• "68. rok" - zážitkové učenie na SSOSTE

     • V piatok (08.10.2021) mohli študenti SSOSTY zažiť atmosféru udalostí z 21.8.1968. Cieľom zážitkového učenia bolo, aby si vedeli predstaviť a vcítiť sa nielen do augustových udalostí, ale aj do dní a rokov, ktoré nadišli. Aby sa naučili vnímať históriu nielen cez dátumy, ale aby vnímali históriu cez príčiny, následky a cez emócie. Najemotívnejšou časťou programu bol určite osobný príbeh pani Anny Malej, ktorá počas augustových dní prišla o brata J. Bonka.Pozvanie prijal aj Mgr. Ján Endrődi z ÚPN, ktorý zároveň predstavil študentom nový film "Spýtaj sa vašich".

     • Svetové ocenenie školy za kvalitu a manažment “ Excellence in Quality” v kategórii vzdelávanie

     • Naša SSOSTA bola  v auguste tohto roka medzinárodnou komisiou  nominovaná na prestížne svetové ocenenie za kvalitu a manažment “ Excellence in Quality” v kategórii vzdelávanie. V utorok 5.10.2021 sa uskutočnílo online oceňovanie na slávnostnej  ceremónii počas Achievements Forum 2021 v Oxforde.  Na  ceremónii  v 4.kategórii -vzdelávanie získalo prestížne svetové ocenenie “ Excelence Quality in Education” 5 vzdelávacích inštitúcii z celého sveta a  medzi nimi je aj naša  SSOSTA ! Riaditeľke školy Beáte Mitickej bola udelená osobná medaila a titul " Manažér roka". Počas ceremónie v Oxforde bolo odvysielané prezentačné promo video našej školy https://www.youtube.com/watch?v=aTbEoEb0KTI&t=1s a bol uskutočnený rozhovor s p.riaditeľkou Beátou Mitickou. 

     • IT challenge 2021

     • 6 tímov študentov 4.ročníka študijného odboru Informačné a digitálne technológie súťažilo 1.októbra 2021 o najlepšie umiestnenie v súťaži projektových tímov, tentokrát v pozícii novej "Agentúry pre komerčné lety do vesmíru". Zadanie pre takmer mesačnú prácu študentov bolo naozaj náročné - museli pripraviť komplexnú vizuálnu identitu novej firmy, vytvoriť sieť, webový portál, databázový informačný systém  a pripraviť smart zariadenia rakety aj vesmírnej stanice...a potom svojou prezentáciou presvedčiť porotu, že sú najlepší...Pre správne "vesmírne naladenie" pripravili učitelia študentom  inšpiratívne stretnutie  so slovenskou astrologičkou , šéfkou simulovaných vesmírnych misií na Havaji Michaelou Musilovou. Zvíťazil tím Patrika Bizovského ,ktorý predstavil novú vesmírnu agentúru QUAZAR. Blahoželáme !