Novinky O škole Študijné odbory Informácie pre záujemcov Virtuálna prehliadka školy Memorandum o spolupráci Zahraničné aktivity Odborná prax vo firmách Odborná stáž ERASMUS+ Napísali o nás
 

Navigácia

 • Krásne prázdniny !

  Všetkým našim zamestnancom, študentom a priateľom školy prajemé úžasné leto, plné oddychu a krásnych zážitkov ! 

 • Úžasné výsledky FCE

  Študenti školy dosiahli výborné výsledky na skúškach FCE Cambridge Englisch : z rekordného počtu 39 prihlásených  študentov až 12 získalo certifikát na najvyššej úrovni C1 a 25 študentov na úrovni B2. Srdečne blahoželáme !

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • SOSTOVINY

  Žiacka školská rada  opäť pripravila na piatok 22.júna 2018 mimoriadne obľúbenú celoškolskú akciu "SOSTOVINY 2018" , v ktorej sa postavia proti sebe dva veľmi súťažechtivé tímy - TÍM PRÁVNIKOV a TÍM INFORMATIKOV. Súťažné úlohy sú aj problémové, aj predstavujú výzvy, aj sú to hlavolamy, aj budú robiť ľudskú reťaz... tešíme sa... 

 • PRAHA 2018

  Študenti študijného odboru Právo a podnikanie sa v termíne 18.6. - 22.6.2018 zúčastnia poznávacieho pobytu v našej  partnerskej škole  - SOŠ pro administratívu EU v Prahe.

 • Víťazný tím SSOSTA IT Challenge

  V stredu 13.6.2018 šesť tímov študentov 3.ročníka študijného odboru Informačné a digitálne technológie súťažilo  v prezentácii a obhajobe svojich projektov, na ktorých pracovali posledné 3 týždne. Odborná hodnotiaca komisia, ktorej členom bol aj zástupca spoločnosti AT&T p.Milko, po veľmi ťažkom rozhodovaní vyhlásila tri naúspešnejšie tímy a tiež celkového víťaza - tím Vladky Šebovej v zložení Filip Brosman, Tomáš Kmeč,Jakub Brčiak, Vanessa Slavkovská,Peter Hodák, Michal Globinovský,Marko Gavalier a Patrik Šnajder. Projekt,  pre ktorý  pripravili vizuálnu identitu, webstránku, hotelovú sieť a databázový informačmý systém, súťažil pod názvom  HOTEL ESCOFFIER.

 • Víťazi Spišských športových hier 2018

  V streľbe zo vzduchovej pušky  na Spišských športových hrách 2018 zvíťazila v kategórii študentiek naša Dominika Petková a v kategórii študentov zvíťazil  Martin Koreň a na 2.mieste sa umiestnil Michal Gabonai, obaja naši študenti IDT. Srdečne blahoželáme ! 

 • Víťazi medzinárodnej súťaže Netcompetition

  Medzinárodná priateľská súťaž Netcompetition prebieha medzi troma strednými odbornými školami zapojenými do programu Cisco networking academy . Do súťaže sú zapojené okrem našej školy aj školy z Prahy a zo Záhrebu.

  Naši študenti 3. ročníka študijného odboru Informačné a digitálne technológie  v zložení Mário Harvan, Juraj Martiček, Patrik Stas, Tomáš Blahut a Marek Molčany obsadili 1. miesto.

 • Kurz na ochranu života a zdravia

  Študenti 3.ročníka absolvujú v dňoch 6.- 8.júna 2018 v Pieninskom národnom parku v Červenom Kláštore kurz na ochranu života a zdravia, v rámci ktorého absolvujú rafting na Dunajci,vystúpia na Tri koruny, stretnú sa s predstaviteľmi Pienapu a hasičského a záchranného zboru a  tiež získajú základné zručnosti potrebné na prežitie v prírode.  

 • Simulovaný súdny spor

  Študenti 3.ročníka študijného odboru Právo a podnikanie dňa 5.júna 2018 preukázali svoje vedomosti z predmetu praktikum právnych podaní predvedením  dvoch simulovaných súdnych sporov.

 • CERN 2018

  80 študentov  informačmých a digitálnych technológií navštívi v týchto dňoch v rámci odbornej exkurzie  interaktívne múzeum s fyzikálnymi pokusmi TECHNORAMA vo Winterthure , CERN, Palác národov  OSN v Ženeve a tiež syráreň Gruyére a čokoládovňu Broc vo Švajčiarsku.

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Novým "absolventom" školy - našim úspešným maturantom slávnostne odovzdáme maturitné vysvedčenia v utorok 29.mája 2018 o 16.00 hod. vo veľkej zasadačkre  Mestského  úradu v Poprade. Súčasťou tohto záverečného aktu bude aj vyhlásenie " Osobnosti maturitného ročníka 2018 ". Srdečne pozývame všetkých rodičov a priateľov školy !

 • Kurz sebaobrany

  Pozor na naše dievčatá ! Už tretí týždeň sa na škole zúčastňujú základného kurzu sebaobrany ...

 • Deň úsmevu 2018 v podaní I.C triedy

  Občianske združenie Úsmev ako dar tento rok usporiadal už 16. ročník verejnej zbierky Deň Úsmevu 2018, do ktorého sa ako dobrovoľníci zapojili študenti I.C triedy našej školy. Cieľom verejnej zbierky je upovedomiť verejnosť na problematiku detí z detských domovov a vyzbierať finančné prostriedky, ktoré budú použité na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre tieto deti, na vzdelávanie, podporu a pomoc rodinám v kríze a na podporu náhradného rodičovstva v SR. Tento rok  počas zbierky prebieha aj séria čítaní pre deti z detských domovov a verejnosť. Naši študenti vyzbierali v uliciach Popradu úžasnú sumu 466,38 EUR ! 

 • Odborné exkurzie

  Študenti informačných a digitálnych technológií prvého a druhého ročníka  počas tohto týždňa absolvovali  dve veľmi zaujímavé exkurzie  - do vodnej elektrárne "Turbína" v Huncovciach a do firmy MEZ Elektromotory , s.r.o.Kežmarok.

 • Po stopách Jánošíka

  Študenti krúžku Po stopách predkov a  I.D triedy navštívia vo štvrtok 17.5.2018 Liptovký Mikuláš a vydajú sa " po stopách Jánošíka ".

 • FCE certifikát

  40 študentov školy pristúpi v dňoch 16.-17.mája 2018 k vykonaniu písomnej a ústnej časti skúšok pre získanie medzinárodného Cambridge certifikátu.

 • Exkurzia do televízneho štúdia

  V utorok 15.mája 2018 študenti školy absolvovali zaujímavú exkurziu - navštívili Univerzitnú knižnicu KU v Ružomberku, TV štúdio a priestory Pulz Rádia , v ktorých absolvovali niekoľko pracovných blokov pod taktovkou lektorov p.Mareka Hasáka a p.Petra Kravčáka.

 • KLOKAN 2018

  Výsledky celoslovenskej matematickej súťaže KLOKAN sú už známe a pre našu školu veľmi potešujúce. Zo 131 škôl sme skončili v kategórii O34 ( študenti 3. a 4.ročníka ) na úžasnom 1.mieste !  Zo 180 škôl  sme v kategórii O12 (študenti 1. a 2.ročníka ) obsadili  5. miesto. 

   

 • BANKOMAT NÁPADOV 2018

  Náš Tím Dream your life  v zložení Monika Chovancová a Natália Kučerová obsadil vo finále celoslovenskej súťaže Bankomat nápadov v rámci programu JA Viac ako peniaze výborné 3.miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy !

   

strana: