• Summer fest na SSOSTE

     • Krásne prostredie, nádherné počasie a výborná nálada spojila všetkých študentov školy a ich učiteľov do jednej veľkej Sosťáckej rodiny...

     • Cechovačka prvákov

     • Tento rok v netradičnom termíne (v utorok 22.06.2021), ale predsa len bola  "Cechovačka" žiakov prvého ročníka školy , ktorú pripravila žiacka školská rada a žiaci tretích ročníkov a ktorá bola plná slnka, zábavy, smiechu a dobrej nálady.

     • " The future of Europe "

     • Študenti  3.ročníka našej školy s radosťou prijali výzvu a zúčastnili sa na interaktívnej panelovej diskusii s poslancami Európskeho parlamentu pani Ditou Charanzovou a pánom Ivanom Štefancom  , počas ktorej spoločne hľadali odpovede na témy  digitalizácie EÚ a problematiky pandémie COVID 19.

     • AcadNet 2021 - medzinárodná súťaž

     • Na medzinárodnom kole súťaže AcadNet 2021, ktorá je nadstavbovou časťou 16.ročníka prestížnej  študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2021), obsadil náš študent  3.ročníka Matúš Záremský vynikajúce 8.miesto. Srdečne blahoželáme ! 

    • " Svet médií "
     • " Svet médií "

     • Naštartovanie kritického myslenia mladých ľudí, rozvíjanie empatie a ľudskosti prostredníctvom krátkych, inšpiratívnych,  svetovo úspešných spotov a kampaní v podaní moderátora - filmového kritika Petra Konečného. To je charakteristika dnešnej interaktívnej prednášky pre žiakov 2.ročníka  "Svet médií ".   

     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • Nádherné počasie, výborná nálada a hlavne vynikajúca partia našich tretiakov ... to sú atribúty Kurzu na ochranu života zdravia, na ktorom sa zúčastnujú naši študenti 3.ročníka.

     • Deň najlepších priateľov na SSOSTE

     • Priatelia, ktorých dôležitosť v našom živote  sme si ešte viac uvedomili v tejto zvláštnej dobe... Sú zdrojom inšpirácie, radosti, smiechu ,porozumenia, sú našou bútľavou vŕbou v ťažkých dňoch, sú tí, ktorí znásobujú našu radosť v šťastných dňoch... aj preto si priateľstvo zaslúži  "Deň najlepších priateľov ".

     • Absolventi školy - ročník 2021

     • 104 mladých ľudí si v piatok 28.mája 2021 prevzalo vytúžené maturitné vysvedčenie, čím  definitívne ukončili svoj krásny stredoškolský život a otvorili  brány do života nového - vysokoškolského, podnikateľského, pracovného...Všetkým prajeme mnoho šťastia a  veľa správnych rozhodnutí pri hľadaní práce, ktorá ich bude napĺňať a ktorú budú milovať.

    • CAMBRIDGE CERTIFICATE
     • CAMBRIDGE CERTIFICATE

     • Až 50 študentov tretieho ročníka školy pristúpilo v dňoch 25.-26.mája 2021 k vykonaniu  písomnej a ústnej časti skúšok pre získanie medzinárodného Cambridge certifikátu.

    • Aj v matematike sa nám darí
     • Aj v matematike sa nám darí

     • V medzinárodnej súťaži Matematický klokan - 2021 dosiahli študenti školy pozoruhodné výsledky. V kategórii žiakov 1. a 2.ročníka z 19-tich zúčastnených žiakov dosiahli percentil nad 90 % siedmi žiaci, dvaja žiaci dosiahli percentil nad 95 %. Výnimočný výsledok dosiahol prvák Jakub Hromádka, ktorý so svojou 100 %-nou úspešnosťou obsadil 1.miesto  v SR vo svojej kategórii. V kategórii žiakov 3. a 4.ročníka z 12 zúčastnených žiakov dosiahli percentil nad 90 % 4 žiaci.

     • Ocenenie Benjamína Haverlu na filmovom festivale na Floride

     • Film "Posledný list" nášho talentovaného študenta 4.ročníka Benjamína Haverlu získal ďalšie ocenenia, tentokrát na filmovom festivale OTB, ktorý sídli v BISCAYNE BLVD MIAMI na Floride. Je  to  úspech, ktorý si Benjamín za svoju húževnatosť, tvorivosť, pracovitosť a nadanie určite zaslúži. Blahoželáme !

    • Veľtrh podnikateľských talentov
     • Veľtrh podnikateľských talentov

     • 1.miesto za finančné riadenie

      2.miesto za najlepšiu výročnú správu

      2.miesto za dosiahnuté výsledky a tímovú spoluprácu

      2.miesto za najlepšiu videoprezentáciu

      3.miesto za vývoj výrobku a orientáciu študentskej firmy na zákazníka 

      a postup medzi finalistov pre MEDZINÁRODNÚ  SÚŤAŽ -

      toto sú úspechy našej JA Firmy REVER na 26. Veľtrhu podnikateľských talentov. Vynikajúca práca, výborný tím, skvelí študenti. Blahoželáme !

    • Vynikajúce výsledky na celoštátnom kole SOČ
     • Vynikajúce výsledky na celoštátnom kole SOČ

     • Na celoštátnej prehliadke  Stredoškolskej odbornej činnosti obsadila študentka IV.A triedy  Katka Kedžuchová so svojou básnickou zbierkou nádherné 2.miesto v súťažnom odbore Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba , odevná tvorba a študentky III.A triedy Jana Lešňanská a Zara Karakaya vynikajúce 3.miesto v súťažnom odbore Matematika, fyzika. Blahoželáme !

    • BANKOMAT NÁPADOV
     • BANKOMAT NÁPADOV

     • Až dva súťažné tímy z našej školy postúpili  do celoslovenského finále súťaže BANKOMAT NÁPADOV 2020/2021 , ktorej vyhlasovateľom je JA Slovensko. Témou tohtoročnej súťaže bola "Bezpečnosť internetových platieb, bezpečnosť online peňazí".  Tím " Berries"   Petry Uramovej a Tímey Župovej  obsadil v súťaži vynikajúce 2.miesto. Srdečne blahoželáme !

    • JUNIOR INTERNET
     • JUNIOR INTERNET

     • Do záverečného celoslovenského finále  16. ročníka konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET postúpili z našej školy dvaja študenti, obaja súťažili v jednej súťažnej kategórii JuniorDESIGN (stredná škola) a obaja boli veľmi úspešní. 2. miesto obsadil Branislav Čevela  so svojím interaktívnym časopisom  a Veronika Lehotská získala špeciálnu cenu hodnotiacej komisie  " Za rozkvet kreativity počas karantény". Srdečne blahoželáme !

    • NÁBOJ 2021
     • NÁBOJ 2021

     • Náboj je medzinárodná matematická súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia  vyriešiť čo najviac príkladov.Naša škola sa do tejto súťaže zapojila po prvý-krát  a v kategórii "Seniori" obsadil náš tím v zložení Damián Regeš, Matúš Záremský, Marek Kormoš, Zara Karakaya a Emanuel Leco výborné 31. miesto zo 111 tímov , pozostávajúcich takmer výlučne zo študentov 4.ročníka gymnázií. Blahoželáme !   

    • Úspešný NAG 2021
     • Úspešný NAG 2021

     • 16. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2021) umožnil študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. V tohtoročnom finále „sieťovej olympiády“ súťažilo 75 najlepších študentov z 23 stredných a vysokých škôl, ktorí museli preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA. Študenti našej školy opäť preukázali svoje výborné vedomosti a získali krásne 4.miesto - Dominik Gurník a 5.miesto - Matúš Záremský, čím  sa škola zaradila medzi najúspešnejšie školy tejto súťaže.

    • Finalisti súťaže Bankomat nápadov
     • Finalisti súťaže Bankomat nápadov

     • Až dva súťažné tímy z našej školy postúpili  do celoslovenského finále súťaže BANKOMAT NÁPADOV 2020/2021 , ktorej vyhlasovateľom je JA Slovensko. Témou tohtoročnej súťaže bola "Bezpečnosť internetových platieb, bezpečnosť online peňazí". Takže 28.apríla 2021 budeme veľmi držať palce  tímu " Berries" Petry Uramovej a Tímey Župovej  a tímu "Regent" Karolíny Korpášovej a Michaely Bohmerovej. 

    • Kritickým myslením proti diskriminácii
     • Kritickým myslením proti diskriminácii

     • Zvýšiť informovanosť o možných dôvodoch a formách diskriminácie, špecificky v oblasti rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí pre mužov a ženy aj informovať o spôsoboch ochrany pred diskrimináciou - to bol cieľ zaujímavej online besedy študentov 1. a 2.ročníka školy so skvelým moderátorom, filmovým kritikom pánom Petrom Konečným, ktorá sa uskutočnila 31.marca 2021. 

    • Vynikajúce výsledky na KK SOČ
     • Vynikajúce výsledky na KK SOČ

     • Na krajskom kole súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti, do ktorého sa zapojili stredoškoláci z celého kraja so 147 prácami, dosiahli naši študenti vynikajúce výsledky. V súťažnom odbore Matematika, fyzika obsadili 1.miesto Jana Lešňanská a Zara Karakaya, v súťažnom odbore Stavebníctvo, geodézia ,kartografia zviťazil  Patrik Ondo a v súťažnom odbore Teória kultúry, umenie obsadili 1.miesto Katka Kedžuchová a 2.miesto Adam Žatkuľák. V súťažnom odbore História, filozofia, právne vedy obsadila 2.miesto Timea Gavurová a v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia, sociológia sa na 2.mieste umiestnili študentky Laura Tučková a Alexandra Dobáková. Krásne 3.miesto v súťažnom odbore Informatika obsadil Matúš Záremský , 3.miesto v súťažnom odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika Marek Kormoš, Sebastián Živčák a Emanuel Leco a 3.miesto v súťažnom odbore Ekonomika a riadenie Ráchel Mercedes Pačinová a Tamara Šutáková. Všetkým našim študentom ďakujeme za skvelú prácu, srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia na celoštátnom kole .