• BANKOMAT NÁPADOV
     • BANKOMAT NÁPADOV

     • Až dva súťažné tímy z našej školy postúpili  do celoslovenského finále súťaže BANKOMAT NÁPADOV 2020/2021 , ktorej vyhlasovateľom je JA Slovensko. Témou tohtoročnej súťaže bola "Bezpečnosť internetových platieb, bezpečnosť online peňazí".  Tím " Berries"   Petry Uramovej a Tímey Župovej  obsadil v súťaži vynikajúce 2.miesto. Srdečne blahoželáme !

    • JUNIOR INTERNET
     • JUNIOR INTERNET

     • Do záverečného celoslovenského finále  16. ročníka konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET postúpili z našej školy dvaja študenti, obaja súťažili v jednej súťažnej kategórii JuniorDESIGN (stredná škola) a obaja boli veľmi úspešní. 2. miesto obsadil Branislav Čevela  so svojím interaktívnym časopisom  a Veronika Lehotská získala špeciálnu cenu hodnotiacej komisie  " Za rozkvet kreativity počas karantény". Srdečne blahoželáme !

    • NÁBOJ 2021
     • NÁBOJ 2021

     • Náboj je medzinárodná matematická súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia  vyriešiť čo najviac príkladov.Naša škola sa do tejto súťaže zapojila po prvý-krát  a v kategórii "Seniori" obsadil náš tím v zložení Damián Regeš, Matúš Záremský, Marek Kormoš, Zara Karakaya a Emanuel Leco výborné 31. miesto zo 111 tímov , pozostávajúcich takmer výlučne zo študentov 4.ročníka gymnázií. Blahoželáme !   

    • Úspešný NAG 2021
     • Úspešný NAG 2021

     • 16. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2021) umožnil študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. V tohtoročnom finále „sieťovej olympiády“ súťažilo 75 najlepších študentov z 23 stredných a vysokých škôl, ktorí museli preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA. Študenti našej školy opäť preukázali svoje výborné vedomosti a získali krásne 4.miesto - Dominik Gurník a 5.miesto - Matúš Záremský, čím  sa škola zaradila medzi najúspešnejšie školy tejto súťaže.

    • Finalisti súťaže Bankomat nápadov
     • Finalisti súťaže Bankomat nápadov

     • Až dva súťažné tímy z našej školy postúpili  do celoslovenského finále súťaže BANKOMAT NÁPADOV 2020/2021 , ktorej vyhlasovateľom je JA Slovensko. Témou tohtoročnej súťaže bola "Bezpečnosť internetových platieb, bezpečnosť online peňazí". Takže 28.apríla 2021 budeme veľmi držať palce  tímu " Berries" Petry Uramovej a Tímey Župovej  a tímu "Regent" Karolíny Korpášovej a Michaely Bohmerovej.