• Cern 2018

      • 80 študentov  informačmých a digitálnych technológií navštívilo v mesiaci jún  v rámci odbornej exkurzie  interaktívne múzeum s fyzikálnymi pokusmi TECHNORAMA vo Winterthure , CERN, Palác národov  OSN v Ženeve a tiež syráreň Gruyére a čokoládovňu Broc vo Švajčiarsku.