• Kritickým myslením proti diskriminácii
     • Kritickým myslením proti diskriminácii

     • Zvýšiť informovanosť o možných dôvodoch a formách diskriminácie, špecificky v oblasti rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí pre mužov a ženy aj informovať o spôsoboch ochrany pred diskrimináciou - to bol cieľ zaujímavej online besedy študentov 1. a 2.ročníka školy so skvelým moderátorom, filmovým kritikom pánom Petrom Konečným, ktorá sa uskutočnila 31.marca 2021. 

    • Vynikajúce výsledky na KK SOČ
     • Vynikajúce výsledky na KK SOČ

     • Na krajskom kole súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti, do ktorého sa zapojili stredoškoláci z celého kraja so 147 prácami, dosiahli naši študenti vynikajúce výsledky. V súťažnom odbore Matematika, fyzika obsadili 1.miesto Jana Lešňanská a Zara Karakaya, v súťažnom odbore Stavebníctvo, geodézia ,kartografia zviťazil  Patrik Ondo a v súťažnom odbore Teória kultúry, umenie obsadili 1.miesto Katka Kedžuchová a 2.miesto Adam Žatkuľák. V súťažnom odbore História, filozofia, právne vedy obsadila 2.miesto Timea Gavurová a v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia, sociológia sa na 2.mieste umiestnili študentky Laura Tučková a Alexandra Dobáková. Krásne 3.miesto v súťažnom odbore Informatika obsadil Matúš Záremský , 3.miesto v súťažnom odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika Marek Kormoš, Sebastián Živčák a Emanuel Leco a 3.miesto v súťažnom odbore Ekonomika a riadenie Ráchel Mercedes Pačinová a Tamara Šutáková. Všetkým našim študentom ďakujeme za skvelú prácu, srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia na celoštátnom kole .

    • Online diskusia
     • Online diskusia

     • Študenti 3.ročníka školy sa 15.3.2021 zúčastnili diskusného fóra "FAKE NEWS : Ako sa zorientovať medzi dezinformáciami a pravdou ? ", ktoré organizovala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. 

     • Úspešná tvorba Benjamína Haverlu

     • Študent 4.ročníka Benjamín Haverla žne na filmových festivaloch úspechy so svojím filmom "POSLEDNÝ  LIST " (THE LAST LETTER) . Na filmovom festivale KIMFF (Košice International Monthly Film Festival) sa umiestnil ako finalista  a  na filmovom festivale Monthly Indie Shorts  získal za film ceny  BEST  STUDENT  FILM  a BEST  STUDENT  DIRECTOR.  Srdečne blahoželáme !