• CAMBRIDGE CERTIFICATE
     • CAMBRIDGE CERTIFICATE

     • Až 47 študentov tretieho ročníka školy pristúpilo v dňoch 18.- 19.mája 2022 k vykonaniu  písomnej a ústnej časti skúšok pre získanie medzinárodného Cambridge certifikátu.

     • Študentská kvapka krvi

     • Zachráni ľudské životy, dá nádej, že všetko bude dobré a odovzdá ľudskosť ďalej... Opäť sa v priestoroch našej školy podarilo zorganizovať darovanie tejto vzácnej tekutiny študentmi  a zamestnancami školy. Ďakujeme !

     • Posledné zvonenie ...

     • Veľmi symbolicky - v piatok 13.mája 2022 sa rozlúčili so školou naši maturanti. Prajeme im veľa šťastia na maturitných skúškach !

     • Matematický klokan

     • Výborné výsledky dosiahli študenti školy na medzinárodnej súťaži Matematický klokan. V kategórii O12 ( 1. a 2. ročník ) sa zo 47 zúčastnených študentov  až 13 umiestnilo s percentilom nad 90 % a dokonca 6 študenti dosiahli percentil nad 95 %. V kategórii O34 ( 3. a 4. ročník ) sa z  25 zúčastnených študentov  až 15 umiestnilo s percentilom nad 90 % a dokonca 10 študenti dosiahli percentil nad 95 %. 

     • Skvelá prednáška na skvelej škole ...

     •  "Ako správne narábať s financiami " - dobre mienené rady a skúsenosti s finančným trhom našim maturantom pred ich odchodom do dospeláckeho života  odovzdali Ing. Štellmach, Ing.Krempaský,Ing. Rezničák a Ing.Frkáň . Obe strany hodnotili toto stretnutie ako skvelú prednášku na skvelej škole !

    • Úspech na celoštátnom kole SOČ
     • Úspech na celoštátnom kole SOČ

     • Až 6 projektov žiakov našej školy sa na krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti umiestnilo na 1. alebo 2.mieste a postúpilo na celoštátne kolo SOČ,ktoré sa konalo  28.4.2022 v Bardejove. Študenti dosiahli skvelé výsledky :  1.miesto obsadil Damián Regeš v súťažnom odbore  Matematika, fyzika,  v súťažnom odbore História, filozofia, právne vedy obsadil Juraj Sýkora  2.miesto  3.miesto v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia, sociológia obsadili Ema Husárová a Michaela Zemanová.  Sú to vynikajúce výsledky, srdečne blahoželáme !

    • Bankomat nápadov
     • Bankomat nápadov

     • Až dva tímy študentov 2.ročníka našej školy sa prebojovali do finále súťaže Bankomat nápadov, ktorá sa konala v rámci programu Viac ako peniaze. Dosiahli pekný úspech - tím D&D ( Dano Brezina a Dano Vyšňovský ) obsadil v rámci celoslovenského finále 3.miesto a Creative team ( Julka Kniznerová a Iveta Bieľaková ) 4.miesto. Blahoželáme !

    • Technická myšlienka roka
     • Technická myšlienka roka

     • Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA (FEIT UNIZA) usporiadala 13. ročník súťaže Technická Myšlienka Roka (TMR) pre stredoškolských študentov. Do finálového kola postúpilo 18 najlepších projektov z celého Slovenska, ktoré súťažili v oblastiach mechatroniky, elektroniky, IT a mnohých ďalších. Medzi top 3 víťazné projekty patrí aj  "Kontajner na separovanie odpadu s mobilnou aplikáciou" našich študentov tretieho ročníka Jakuba Solára, Milana Kleina a Matúša Švirlocha. Blahoželáme k umiestneniu aj ku prijatiu na vysokú školu !

       

    • Girl’s Day na SOSTE
     • Girl’s Day na SOSTE

     •  Naše dievčatá , výborné informatičky,  sa zapojili do celosvetového  dňa žien a dievčat v IT  - Girl’s Day.

    • Výber účastníkov Erasmus+ Portugalsko 2022
     • Výber účastníkov Erasmus+ Portugalsko 2022

     • Miesto stáže: Braga, Portugalsko             Termín stáže: 3.10. – 24.10.2022

      Záujemcovia o stáž doručia prihlášku s motivačným listom na sekretariát školy do 06.05.2022 do 15.00 hod.

      Výber účastníkov sa uskutoční zo žiakov 3. ročníka študijného odboru právo a podnikanie a študijného odboru informačné a digitálne technológie dňa 16.05.2022 od 13.15 hod. v aule školy.

      Kritéri výberu účastníkov :

      • Prospech za šk. rok 2020/2021 a  polrok šk. roka 2021/2022
      • Aktivity žiaka – reprezentácia školy na súťažiach, olympiádach, SOČ, aktívna účasť v žiackej školskej rade, aktivity v dobrovoľníctve
      • Overenie komunikačných zručností v anglickom jazyku
      • Motivačný list v rozsahu 150 – 200 slov 

      Bližšie informácie : Mgr. Jaroslav Lavko, tel. 0917 103 122, zastupca@tatranskaakademia.sk                                                                                                                                

       

    • Vynikajúci výsledok na NAG 2022
     • Vynikajúci výsledok na NAG 2022

     • V 7. ročníku prestížnej študentskej súťaže z oblasti počítačových sietí Networking Academy Games (NAG 2022) dosiahol vynikajúci výsledok náš študent 4.ročníka Matúš Záremský , ktorý obsadil vo veľmi tesnom súboji  2.miesto! Vo veľkom počte až 81 súťažiacich stredných škôl sa nestratili ani naši ďalší študenti - Braňo Sivanič obsadil pekné 6.miesto a  Damián Regeš 15.miesto. Srdečne blahoželáme !

       

    • Postup do finále OKM
     • Postup do finále OKM

     • Šimon Podstavek ( kategória 1) a Zara Karakaya  ( kategória 2) postúpili z krajského kola do finálového celoslovenského kola Olympiády kritického myslenia . Do krajského kola OKM sa zapojilo vyše 1884 študentov a študentiek zo 140 škôl po celom Slovensku, z každého kraja postúpili najúspešnejší riešitelia a riešiteľky. Blahoželáme a držíme palce vo finále !

    • Postup do finále Ekonomickej olympiády
     • Postup do finále Ekonomickej olympiády

     • V dňoch 24.2. – 2.3.2022 prebehli krajské kolá 5. ročníka Ekonomickej olympiády na Slovensku, prostredníctvom 12 online podujatí s 540 študentmi. Z každého kraja postupujú minimálne traja súťažiaci s najlepším výsledkom z kraja, následne ďalší súťažiaci s najvyšším bodovým ziskom bez ohľadu na príslušnosť ku kraju. Do celoslovenského finále Ekonomickej olympiády, ktoré sa bude konať 3. mája 2022 v Bratislave postúpil aj náš študent 1.ročníka Šimon Podstavek. Blahoželáme a držíme palce vo finále ! 

     • Víťazstvo v kategórii Citi Finančné riadenie

     • Na Veľtrhu podnikateľských talentov - celoštátnej súťaži  JA SR, ktorý sa konal 5.apríla 2022 v Bratislave, získala naša študentská firma Boost 1.miesto v kategórii Citi Finančné riadenie. Blahoželáme !

    • Olympiáda Mladý účtovník
     • Olympiáda Mladý účtovník

     • Do druhého - finálového kola Olympiády Mladý účtovník postúpilo  "30 najlepších účtovníkov " SR. Je veľmi potešujúce, že medzi nich sa zaradila aj naša Sára Nikol Scholtzová , pre ktorú už tento postup znamená prijatie  na  Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity  a na Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Blahoželáme a držíme palce v ďalšej súťaži !

    • Vynikajúce výsledky na KK SOČ
     • Vynikajúce výsledky na KK SOČ

     • Na krajskom kole súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti, do ktorého sa zapojili stredoškoláci z celého kraja so 158 prácami, dosiahli naši študenti vynikajúce výsledky. V súťažnom odbore Informatika obsadil Miro Cimerman 1.miesto, taktiež 1.miesto v súťažnom odbore História, filozofia, právne vedy obsadil Juraj Sýkora, 1.miesto v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia, sociológia obsadili Gabika Špaková a Viktória Kubisová a 1.miesto obsadili aj Jakub Solár, Milan Klein a Matúš Švirloch v súťažnom odbore Životné prostredie, geografia, geológia.  2.miesto obsadil Damián Regeš v súťažnom odbore  Matematika, fyzika  a rovnako 2.miesto v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia, sociológia obsadili Ema Husárová a Michaela Zemanová. 3.miesto obsadila Nika Obertanová  v súťažnom odbore Životné prostredie, geografia, geológia, Marek Šafařík a Adrián Fáber v súťažnom odbore Strojárstvo, hutníctvo, doprava, Šimon Schon a Gregor Kuchta v súťažnom odbore Informatika,  Samuel Beťko v súťažnom odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika. Sú to najlepšie výsledky tejto súťaže v histórii školy. Všetkým študentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole !

    • Celoštátne kolo súťaže ZENIT
     • Celoštátne kolo súťaže ZENIT

     • Veľmi pekné umiestnenie dosiahol na  celoštátnom kole súťaže ZENIT Programovanie v kategórii Grafik- Graphic Designer  František Lacko, ktorý obsadil 4.miesto. Srdečne blahoželáme !

    • SILÁK SSOSTY
     • SILÁK SSOSTY

     • 16 najsilnejších Sosťákov si svoje sily zmeralo vo štvrtok 31.3.2022 v už našej tradičnej súťaži "SILÁK  SSOSTY".  Víťazstvo si odniesli Tadeáš Gurka z II.B triedy a Dominika Neupauerová zo IV.A triedy.

     • Spoločenská a biznis etiketa

     • Pridanou hodnotou ku vzdelávaniu na našej škole je aj tréning zručností študentov 4.ročníka v oblasti spoločenskej a biznis etikety profesionálnou lektorkou  v oblasti biznis protokolu PhDr. Tatianou Lesayovou, ktoré sa uskutočnilo v utorok  29.marca 2022.