Novinky O škole Študijné odbory Informácie pre záujemcov Virtuálna prehliadka školy Memorandum o spolupráci Zahraničné aktivity Odborná prax vo firmách Odborná stáž ERASMUS+ Napísali o nás
 

Navigácia

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Otvorenie činnosti záujmových útvarov

  V pondelok 24.septembra 2018 začne svoju činnosť v školskom roku 2018/2019 21 záujmových krúžkov.

 • Účelové cvičenie

  Študenti prvého a druhého ročníka sa v stredu  19.septembra 2018 zúčastnia povinného účelového cvičenia žiakov.

 • Rodičovské združenie v triedach 4.ročníka

  Rodičovské združenie v triedach 4.ročníka sa uskutoční v stredu 19.9.2018 o 16.30 hod. v budove školy.

 • Konzultačné hodiny

  Od  pondelka 17.septembra 2018  môžu všetci študenti využívať konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov školy. 

 • ADAPTAČNÝ KURZ PRVÁKOV

  Školský rok 2018/2019 začali naši prváci adaptačným kurzom vo Vernári, na ktorom hneď od prvej chvíle panovala výborná nálada.

 • Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

  Slávnostné otvorenie nového školského roku 2018/2019 sa uskutoční v pondelok  3.septembra 2018 o 11.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3.

 • Krásne prázdniny !

  Všetkým našim zamestnancom, študentom a priateľom školy prajemé úžasné leto, plné oddychu a krásnych zážitkov ! 

 • Úžasné výsledky FCE

  Študenti školy dosiahli výborné výsledky na skúškach FCE Cambridge Englisch : z rekordného počtu 39 prihlásených  študentov až 12 získalo certifikát na najvyššej úrovni C1 a 25 študentov na úrovni B2. Srdečne blahoželáme !

 • SOSTOVINY

  Žiacka školská rada  opäť pripravila na piatok 22.júna 2018 mimoriadne obľúbenú celoškolskú akciu "SOSTOVINY 2018" , v ktorej sa postavia proti sebe dva veľmi súťažechtivé tímy - TÍM PRÁVNIKOV a TÍM INFORMATIKOV. Súťažné úlohy sú aj problémové, aj predstavujú výzvy, aj sú to hlavolamy, aj budú robiť ľudskú reťaz... tešíme sa... 

 • PRAHA 2018

  Študenti študijného odboru Právo a podnikanie sa v termíne 18.6. - 22.6.2018 zúčastnia poznávacieho pobytu v našej  partnerskej škole  - SOŠ pro administratívu EU v Prahe.

 • Víťazný tím SSOSTA IT Challenge

  V stredu 13.6.2018 šesť tímov študentov 3.ročníka študijného odboru Informačné a digitálne technológie súťažilo  v prezentácii a obhajobe svojich projektov, na ktorých pracovali posledné 3 týždne. Odborná hodnotiaca komisia, ktorej členom bol aj zástupca spoločnosti AT&T p.Milko, po veľmi ťažkom rozhodovaní vyhlásila tri naúspešnejšie tímy a tiež celkového víťaza - tím Vladky Šebovej v zložení Filip Brosman, Tomáš Kmeč,Jakub Brčiak, Vanessa Slavkovská,Peter Hodák, Michal Globinovský,Marko Gavalier a Patrik Šnajder. Projekt,  pre ktorý  pripravili vizuálnu identitu, webstránku, hotelovú sieť a databázový informačmý systém, súťažil pod názvom  HOTEL ESCOFFIER.

 • Víťazi Spišských športových hier 2018

  V streľbe zo vzduchovej pušky  na Spišských športových hrách 2018 zvíťazila v kategórii študentiek naša Dominika Petková a v kategórii študentov zvíťazil  Martin Koreň a na 2.mieste sa umiestnil Michal Gabonai, obaja naši študenti IDT. Srdečne blahoželáme ! 

 • Víťazi medzinárodnej súťaže Netcompetition

  Medzinárodná priateľská súťaž Netcompetition prebieha medzi troma strednými odbornými školami zapojenými do programu Cisco networking academy . Do súťaže sú zapojené okrem našej školy aj školy z Prahy a zo Záhrebu.

  Naši študenti 3. ročníka študijného odboru Informačné a digitálne technológie  v zložení Mário Harvan, Juraj Martiček, Patrik Stas, Tomáš Blahut a Marek Molčany obsadili 1. miesto.

 • Kurz na ochranu života a zdravia

  Študenti 3.ročníka absolvujú v dňoch 6.- 8.júna 2018 v Pieninskom národnom parku v Červenom Kláštore kurz na ochranu života a zdravia, v rámci ktorého absolvujú rafting na Dunajci,vystúpia na Tri koruny, stretnú sa s predstaviteľmi Pienapu a hasičského a záchranného zboru a  tiež získajú základné zručnosti potrebné na prežitie v prírode.  

 • Simulovaný súdny spor

  Študenti 3.ročníka študijného odboru Právo a podnikanie dňa 5.júna 2018 preukázali svoje vedomosti z predmetu praktikum právnych podaní predvedením  dvoch simulovaných súdnych sporov.

 • CERN 2018

  80 študentov  informačmých a digitálnych technológií navštívi v týchto dňoch v rámci odbornej exkurzie  interaktívne múzeum s fyzikálnymi pokusmi TECHNORAMA vo Winterthure , CERN, Palác národov  OSN v Ženeve a tiež syráreň Gruyére a čokoládovňu Broc vo Švajčiarsku.

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Novým "absolventom" školy - našim úspešným maturantom slávnostne odovzdáme maturitné vysvedčenia v utorok 29.mája 2018 o 16.00 hod. vo veľkej zasadačkre  Mestského  úradu v Poprade. Súčasťou tohto záverečného aktu bude aj vyhlásenie " Osobnosti maturitného ročníka 2018 ". Srdečne pozývame všetkých rodičov a priateľov školy !

 • Kurz sebaobrany

  Pozor na naše dievčatá ! Už tretí týždeň sa na škole zúčastňujú základného kurzu sebaobrany ...

strana: