Novinky O škole Študijné programy Informácie pre záujemcov Virtuálna prehliadka školy Memorandum o spolupráci Zahraničné aktivity Odborná prax vo firmách Stáž študentov Erasmus+2020 Napísali o nás
 

Navigácia

 • Konzultačné hodiny

  Od  stredy 16.septembra 2020  môžu všetci študenti využívať konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov školy. 

 • Účelové cvičenie

  Študenti  druhého ročníka sa v pondelok 14.9.2020 a študenti prvého ročnika sa v stredu 16.9.2020 zúčastnia povinného účelového cvičenia žiakov.

 • Adaptačný kurz

  Študenti 1.ročníka absolvovali v dňoch 3.- 4.9.2020 adaptačný kurz, počas ktorého síce svietilo slnko aj  trošku pršalo, ale úplne neznámi mladí ľudia sa po dvoch dňoch strávených v penzióne Suchá vo Vernári vrátili ako výborné "sosťácke triedy "... 

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021

  Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021 sa pre študentov 1.ročníka a ich zákonných zástupcov uskutoční v stredu 2.9.2020 o 11.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Poprade. Študenti vyšších ročníkov sa slávnostného otvorenia zúčastnia online - link na živé vysielanie z otvorenia školského roka bude zverejnený 02.09.2020 o 11:00  hod.na našej Facebookovej stránke: www.facebook.com/ssostapoprad .

 • Prevádzkové podmienky školy v šk.roku 2020/2021 v čase od 2.-15.9.2020

  Tlačivá pre žiakov školy

  Tlačivá pre žiakov školy

  Prevádzkový poriadok školy od 2.9.2020

 • Potvrdenia o návšteve školy

  Milí rodičia a študenti,

  v prípade, ak potrebujete potvrdenie o návšteve školy pre akékoľvek účely (ÚPSVaR, sociálna poisťovňa, daňový úrad, dopravcovia, brigády....), môžete si ho vytlačiť sami, cez prihlásenie na našej EDUPAGE stránke. Vygenerovaným QR kódom je veľmi jednoduché overiť jeho pravosť. Návod, ako vytlačiť potvrdenie – kliknite tu:  https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

 • Rozlúčka so školským rokom 2019/2020
 • Opäť sme spolu...
 • Ocenenie Lukáša Berka

  Na výročnej konferencie škôl zapojených do programu Sieťových akadémií Cisco v SR a ČR, ktorá sa konala 19.6.2020  v Bratislave,  sa uskutočnilo  vyhlásenie výsledkov a udelenie cien víťazom  prestížnej súťaže NAG 2020. Medzi ocenenými je aj náš "už absolvent "  Lukáš Berko, ktorý medzi  88 účastníkmi súťaže obsadil vynikajúce 2.miesto. Ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu !

 • SSOSTA vás v pondelok čaká...

  Oznamujeme  všetkým našim študentom a ich rodičom, že od pondelka 22.júna 2020 sa po nekonečných  72 pracovných dňoch opäť otvorí brána našej SSOSTy a všetci, ktorí môžeme  a veľmi chceme , sa tu stretneme....Budeme síce fungovať v trošku inom – skrátenom režime, bez klasického skúšania a uzatvárania známok ( podrobné informácie a pokyny dostanete  prostredníctvom edupage) , ale budeme spolu, môžeme na každom predmete diskutovať o tom , čo nám korona  vzala, ale tiež o tom , čo pozitívne priniesla, aké sú naše skúsenosti  s dištančnou formou vyučovania, čo by sme mohli naďalej využívať a aké máte vy, naši študenti, zlepšovacie  nápady...Okrem toho je tu koniec školského roka a my ho chceme spojiť so všetkými príjemnými zážitkami, ktoré ku nemu patria... Takže, milí študenti, veľmi sa na Vás tešíme...

 • Oznam o počte voľných miest do 1.ročníka štúdia v školskom roku 2020/2021

  V zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 oznamujeme záujemcom o štúdium v našej škole, že ku dňu 5. júnu 2020  máme  0  voľných miest.

 • Lenka Hradiská - víťazka SCRATCH MATCH 2020!

  Do celoslovenskej súťaže Scratch Match 2020 sa  tento rok  zapojilo spolu 71 dievčat so 49 projektami. Porota v zložení Ivana Halpert (Aj Ty v IT), Nikoleta Fialová (Accenture na Slovensku) a Martin Duffek (SAP) ocenila 11 Scratch projektov, vo finále dominovali hry so spoločensky zodpovednými témami . Študentka prvého ročníka Lenka Hradiská zvíťazila v kategórii staršie dievčatá - jednotlivci. Srdečne blahoželáme !

 • Výborné výsledky na prestížnej súťaži NAG 2020

  Už 15. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2020),ktorú organizovala  spoločnosť Cisco Systems Slovakia ,umožnil študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré preukázali riešením on-line vedomostného testu a riešením praktickej úlohy. Výborné umiestnenie  medzi 88 účastníkmi súťaže dosiahol Lukáš Berko, ktorý obsadil vynikajúce 2.miesto . Umiestnenie našich ďalších študentov na 13.mieste - Samuel Daráni, 16.mieste - Nikolas Novák, 19.mieste - Filip Šefčík a 20.mieste - Daniel Lavko poukazuje na  veľmi dobré vedomosti a prípravu v oblasti počítačových sietí a samozrejme na výbornú prácu vyučujúcich. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy ! 

   

 • OZNAM pre maturantov

  Dôležité informácie pre našich maturantov ! Časový harmonogram jednotlivých krokov internej časti maturitnej skúšky v šk.roku 2019/2020 je uvedený v nasledujúcom súbore : 

  https://www.ucimenadialku.sk/subory/maturity/casova-os-ziaci-rodicia.pdf

 • Víťazstvo Janky Lešňanskej

  Na celoštátnej súťaži Junior Internet AMAVET 2020 v kategórii JuniorDesign získala nádherné 1. miesto žiačka 2. ročníka Janka Lešňanská so svojimi digitálnymi grafickými prácami. Srdečne gratulujeme ! 

  Viac informácii ako aj prezentácie našich žiakov nájdete na webovej stránke našej školy:

  ➡️ http://tatranskaakademia.sk/skvele-vysledky-v-sutazi-junio…/

   

 • ÚSPECH SSOSTy TV

  Na celoštátnej súťaži Junior Internet AMAVET 2020 dosiahla  výborný výsledok naša školská televízia  SSOSTA  TV,  ktorú sme po prvýkrát prihlásili do kategórie JuniorBLOG . Na súťaži  27 členov tímu televízie reprezentovali Milan Pavlák a Emma Kubešová a umiestnili sa na výbornom  2.mieste. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a veľmi sa tešíme z tohto úspechu !

  Viac informácii ako aj prezentácie našich žiakov nájdete na webovej stránke našej školy:

  ➡️ http://tatranskaakademia.sk/skvele-vysledky-v-sutazi-junio…/

 • ZLATÁ KLAPKA 2020

  Víťazstvo v kategórii " Hudobný videoklip - SOŠ " a veľmi cenné nominácie medzi 3 najlepšie práce v kategórii " Réžia SOŠ "v kategórii " Krátky hraný film 15-19 " si odniesol z 8.ročníka celoslovenskej súťaže  v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka 2020 študent 3.ročníka Benjamín Haverla. Srdečne blahoželáme !

 • Vynikajúce výsledky na KK SOČ

  Na krajskom kole súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti, do ktorého sa zapojili študenti  celého kraja so 154 prácami, dosiahli naši študenti vynikajúce výsledky.  V súťažnom odbore Zdravotníctvo a farmakológia obsadili 1.miesto Danka Repková a Matej Bašista, v súťažnom odbore Pôdohospodárstvo obsadili 1.miesto Anežka Ovsiaková a Denisa Kučerová a v súťažnom odbore Ekonomika a riadenie obsadila 1.miesto Laura Hurkalová. V súťažnom odbore Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia obsadili 2. miesto Tomáš Andrejdes a Patrik Pitka Kester,  v súťažnom odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika  obsadil 2.miesto Matúš Juštik a v súťažnom odbore Teória kultúry, umenie obsadil 2.miesto Benjamín Haverla.V súťažnom odbore Informatika obsadil 3.miesto Filip Šefčík. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole !

 • Oznam

  Vážení rodičia a žiaci,

  na základe usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020, ktoré vydal 6.apríla 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu, zasadla dňa 8.apríla 2020 (videokonferenčne ) pedagogická rada Súkromnej strednej odbornej školy, Ul.29.augusta 4812 v Poprade.

  Pedagogická rada rozhodla, že v druhom polroku školského roku 2019/2020 budú všetky predmety okrem predmetu telesná a športová výchova klasifikované známkou. V predmete telesná a športová výchova, ktorý bol pôvodne klasifikovaný, podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou, preto nebude klasifikovaný.

strana: