• Výber účastníkov Erasmus+ Portugalsko 2022
     • Výber účastníkov Erasmus+ Portugalsko 2022

     • Miesto stáže: Braga, Portugalsko             Termín stáže: 3.10. – 24.10.2022

      Záujemcovia o stáž doručia prihlášku s motivačným listom na sekretariát školy do 06.05.2022 do 15.00 hod.

      Výber účastníkov sa uskutoční zo žiakov 3. ročníka študijného odboru právo a podnikanie a študijného odboru informačné a digitálne technológie dňa 16.05.2022 od 13.15 hod. v aule školy.

      Kritéri výberu účastníkov :

      • Prospech za šk. rok 2020/2021 a  polrok šk. roka 2021/2022
      • Aktivity žiaka – reprezentácia školy na súťažiach, olympiádach, SOČ, aktívna účasť v žiackej školskej rade, aktivity v dobrovoľníctve
      • Overenie komunikačných zručností v anglickom jazyku
      • Motivačný list v rozsahu 150 – 200 slov 

      Bližšie informácie : Mgr. Jaroslav Lavko, tel. 0917 103 122, zastupca@tatranskaakademia.sk                                                                                                                                

       

    • Vynikajúci výsledok na NAG 2022
     • Vynikajúci výsledok na NAG 2022

     • V 7. ročníku prestížnej študentskej súťaže z oblasti počítačových sietí Networking Academy Games (NAG 2022) dosiahol vynikajúci výsledok náš študent 4.ročníka Matúš Záremský , ktorý obsadil vo veľmi tesnom súboji  2.miesto! Vo veľkom počte až 81 súťažiacich stredných škôl sa nestratili ani naši ďalší študenti - Braňo Sivanič obsadil pekné 6.miesto a  Damián Regeš 15.miesto. Srdečne blahoželáme !

       

    • Postup do finále OKM
     • Postup do finále OKM

     • Šimon Podstavek ( kategória 1) a Zara Karakaya  ( kategória 2) postúpili z krajského kola do finálového celoslovenského kola Olympiády kritického myslenia . Do krajského kola OKM sa zapojilo vyše 1884 študentov a študentiek zo 140 škôl po celom Slovensku, z každého kraja postúpili najúspešnejší riešitelia a riešiteľky. Blahoželáme a držíme palce vo finále !

    • Postup do finále Ekonomickej olympiády
     • Postup do finále Ekonomickej olympiády

     • V dňoch 24.2. – 2.3.2022 prebehli krajské kolá 5. ročníka Ekonomickej olympiády na Slovensku, prostredníctvom 12 online podujatí s 540 študentmi. Z každého kraja postupujú minimálne traja súťažiaci s najlepším výsledkom z kraja, následne ďalší súťažiaci s najvyšším bodovým ziskom bez ohľadu na príslušnosť ku kraju. Do celoslovenského finále Ekonomickej olympiády, ktoré sa bude konať 3. mája 2022 v Bratislave postúpil aj náš študent 1.ročníka Šimon Podstavek. Blahoželáme a držíme palce vo finále ! 

     • Víťazstvo v kategórii Citi Finančné riadenie

     • Na Veľtrhu podnikateľských talentov - celoštátnej súťaži  JA SR, ktorý sa konal 5.apríla 2022 v Bratislave, získala naša študentská firma Boost 1.miesto v kategórii Citi Finančné riadenie. Blahoželáme !

    • Olympiáda Mladý účtovník
     • Olympiáda Mladý účtovník

     • Do druhého - finálového kola Olympiády Mladý účtovník postúpilo  "30 najlepších účtovníkov " SR. Je veľmi potešujúce, že medzi nich sa zaradila aj naša Sára Nikol Scholtzová , pre ktorú už tento postup znamená prijatie  na  Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity  a na Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Blahoželáme a držíme palce v ďalšej súťaži !

    • Vynikajúce výsledky na KK SOČ
     • Vynikajúce výsledky na KK SOČ

     • Na krajskom kole súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti, do ktorého sa zapojili stredoškoláci z celého kraja so 158 prácami, dosiahli naši študenti vynikajúce výsledky. V súťažnom odbore Informatika obsadil Miro Cimerman 1.miesto, taktiež 1.miesto v súťažnom odbore História, filozofia, právne vedy obsadil Juraj Sýkora, 1.miesto v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia, sociológia obsadili Gabika Špaková a Viktória Kubisová a 1.miesto obsadili aj Jakub Solár, Milan Klein a Matúš Švirloch v súťažnom odbore Životné prostredie, geografia, geológia.  2.miesto obsadil Damián Regeš v súťažnom odbore  Matematika, fyzika  a rovnako 2.miesto v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia, sociológia obsadili Ema Husárová a Michaela Zemanová. 3.miesto obsadila Nika Obertanová  v súťažnom odbore Životné prostredie, geografia, geológia, Marek Šafařík a Adrián Fáber v súťažnom odbore Strojárstvo, hutníctvo, doprava, Šimon Schon a Gregor Kuchta v súťažnom odbore Informatika,  Samuel Beťko v súťažnom odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika. Sú to najlepšie výsledky tejto súťaže v histórii školy. Všetkým študentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole !

    • Celoštátne kolo súťaže ZENIT
     • Celoštátne kolo súťaže ZENIT

     • Veľmi pekné umiestnenie dosiahol na  celoštátnom kole súťaže ZENIT Programovanie v kategórii Grafik- Graphic Designer  František Lacko, ktorý obsadil 4.miesto. Srdečne blahoželáme !

    • SILÁK SSOSTY
     • SILÁK SSOSTY

     • 16 najsilnejších Sosťákov si svoje sily zmeralo vo štvrtok 31.3.2022 v už našej tradičnej súťaži "SILÁK  SSOSTY".  Víťazstvo si odniesli Tadeáš Gurka z II.B triedy a Dominika Neupauerová zo IV.A triedy.