• Ocenenie Lukáša Berka

     • Na výročnej konferencie škôl zapojených do programu Sieťových akadémií Cisco v SR a ČR, ktorá sa konala 19.6.2020  v Bratislave,  sa uskutočnilo  vyhlásenie výsledkov a udelenie cien víťazom  prestížnej súťaže NAG 2020. Medzi ocenenými je aj náš "už absolvent "  Lukáš Berko, ktorý medzi  88 účastníkmi súťaže obsadil vynikajúce 2.miesto. Ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu !

    • SSOSTA vás v pondelok čaká...
     • SSOSTA vás v pondelok čaká...

     • Oznamujeme  všetkým našim študentom a ich rodičom, že od pondelka 22.júna 2020 sa po nekonečných  72 pracovných dňoch opäť otvorí brána našej SSOSTy a všetci, ktorí môžeme  a veľmi chceme , sa tu stretneme....Budeme síce fungovať v trošku inom – skrátenom režime, bez klasického skúšania a uzatvárania známok ( podrobné informácie a pokyny dostanete  prostredníctvom edupage) , ale budeme spolu, môžeme na každom predmete diskutovať o tom , čo nám korona  vzala, ale tiež o tom , čo pozitívne priniesla, aké sú naše skúsenosti  s dištančnou formou vyučovania, čo by sme mohli naďalej využívať a aké máte vy, naši študenti, zlepšovacie  nápady...Okrem toho je tu koniec školského roka a my ho chceme spojiť so všetkými príjemnými zážitkami, ktoré ku nemu patria... Takže, milí študenti, veľmi sa na Vás tešíme...