• Nezamestnanosť absolventov

   • Na 9.zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 23.10.2023 bola schválená Regionálna stratégiai výchovy a vzdelávaniav stredných školách v územnej pôsobnosti PSK pre školský rok 2024/2025, ktorej súšasťou je aj analýza nezamestnanosti absolventov stredných škôl po jednotlivých okresoch

    okres Poprad

    Stredná zdravotnícka škola.   0,9%

    Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta Poprad 1,4%

    Gymnázium Dominika Tatarku Poprad 1,8%

    Gymnázium Kukučínova Poprad 2,1%

    Stredná odborná škola remesiel a služieb Poprad 2,9%

    Stredná odborná škola elektrotechnická Poprad3,4%

    Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad 4,1%

    Stredná odborná škola poytechnická Svit 4,9%

    Stredná odborná škola hotelová Horný Smokoves 5,1%

    Obchodná akadémia Poprad 5,9%

    Stredná odborná škola technická Kukučínova Poprad 6,3%

    Stredná odborná škola Ulica SNP Poprad 10,8%