• Súťaž projektových tímov

     • V piatok 24.9.2021  6  tímov študentov 4.ročníka študijného odboru Právo a podnikanie súťažilo v našej Súťaži projektových tímov, ktorá mala tento rok inovovaný charakter. Študenti zastupovali firmu DONAR,s.r.o, ktorá chcela vstúpiť na nový regionálny trh. Zvíťazil tím Tomáša Sonogu, ktorý najlepšie splnil všetky podmienky súťaže a zároveň pri prezentácii pohotovo reagoval na zákerné otázky hodnotiacej poroty. Blahoželáme ! 

     • Innovation Camp

     • Počas súťaže Female Leadership Innovation Camp sa stretlo 48 stredoškoláčok z celého Slovenska. Ich úlohou bolo navrhnúť realizovateľné, efektívne a dlhodobo udržateľné riešenie ako podporiť dievčatá a ženy v aktívnom profesionálnom a kariérnom raste, osobnostnom rozvoji a aktívnom využívaní príležitostí.  Pracovali v 4-členných zmiešaných tímoch (v každom tíme 4 dievčatá zo 4 rôznych škôl). Odborná porota v zložení: Olga Dlugopolska - Citi, Martin Grochal - Citi, Edita Angyalová - Asseco a Martina Slabejová - HB Reavis, vyhodnotila tri najlepšie  nápady. Naša študentka 3.ročníka  Karolína Korpášová bola členkou víťazného tímu a svojou invenciou výrazne prispela  k jeho úspechu. Blahoželáme !

    • Konzultačné hodiny
     • Konzultačné hodiny

     • Od pondelka 20.septembra 2021 môžu všetci študenti využívať konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov školy.

     • Adaptačný kurz

     • Študenti 1.ročníka absolvovali v úvode školského roka adaptačný kurz, počas ktorého aj nádherné slnečné počasie prispelo k tomu, aby sa  úplne neznámi mladí ľudia  po dvoch dňoch strávených v penzióne Suchá vo Vernári vrátili ako výborné "sosťácke triedy "...