• Olympiáda kritického myslenia
     • Olympiáda kritického myslenia

     • Študenti školy sa v stredu 15.12.2021 zapojili do Olympiády kritického myslenia. Je to súťaž pre žiakov stredných škôl, zameraná na overovanie a vyhľadávanie informácií, identifikáciu logických chýb, interpretáciu dát a štatistík a formulovanie argumentov. Prebieha v dvoch vekových kategóriách a troch súťažných kolách od decembra do mája. 

    • Charita na SSOSTE
     • Charita na SSOSTE

     • Včera sme si počas prestávok vytvorili vianočnú atmosféru prostredníctvom študentského karaoke a zároveň sme príjemnú akciu spojili s charitatívnou zbierkou trvanlivých potravín a ponožiek, ktoré poputujú k popradským bezdomovcom do Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia. Vianoce tak prídu aj k nim . Všetkým ďakujeme !

    • ZENIT v programovaní
     • ZENIT v programovaní

     • Na krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní obsadil Matúš Záremský v kategórii A výborné 2.miesto a Róbert Hanečák v kategórii B 3.miesto. Srdečne blahoželáme !

    • "Rozbehni sa"...
     • "Rozbehni sa"...

     • Do úspešného projektu "Rozbehni sa " sa v tomto roku z celého Slovenska prihlásilo  1 500 študentov zo 62 stredných škôl a predstavili spolu 208 vlastných nápadov. Do 1.kola postupujúcich nápadov postúpilo 8 tímov, medzi  ktoré patrí aj náš tím  Matúša Švirlocha a Milana Kleina a ich  "Svietiaci smart obraz "  . Srdečne blahoželáme, veríme, že sa im podarí rozvíjať ďalej svoj nápad v programe Rozbiehátor a postúpiť do ďalšieho kola. 

    • IT Fitness Test 2021
     • IT Fitness Test 2021

     • V celoslovenskom testovaní digitálnych zručností IT Fitness 2021, do ktorého sa  zapojilo takmer 27 436 respondentov starších ako 15 rokov, dosiahli žiaci školy  (zapojilo sa 279 žiakov ) v úspešnosti testovania  percentil školy 95,7 %  a naša škola sa tak stala najúspešnejšou školou v kategórii stredných odborných škôl.

     • "68. rok" - zážitkové učenie na SSOSTE

     • V piatok (08.10.2021) mohli študenti SSOSTY zažiť atmosféru udalostí z 21.8.1968. Cieľom zážitkového učenia bolo, aby si vedeli predstaviť a vcítiť sa nielen do augustových udalostí, ale aj do dní a rokov, ktoré nadišli. Aby sa naučili vnímať históriu nielen cez dátumy, ale aby vnímali históriu cez príčiny, následky a cez emócie. Najemotívnejšou časťou programu bol určite osobný príbeh pani Anny Malej, ktorá počas augustových dní prišla o brata J. Bonka.Pozvanie prijal aj Mgr. Ján Endrődi z ÚPN, ktorý zároveň predstavil študentom nový film "Spýtaj sa vašich".

     • Svetové ocenenie školy za kvalitu a manažment “ Excellence in Quality” v kategórii vzdelávanie

     • Naša SSOSTA bola  v auguste tohto roka medzinárodnou komisiou  nominovaná na prestížne svetové ocenenie za kvalitu a manažment “ Excellence in Quality” v kategórii vzdelávanie. V utorok 5.10.2021 sa uskutočnílo online oceňovanie na slávnostnej  ceremónii počas Achievements Forum 2021 v Oxforde.  Na  ceremónii  v 4.kategórii -vzdelávanie získalo prestížne svetové ocenenie “ Excelence Quality in Education” 5 vzdelávacích inštitúcii z celého sveta a  medzi nimi je aj naša  SSOSTA ! Riaditeľke školy Beáte Mitickej bola udelená osobná medaila a titul " Manažér roka". Počas ceremónie v Oxforde bolo odvysielané prezentačné promo video našej školy https://www.youtube.com/watch?v=aTbEoEb0KTI&t=1s a bol uskutočnený rozhovor s p.riaditeľkou Beátou Mitickou. 

     • IT challenge 2021

     • 6 tímov študentov 4.ročníka študijného odboru Informačné a digitálne technológie súťažilo 1.októbra 2021 o najlepšie umiestnenie v súťaži projektových tímov, tentokrát v pozícii novej "Agentúry pre komerčné lety do vesmíru". Zadanie pre takmer mesačnú prácu študentov bolo naozaj náročné - museli pripraviť komplexnú vizuálnu identitu novej firmy, vytvoriť sieť, webový portál, databázový informačný systém  a pripraviť smart zariadenia rakety aj vesmírnej stanice...a potom svojou prezentáciou presvedčiť porotu, že sú najlepší...Pre správne "vesmírne naladenie" pripravili učitelia študentom  inšpiratívne stretnutie  so slovenskou astrologičkou , šéfkou simulovaných vesmírnych misií na Havaji Michaelou Musilovou. Zvíťazil tím Patrika Bizovského ,ktorý predstavil novú vesmírnu agentúru QUAZAR. Blahoželáme !

       

     • Súťaž projektových tímov

     • V piatok 24.9.2021  6  tímov študentov 4.ročníka študijného odboru Právo a podnikanie súťažilo v našej Súťaži projektových tímov, ktorá mala tento rok inovovaný charakter. Študenti zastupovali firmu DONAR,s.r.o, ktorá chcela vstúpiť na nový regionálny trh. Zvíťazil tím Tomáša Sonogu, ktorý najlepšie splnil všetky podmienky súťaže a zároveň pri prezentácii pohotovo reagoval na zákerné otázky hodnotiacej poroty. Blahoželáme ! 

     • Innovation Camp

     • Počas súťaže Female Leadership Innovation Camp sa stretlo 48 stredoškoláčok z celého Slovenska. Ich úlohou bolo navrhnúť realizovateľné, efektívne a dlhodobo udržateľné riešenie ako podporiť dievčatá a ženy v aktívnom profesionálnom a kariérnom raste, osobnostnom rozvoji a aktívnom využívaní príležitostí.  Pracovali v 4-členných zmiešaných tímoch (v každom tíme 4 dievčatá zo 4 rôznych škôl). Odborná porota v zložení: Olga Dlugopolska - Citi, Martin Grochal - Citi, Edita Angyalová - Asseco a Martina Slabejová - HB Reavis, vyhodnotila tri najlepšie  nápady. Naša študentka 3.ročníka  Karolína Korpášová bola členkou víťazného tímu a svojou invenciou výrazne prispela  k jeho úspechu. Blahoželáme !

    • Konzultačné hodiny
     • Konzultačné hodiny

     • Od pondelka 20.septembra 2021 môžu všetci študenti využívať konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov školy.

     • Adaptačný kurz

     • Študenti 1.ročníka absolvovali v úvode školského roka adaptačný kurz, počas ktorého aj nádherné slnečné počasie prispelo k tomu, aby sa  úplne neznámi mladí ľudia  po dvoch dňoch strávených v penzióne Suchá vo Vernári vrátili ako výborné "sosťácke triedy "...

    • Slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022
     • Slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022

     • Slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 sa pre študentov 1.ročníka, ich zákonných zástupcov a všetkých študentov vyšších ročníkov uskutoční vo štvrtok 2.9.2021 o 11.00 hod. v ARÉNE Poprad, Uherova 4680/2. 

     • Prajeme Vám krásne prázdniny ...

     • Už je všetko uzavreté, spočítané , podčiarknuté... Školský rok 2020/2021 je definitívne uzavretý. Bol náročný, výnimočný a úspešný. Študenti aj učitelia si určite zaslúžia veľa oddychu, kľudu, slnka a nových zážitkov. Prajeme Vám všetkým krásne prázdniny !