaží a olympiád

   • Medzinárodné úspechy:

    • r. 2009 Hana Volfová - účasť na súťaži Juvenes Translatores usporiadanej Európskou komisiou vo všetkých štátoch EÚ
    • r. 2015 Postup do medzinárodného kola pre región Europa, Russian Federation a vynikajúce výsledky dosiahli Andrea Marová, Michal Lavko, Miroslav Gajan a Samuel Bednarčík v IT súťaži Cisco Networking Academy - NetRiders  v kategorii CCENT, v rámci ktorej sa umiestnili všetci v prvej 20-tke
    • r. 2016 Postup do medzinárodného kola pre región Europa, Russian Federation a najlepší výsledkok 12.miesto dosiahol zo SR Ján Dovjak v IT súťaži Cisco Networking Academy -  NetRiders  v kategorii CCENT

     

    Národné úspechy:

    • r. 2010 Tomáš Bončo - súťaž Veda, výskum, vývoj - 3. miesto
    • r. 2010 Tomáš Bončo - účasť vo finále III. ročníka Technickej olympiády v kategórii: Stredné školy - aplikovaná informatika - 3. miesto
    • r. 2012 Róbert Šeliga, Michal Kolárik, Ľubor Jurena - Networking Academy Games 2012 -  3. miesto
    • r. 2012 Alica Lackovičová - súťaž "Jazykový kvet II.", kategória: Poézia & próza - angličtina - 5. miesto
    • r. 2013  Cyntia Bajcerová - Národné kolo súťaže v rečníckych prejavoch v anglickom jazyku pre žiakov stredných škôl v kategórii 16 -17 ročných študentov - 1.miesto !!!
    • r. 2013 Miro Gajan, Tomáš Kuruc, Timea Gajdošová, Pavol Šterbák Networking Academy Games 2013 v kategórii Video - 2.miesto
    • r. 2014 Miro Gajan, Daniel Michlík, Tomáš Kuruc, Timea Gajdošová, Pavol Šterbák Networking Academy Games 2014 v kategórii Video - 1.miesto !!!
    • r. 2014 Jana Žifčáková Poznaj svoju minulosť 2.miesto
    • r. 2015 Patrik Michalák a Daniel Závacký  na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v súťažnom odbore Informatika 1.miesto !!!
    • r. 2015 Michaela Odrobinová a Ľudmila Mlynarčíková postúpili do finále celoslovenskej súťaže " Bankomat nápadov ", ktorá je vyhlásená  Junior Achievement Slovensko  v rámci programu " Viac ako peniaze " 3.miesto.
    • r. 2015 Judita Zvirinská Poznaj svoju minulosť 2.miesto
    • r. 2015 Vynikajúce výsledky dosiahli študenti školy v celoštátnej matematickej súťaži KLOKAN 2015  -  2.miesto zo 173 škôl v kategórii O12 ( 1.a 2.ročník SOŠ) ,7. miesto zo 131  škôl v kategórii O34 ( 3.a 4.ročník SOŠ) .
    • r. 2015 Monika Polónyová - finále národného kola súťaže v rečníckych prejavoch v anglickom jazyku SPEAKER´S CORNER
    • r. 2016 - 3.miesto Judita Zvirinská celoštátne kolo - olympiáda v nemeckom jazyku !!!
    • r. 2016  Veronika Klčová a Filip Bartoš - 1.miesto v celoslovenskej súťaži " Bankomat nápadov", ktorú organizuje Junior Achievement Slovensko v rámci programu Viac ako peniaze !!!
    • r. 2016  Ľudmila Mlynarčíková, ktorá postúpila do finále celoštátnej súťaže JA Business Idea, obsadila v súťaži krásne 4.miesto
    • r. 2016 Andrea Marová kategória UNI 3.miesto Networking Academy Games 2016 !!!
    • r. 2016 Tomáš Lisý Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Informatika - 1.miesto !!!
    • r. 2017 Juraj Martiček Expert O12 - 1.miesto !!! ( celkovo 1213 súťažiacich )
    • r. 2017 Jozef Košár  Expert O34 - 3.miesto ( celkovo 1068 súťažiacich )
    • r. 2017 Matej Hockicko Mozgolamy - 1.miesto
    • r. 2017 Jakub Suchár 2.miesto olympiáda v anglickom jazyku
    • r. 2017 Samuel Dikant, Tomáš Kacvinský, Ján Dovjak kategória HS3 2.miesto Networking Academy Games 2017 !!!
    • r. 2017 Ján Dovjak kategória UNI 2.miesto Networking Academy Games 2017 !!!
    • r. 2018 Jakub Suchár 1.miesto olympiáda v anglickom jazyku !!!
    • r. 2018 Na celoslovenskom veľtrhu JA ( Junior Achievement ) firiem v Bratislave naša študentská JA firma COINFLIP zvíťazila v kategórii „ Manažérsky tím“
    • r. 2018 Karla Silvia Beatrix Bereczová, Tomáš Kacvinský, Samuel Kubinský kategória HS3 3.miesto Networking Academy Games 2018
    • r. 2018 Junior Internet AMAVET 2018 - Matej Rástocký  2.miesto v kategórii JuniorDESIGN
    • r. 2018 Angélique Vannel, Boris Marko 1. miesto Stredoškolská odborná činnosť, kategória Ekonomika a riadenie 
    • r. 2019 Mário Harvan, 1. miesto súťaž z oblasti počítačových sietí Net@FIIT 2019, ktorej vyhlasovateľom je Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. 
    • r. 2019 Tomáš Bella  Expert - geniality show O34 - 1.miesto ( celkovo 1153 súťažiacich )
    • r. 2019 Mário Harvan, Juraj Martiček, Samuel Bučák  kategória HS3 2.miesto Networking Academy Games 2019 !!!
    • r. 2019 Mário Harvan, kategória UNI 2.miesto Networking Academy Games 2019 
    • r. 2019 Juraj Martiček,  kategória UNI 3.miesto Networking Academy Games 2019
    • r. 2019 Bankomat nápadov 2019, ktorú organizuje  Junior Achievement Slovensko v rámci programu Viac ako peniaze 2.miesto Jana Zekuciová a Adam Dúbravec
    • r. 2019 Bankomat nápadov 2019, ktorú organizuje  Junior Achievement Slovensko v rámci programu Viac ako peniaze 3.miesto Aurélia Jendrušáková a Veronika Nečasová
    •  r. 2019 ( Junior Achievement ) Veľtrh podnikateľských talentov 1.miesto firma VENIT v kategórii IBM Prezentácia na pódiu a zároveň Damián Duda,prezident spoločnosti ocenený medzi najlepšími Manpower Leadership Award súťaže
    • r. 2019 SEA - agentúra pre vzdelanie a vedu zorganizovala 5. ročník súťaže amatérskej filmovej tvorby „MLADÝ FILMOVÝ TVORCA“. Benjamín Haverla, ktorý obsadil v III. kategórii ( SŠ a gymnáziá)  vynikajúce 2.miesto so svojím animovaným filmom. 
    • IT FITNESS TEST 2019 – SSOŠ 1.miesto v kategórii SOŠ v SR
    • r.2019 Ocenenie Junior Achievement Slovensko za výnimočný prínos v oblasti rozvoja podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti
    • r. 2021 Katarína Keďžuchová 2.miesto SOŠ v súťažnom odbore umenie, kultúra, odevná tvorba
    • r. 2021 Janka Lešňaská a Zara Karakaja 3.miesto SOŠ v súťažnom odbore matematika, fyzika
    • r. 2021 Networking Academy Games - NAG 2020 4. miesto Dominik  Gurník
    • r. 2021 Networking Academy Games - NAG 2020 5. miesto Matúš Záremský
    • r. 2021 Benjamín Haverla získal so svojím filmom „Posledný list“ významné ocenenia  Best student film a Best student director na filmovom festivale  Monthly Indie Shorts, postup do finále na festivale KIMFF  v Košiciach a tiež významné ocenenia na festivale OTB na Floride.
    • r. 2021 Nicolas Novák 2. miesto súťaž z oblasti počítačových sietí Net@FIIT 2019, ktorej vyhlasovateľom je Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
    • r. 2021 Matúš Zaremský 3. miesto súťaž z oblasti počítačových sietí Net@FIIT 2019, ktorej vyhlasovateľom je Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. 
    • r. 2021 Janka Lešňanská 1. miesto v grafickej súťaži, ktorú vyhlásilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR
    • r. 2021 V súťaži Junior Internet sa v kategórii JuniorDESIGN B. Čevela 2. mieste umiestnil a Veronika  Lehotská získala špeciálnu cenu hodnotiacej komisie
    • r. 2021 BANKOMAT NÁPADOV 2020/2021 - dva súťažné tímy  postúpili do celoslovenského finále súťaže  , ktorej vyhlasovateľom je JA Slovensko. Tím " Berries" Petry Uramovej a Tímey Župovej obsadil v súťaži 2.miesto
    • r. 2021 Veľtrh podnikateľských talentov JA firma REVER obsadila 1.miesto za finančné riadenie, 2.miesto za najlepšiu výročnú správu, 2.miesto za dosiahnuté výsledky a tímovú spoluprácu, 2.miesto za najlepšiu videoprezentáciu, 3.miesto za vývoj výrobku a orientáciu študentskej firmy na zákazníka a postup medzi finalistov pre MEDZINÁRODNÚ SÚŤAŽ 
    • IT FITNESS TEST 2021 – SSOŠ 1.miesto v kategórii SOŠ v SR
    • r.2022  Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil nové rebríčky najlepších škôl na Slovensku. Naša škola sa umiestnila na 2. mieste v kategórii stredných odborných škôl na Slovensku !
    • r. 2022  V celoslovenskej vedomostnej súťaži žiakov stredných škôl EXPERT- geniality show 2021/22 dosiahli študenti školy výborné výsledky. V kategórii študentov 1. a 2.ročníka obsadil v téme "Mozgolamy" Vladislav Mitický vynikajúce 2.miesto a v celkovom poradí skončil na 13.mieste v konkurencii 1183 súťažiacich. V kategórii študentov 3. a 4.ročníka obsadil 2.miesto v téme "Tajomstvá prírody "  Damián Regeš a v celkovom poradí sa umiestnil na úžasnom 3.mieste. 
    • r. 2022 Súťaž NET@FIIT 2022 , ktorej vyhlasovateľom je FIIT STU v Bratislava je súťaž stredoškolákov zameraná na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí. Študenti našej školy dosiahli na tejto súťaži  vynikajúce výsledky. Matúš Záremský obsadil 2.miesto, Damián Regeš  3.miesto, Patrik Boržík 5.miesto a Branislav Sivanič 6.miesto
    • r. 2022  na celoštátnom kole súťaže ZENIT Programovanie v kategórii Grafik- Graphic Designer František Lacko, ktorý obsadil 4.miesto. 
    • r. 2022  Veronika Mikulová dosiahla mimoriadny úspech - ako študentka len 1.ročníka  zvíťazila na celoštátnom kole olympiády v anglickom jazyku !!!
    • r. 2022 Networking Academy Games - NAG 2020 2. miesto Matúš Záremský
    • r. 2022  Damián Regeš  na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v súťažnom odbore Matematika, Fyzika 1.miesto !!!
    • r. 2022  Juraj Súkora  na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v súťažnom odbore História, filozofia, právne vedy 2.miesto 
    • r. 2022  Ema Husárová a Michaela Zemanová na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v súťažnom odbore  Pedagogika, psychológia, sociológia  3. miesto 
    • r. 2022 Bankomat nápadov tím D&D ( Dano Brezina a Dano Vyšňovský ) obsadil v rámci celoslovenského finále 3.miesto a Creative team ( Julka Kniznerová a Iveta Bieľaková ) 4.miesto.
    • r.2023 na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v súťažnom odbore Ekonomika a riadenie obsadil 1.miesto obsadil Šimon Podstavek
    • r.2023  na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia, sociológia obsadili Ema Gallovičová, Ema Kajzárová a Martina Sekeráková 2.miesto
    • r.2023 na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v súťažnom odbore  Zdravotníctvo, farmakológia  obsadil Adam Hruška 3.miesto
    • r.2023 Net@FIIT 2023, ktorej vyhlasovateľom je Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave Adrián Fáber - 1.miesto, Kristína Gregorová  - 4.miesto a  Filip Klein - 5.miesto.
    • r.2023 Bankomat nápadov, ktorá sa konala v rámci programu Viac ako peniaze. Tím v zložení Nina Šuligová a Matej Matrtaj v tejto súťaži obsadili 1.miesto
    • r.2023 Nadácia NN pripravila pre študentov stredných škôl súťaž vo vedomostiach v oblasti finančnej gramotnosti. Šimon Podstavek sa stal víťazom súťaže, získal plný počet bodov. Matej Matrtaj obsadil 3.miesto a Michal Bajči obsadil 4.miesto.

    • r. 2023  v Ekonomickej olympiáde otestovalo svoje vedomosti 10 120 študentov v online školských kolách, z ktorých postúpilo len 540 do ôsmich prezenčných krajských kôl. Vo finále si zmeralo sily 50 najlepších študentov z celého Slovenska. Výborný výsledok dosiahol Šimon Podstavek, ktorý sa umiestnil na 4.mieste ( so stratou 1 bodu na 3.miesto ) a postúpil do medzinárodného kola súťaže

    • r.2023  Expert – geniality show. 3. miesto  v  kategórii O34 získal Lukáš Fridmanský v téme Mozgolamy a 4. miesto v rovnakej kategórii aj v téme Eva Gubáňová.

    • r.2023 Do medzinárodnej súťaže Matematický klokan sa zapojilo v dvoch kategóriách 67 žiakov. Jakub Hromádka z III.A získal v kategórii O34 celkovo 1.miesto s percentilom 100%. V oboch kategóriach malo až 26 žiakov percentil nad 90% a 13 z nich dokonca percentil nad 95%.

     

    Regionálne úspechy:

    • r. 2011 Tadeáš Tauchin, Denis Malinič, Pavol Fišer, Lukáš Smrž, Erika Krajníková - Turnaj mladých fyzikov - 3. miesto
    • r. 2012 Tadeáš Tauchin, Pavol Fišer, Lukáš Smrž, Erika Krajníková, Patrik Britaňák - Turnaj mladých fyzikov - 3. miesto
    • r. 2013 Lukáš Smrž, Patrik Britaňák, Erika Krajníková, Marek Janík, Jakub Ledecký - Turnaj mladých fyzikov - 3. miesto
    • r. 2017 SSOSTA team - víťaz regionálneho turnaja FIRST LEGO League a postup do európskeho semifinále do Debrecénu
    • r. 2019 Tím OXEN Bot - - víťaz regionálneho turnaja FIRST LEGO League a postup do SR a ČR  semifinále do Bratislavy

     

    Krajské úspechy:

    • r. 2009 Hana Volfová - Olympiáda v anglickom jazyku - 1. miesto
    • r. 2010 Carina Gallová - Olympiáda v nemeckom jazyku - 3. miesto
    • r. 2011 Carina Gallová - Olympiáda v nemeckom jazyku - 2. miesto
    • r. 2011 Stanislav Birošík - Stredoškolská odborná činnosť v odbore: História, politológia, filozofia, právne vedy - 3. miesto
    • r. 2011 Katarína Čontošová - Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie - 3. miesto
    • r. 2012 Tomáš Balogh - Olympiáda v španielskom jazyku - 2. miesto
    • r. 2012 Dominika Jánošíková - Olympiáda v španielskom jazyku - 3. miesto
    • r. 2012 Katarína Čontošová - Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Ekonomika a riadenie - 2. miesto
    • r. 2012 Tadeáš Tauchin - súťaž "Jazykový kvet", kategória: Poézia & próza - angličtina - 2. miesto
    • r. 2012 Alica Lackovičová - súťaž "Jazykový kvet", kategória: Poézia & próza - angličtina - 1. miesto
    • r. 2013 Tomáš Biroščák, Nika Kvasnová - Stredoškolská odborá činnosť v odbore: Informatika - 1.miesto
    • r. 2014 Simona Hudáková, Karin Ondíková - Stredoškolská odborná činnosť v odbore: História, filozofia, právne vedy - 3. miesto 
    • r. 2014 Peter Neupauer - Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Informatika - 3. miesto
    • r. 2014 Michael Rozsíval - Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Ekonomika a riadenie - 1. miesto
    • r. 2015 Judita Zvirinská - Nemecká olympiáda - 2. miesto
    • r. 2015 Nikola Gallschneiderová - Stredoškolská odborná činnosť v odbore: História, filozofia, právne vedy - 3. miesto
    • r. 2016 Judita Zvirinská 1. miesto  olympiáda v nemeckom jazyku
    • r. 2016 Ján Medvec  Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Ekonomika a riadenie - 1. miesto
    • r. 2016 Tomáš Lisý Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Informatika - 2.miesto
    • r. 2017 Patrik Lorko 3.miesto olympiáda v nemeckom jazyku
    • r. 2017 Jakub Suchár 1.miesto olympiáda v anglickom jazyku
    • r. 2017 Tomáš Kavinský, Filip Letovanec  Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Ekonomika a riadenie - 1. miesto
    • r. 2017 Radoslava Slaninová Stredoškolská odborná činnosť v odbore: História, filozofia, právne vedy - 1. miesto
    • r. 2017   Ján Dovjak Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia - 1. miesto
    • r. 2017   Samuel Dikant Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Matematika, fyzika - 2. miesto
    • r. 2017   Matúš Škerlík Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Informatika - 3. miesto
    • r. 2018 Stredoškolská odborná činnosť  1.miesto  Dávid Zita   v súťažnom odbore Informatika ,
    • r. 2018  Stredoškolská odborná činnosť 1.miesto   Zuzka Zimová v súťažnom odbore História, filozofia, právne vedy
    • r. 2018  Stredoškolská odborná činnosť 1.miesto  dvojica Angélique Vannel, Boris Marko v súťažnom odbore Ekonomika a riadenie
    • r. 2018  Stredoškolská odborná činnosť 2.miesto  dvojica Mário Harvan, Juraj Martiček v súťažnom odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika
    • r. 2018  Stredoškolská odborná činnosť  3.miesto  Michal Žiga  v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia, sociológia
    • r. 2018  Jakub Krnáč 3. miesto ZENIT v programovaní dosiahol v kategórii B 
    • r. 2019  Stredoškolská odborná činnosť 1.miesto   Jakub Soják v súťažnom odbore Životné prostredie, geografia, geológia
    • r. 2019  Stredoškolská odborná činnosť 1.miesto   Monika Chovancová, Beáta Špaková v súťažnom odbore História, filozofia, právne vedy
    • r. 2019  Stredoškolská odborná činnosť 2.miesto   Daniela Marušincová  v súťažnom odbore Ekonomika a riadenie
    • r. 2019  Stredoškolská odborná činnosť 3.miesto  Mária Šterbáková, Matúš Juštík  v súťažnom odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika
    • r. 2019  Stredoškolská odborná činnosť 3.miesto  Ján Závacký v súťažnom odbore Pedagogika, psachológia, sociológia
    • r. 2021 Stredoškolská odborná činnosť v súťažnom odbore matematika, fyzika ili 1.miesto  Janka Lešňanská  a  Zara Karakaya.
    • r. 2021 Stredoškolská odborná činnosť v súťažnom odbore stavebníctvo,  interiérový dizajn  1.miesto Patrik Ondo
    • r. 2021 Stredoškolská odborná činnosť v súťažnom odbore umenie, kultúra, odevná tvorba Katarína Keďžuchová 1.miesto. V tomto súťažnom odbore sme získali aj  2.miesto zásluhou Adama Žaťkuláka
    • r. 2021 Stredoškolská odborná činnosť v súťažnom odbore  pedagogika, psychológia, sociológia  2.miesto Laura Tučková a Alexandra Dobáková
    • r. 2021 Stredoškolská odborná činnosť v súťažnom odbore  história, filozofia, právne vedy 2.miesto Timea Gavurová
    • r. 2021 Stredoškolská odborná činnosť v súťažnom odbore  informatika  3.miesto Matúš Záremský,  
    • r. 2021 Stredoškolská odborná činnosť v súťažnom odbore elektrotechnika, hardware, mechatronika  3.miesto Živčák, Leco a Kormoš
    • r. 2021 Stredoškolská odborná činnosť v súťažnom odborea ekonomika a riadenie 3.miesto Tamara Šutáková a  Ráchel Pačinová
    • r. 2021 Miriam Kováčová Olympiáda v nemeckom jazyku - 3. miesto
    • r. 2022 Amine Aouji obsadil v kategórii 2D na krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku výborné 2.miesto a naša prváčka Valentina van Veen v kategórii 2C veľmi pekné 4.miesto. 
    • r. 2022 Turnaj mladých fyzikov dosiahli naši študenti 2.ročníka výborné výsledky. Družstvo v zložení Grétka Ištoková, Peter Gonda, Marko Chudík a Vladislav Mitický obsadili ako jediné družstvo strednej odbornej školy vynikajúce 2.miesto.
    • r. 2022 Stredoškolská odborná činnosť v súťažnom odbore Informatika obsadil Miro Cimerman 1.miesto
    • r. 2022 Stredoškolská odborná činnosť v súťažnom odbore História, filozofia, právne vedy obsadil Juraj Sýkora 1.miesto 
    • r. 2022 Stredoškolská odborná činnosť v súťažnom odbore  Pedagogika, psychológia, sociológia obsadili Gabika Špaková a Viktória Kubisová  1.miesto
    •  r. 2022 Stredoškolská odborná činnosť v súťažnom odbore Životné prostredie, geografia, geológia obsadili Jakub Solár, Milan Klein a Matúš Švirloch 1.miesto 
    • r. 2022 Stredoškolská odborná činnosť v súťažnom odbore  Matematika, fyzika  obsadil Damián Regeš 2.miesto 
    • r. 2022 Stredoškolská odborná činnosť v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia, sociológia obsadili Ema Husárová a Michaela Zemanová 2.miesto 
    • r. 2022 Stredoškolská odborná činnosť v súťažnom odbore Životné prostredie, geografia, geológia obsadila Nika Obertanová 3.miesto
    • r. 2022 Stredoškolská odborná činnosť v súťažnom odbore Strojárstvo, hutníctvo, doprava obsadili  Marek Šafařík a Adrián Fáber 3.miesto
    • r. 2022 Stredoškolská odborná činnosť v súťažnom odbore Informatika obsadili  Šimon Schon a Gregor Kuchta 3.miesto
    • r. 2022 Stredoškolská odborná činnosť v súťažnom odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika obsadil  Samuel Beťko  3.miesto
    • r.2023 Krajské kolo  SOČ ...  sa tohto roku  konalo dňa 21.3.2023 prezenčnou formou na  SSOŠ ELBA v Prešove. Škola sa prihlásila s počtom 18 prác   v rôznych odboroch, dosiahla 12 umiestnení (päť 1.miest, tri 2.miesta, štyri 3. miesta), čo sú vynikajúce výsledky a zaraďujú nás medzi najúspešnejšie školy v rámci PSK.
    • r.2023 V súťažnom odbore Matematika, fyzika obsadil Vladislav Mitický a Marko Chudík 1.miesto, 
    • r.2023  1.miesto v súťažnom odbore Zdravotníctvo, farmakológia  obsadil Adam Hruška, 
    • r.2023 1.miesto v súťažnom odbore Informatika obsadili Lukáš Fridmanský a Vladislav Sedláček. 
    •  r.2023  v súťažnom odbore História, filozofia, právne vedy obsadila 1.miesto Tatiana Kaletová 
    • r.2023 a v súťažnom odbore Ekonomika a riadenie obsadil 1.miesto Šimon Podstavek.
    • r.2023 V súťažnom odbore Cestovný ruch, gastronómia a hotelierstvo obsadili 2.miesto Nikola Obertanová a Ema Irena Semanová
    • r.2023 .miesto v súťažnom odbore Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie obsadiliDiana Májiková a Diana Krempaská.
    • r.2023 v súťažnom odbore  Pedagogika, psychológia, sociológia obsadili Ema Gallovičová, Ema Kajzárová a a Martina Sekeráková 2.miesto.
    • r. 2023 .miesto v súťažnom odbore Matematika, fyzika obsadili Marek Kacvinský a Nikolas Saunders
    • r.2023 v súťažnom odbore Informatika Gréta Ištoková.
    • r.2023 súťažnom odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika Matej Rondzik a Michal Dulík obsadili 3.miesto
    • r.2023 Karolína Halčinová v súťažnom odbore História, filozofia, právne vedy.3.miesto

    Obvodné a okresné úspechy:

    • r. 2009 Hana Volfová - Olympiáda v anglickom jazyku - 1. miesto
    • r. 2010 Hana Volfová - Olympiáda v anglickom jazyku - 2. miesto
    • r. 2010 Carina Gallová - Olympiáda v nemeckom jazyku - 1. miesto
    • r. 2011 Carina Gallová - Olympiáda v nemeckom jazyku - 2. miesto
    • r. 2013 Ondrej Tužák - Olympiáda v anglickom jazyku - 2. miesto
    • r. 2013 Klaudia Vospálková - Olympiáda v nemeckom jazyku - 3. miesto
    • r. 2014 Denis Lörinc - Olympiáda v anglickom jazyku - 1. miesto
    • r. 2014 Judita Zvirinská - Olympiáda v nemeckom jazyku - 1. miesto
    • r. 2021 Patrick Boržík - Olympiáda v anglickom jazyku3. miesto
    • r. 2021 Miriam Kováčová Olympiáda v nemeckom jazyku - 1. miesto