• "Sloboda nie je samozrejmá "

     • Zážitkové učenie zanecháva v našom srdci a v našej mysli hlbokú stopu...To skutočne prežité, prebolené a nakoniec vybojované, vypočuté nie sprostredkovane, ale od tých, ktorí to zažili...Pozvanie do nášho ďalšieho cyklu zážitkového učenia , tentokrát na tému " Sloboda nie je samozrejmá " prijali pán Ján Bendík a pán Ján Endrodi z ÚPN. 

     • SSOSTA TV v RTVS

     • Získať informácie, nadobudnúť zručnosti, zažiť atmosféru profesionálneho štúdia, inšpirovať sa...to všetko bolo cieľom exkurzie členov krúžku našej školskej televízie v štúdiu RTVS v Košiciach.

    • Ideathon
     • Ideathon

     • Naši študenti 3.ročníka študijného odboru Ekonomicko-právne činnosti v podnikaní sa v utorok 14.11.2023 zúčastnili súťaže Ideathon, na ktorej  sa zúčastnilo celkovo 64 študentov zo 16 škôl, ktorí v tomto školskom roku absolvujú program  Aplikovaná ekonómia.  Stredoškoláci  predstavili 16 inovatívnych nápadov , ktoré kreatívne a inkluzívne riešia problémy priamo v ich okolí. Sme radi, že členkou tímu, ktorý sa umiestnil na 1.mieste, bola naša študentka Stella Hegedusová. Blahoželáme !

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2023

     • V piatok 10.novembra 2023 sa na našej škole uskutočnil “Deň otvorených dverí 2023”.  Našu školu  navštívil rekordný počet ( 549)  záujemcov o štúdium, ich rodičov a učiteľov. Bol to deň nabitý informáciami, osobnými zážitkami, pozitívnymi emóciami a plný krásnych stretnutí aj s absolventmi školy a ich ďalšími rodinnými príslušníkmi. Ďakujeme  za pozitívne ohlasy !

     • Finančná sloboda a poistné plnenia v praxi

     • Zaujímavé, podnetné a motivujúce bolo predpoludnie 8.novembra 2023 pre študentov 2. a 3.ročníka študijného programu Právo a podnikanie. Druháci si zahrali pod taktovkou certifikovaného lektora CSR projektu  Finančná gramotnosť  Ing. Petra Petrušku hru Finančná sloboda a tretiaci spolu  Ing. Dušanom Frkáňom a Ing. Marcelom Krempaským rozoberali v téme životné a neživotné poistenie  teóriu poisťovníctva a ukážky poistných plnení v praxi.

     • Školské kolá súťaží ZENIT

     • 17 žiakov IKT odborov sa dňa 17.10.2023 zúčastnilo školského kola súťaže ZENIT - PROGRAMOVANIE v dvoch súťažných kategóriách. Najvyšší počet bodov dosiahli Jakub Hromádka  a Timotej Vronč ( IV.A trieda ) a Ján Jurdík a Marek Mýtnik ( II.A trieda) .

      18.10.2023 sa až 28 žiakov zapojilo do školského kola súťaže ZENIT -GRAFIKA, z ktorých najúspešnejší boli Martina Sekeráková ( IV.B trieda), Lukáš Fridmanský ( IV.A trieda ) a Eva Gubáňová ( IV.B trieda). Zároveň sa uskutočnilo aj školské kolo súťaže ZENIT - WEBOVÝ DIZAJN , v ktorom získali najvyšší počet bodov Martin Šilon (IV.B trieda ), Ján Jurdík (II.A trieda ) a Richard Marcinčák ( III.B trieda ).

     • Exkurzia Oswienčim- Krakow - Wielička

     • Naši prváci v rámci exkurzie navštívili v dňoch 23.- 24.októbra  2023 múzeum oboch koncentračných táborov v Oswienčime, historickú dominantu Poľska - Krakow a soľnú baňu vo Wieličke.

     • Hrady a zámky južnej Moravy

     • Hrad Buchlov, zámok v Ledniciach a Valticiach, Slavkov pri Brne, hrad Špilberg aj samotné Brno boli zastávkami našich študentov na 3-dňovej exkurzii po hradoch a zámkoch južnej Moravy.

    • Pridaná hodnota vo vzdelávaní
     • Pridaná hodnota vo vzdelávaní

     • Naša škola, ako jedna z 539 stredných škôl,  získala v týchto dňoch externé nezávislé hodnotenie žiakov z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra, z ktorého priamo vyplýva, či príspevok ku vzdelávaniu našich žiakov bol počas štyroch rokov ich štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo pod úrovňou očakávania. S veľkou radosťou sme prijali správu , že za obdobie 2019 – 2023, t. j. na základe výsledkov v testoch EČ MS zo SJL našich tohtoročných maturantov a ich výsledkov v T9 zo SJL v r. 2019, sa naša škola nachádza v kategórii nad úrovňou očakávania !

     • ERASMUS +

     • Už 10 dní je 17 študentov našej SSOSTY na trojtýždňovej odbornej praxi v meste Braga v Portugalsku. Súčasťou programu ERASMUS+  je okrem odbornej práce v rôznych firmách aj spoznávanie krajiny, jej historických a kultúrnych pamiatok a nadobúdanie skúseností každodenného života v multikultúrnom prostredí.

    • Vesmírna škola
     • Vesmírna škola

     • V mobilnom planetáriu "Vesmírnej školy " objavovali naši študenti 2. a 3. ročníka  úžasnú históriu astronómie a vesmír, ktorý nám odhalila veda, cestovali  cez Slnečnú sústavu až k vzdialeným galaxiám a zisťovali čo je  vlastne naše Slnko a ako ho dnes dokážeme skúmať. 

    • Triedne rodičovské združenie
     • Triedne rodičovské združenie

     • Pozývame rodičov žiakov 1. - 3. ročníka na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia v stredu 11.10.2023 o 16.30 hod. v jednotlivých učebniach školy.

     • Súťaž projektových tímov

     • Aj študenti 4.ročníka študijného odboru Ekonomicko-právne činnosti v podnikaní dňa 4.októbra 2023 pracovali v zmiešaných tímoch na zverejnenej výzve. V priebehu pár hodín mali za úlohu navrhnúť inovatívny produkt alebo službu a nájsť inovatívne , finančne nenáročné a v praxi realizovateľné riešenie... a samozrejme svojou dokonalou prezentáciou presvedčiť porotu, že ich nápad je najlepší... 

     • IT Challenge 2023

     • Šesť zmiešaných tímov študentov 4.ročníka študijného odboru Inteligentné technológie a študijného odboru Informačné  a digitálne technológie súťažilo 3.októbra 2023 o najlepšie umiestnenie v súťaži projektových tímov. Zadanie pre  trojtýždňovú prácu študentov bolo naozaj náročné - mali pripraviť komplexnú novú vizuálnu identitu reálne existujúcej firmy Freibus SLOVAKIA Tour, s.r.o.,  vytvoriť sieť aj funkčnú aplikáciu pre cestujúcich,  webový portál a pripraviť smart zariadenia pre ten najmodernejší smart autobus....a potom svojou prezentáciou presvedčiť porotu, ktorej členom bol aj samotný majiteľ firmy, že sú najlepší.Zvíťazil tím Lukáša Fridmanského a Mateja Ladislava Rondzíka. Blahoželáme !

     • DEŇ JAZYKOV NA SSOSTE

     • V piatok 29.septembra 2023 sa v priestoroch školy opäť uskutočnil  "Deň jazykov na SSOSTe". Študenti mali možnosť zažiť atmosféru, nasať vôňu a "ochutnať " Japonsko, Mexiko, Brazíliu, Španielsko, USA,  Francúzsko, Poľsko a naše krásne Slovensko...

     • Konzultačné hodiny

     • Od utorka  26.septembra 2023 môžu všetci študenti využívať konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov školy.