• Spoločenská a biznis etiketa

     • Pridanou hodnotou ku vzdelávaniu na našej škole je aj tréning zručností študentov 4.ročníka v oblasti spoločenskej a biznis etikety profesionálnou lektorkou  v oblasti biznis protokolu PhDr. Tatianou Lesayovou, ktoré sa uskutočnilo v utorok  29.marca 2022. 

    • KK olympiády kritického myslenia
     • KK olympiády kritického myslenia

     • Rozvíjať schopnosti vyhľadávať informácie, kriticky s nimi pracovať a využiť ich v praxi - to je cieľ olympiády kritického myslenia, do ktorej sa v úvodnom kole v decembri zapojili študenti celej školy a dnes do krajského kola postúpili 14 najúspešnejší študenti. 

     • O pohár primátora mesta Poprad

     • Študenti školy Paťo Richtarčík, Marko Jína, Micolas Adrián Klauda, Viki Dlugošová , Michal Zuštiak a Aďo Lysák postavili na Turnaj v trojkovom basketbale  "O pohár primátora mesta Poprad " dve družstvá a dosiahli skvelé výsledky.  Zmiešané družsvo obsadilo 1.miesto a  chlapčenské  družstvo 3.miesto. Blahoželáme !

    • Krajské kolo TMF
     • Krajské kolo TMF

     • Na krajskom kole súťaže Turnaj mladých fyzikov dosiahli  naši študenti 2.ročníka výborné výsledky. Družstvo v zložení Grétka Ištoková, Peter Gonda, Marko Chudík a Vladislav Mitický obsadili ako jediné družstvo strednej odbornej školy vynikajúce 2.miesto.Turnaj mladých fyzikov je súťaž  družstiev stredoškolákov vo fyzike. Spája v sebe myšlienky Fyzikálnej olympiády (riešenie príkladov) s myšlienkami stredoškolskej odbornej činnosti (prezentácia riešenia nejakého problému pred odbornou porotou). Úlohou súťažiacich je každý rok vypracovať 17 náročných úloh z rôznych oblastí fyziky tak, aby ich mohli prezentovať pred odbornou porotou. 

    • Planetárium ASTRO SHOW na SSOSTE
     • Planetárium ASTRO SHOW na SSOSTE

     • Vďaka modernej digitálnej sférickej projekcii, obrazu premietanému na celú plochu kupoly prenosného planetária a  priestorovému zvukovému systému získali študenti školy množstvo nových informácií a poznatkov zo sveta vesmíru.