• Net@FIIT 2021
     • Net@FIIT 2021

     • Súťaž NET@FIIT 2021 , ktorá sa konala 8.2.2021 na FIIT STU v Bratislave, je súťaž stredoškolákov zameraná na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí, najmä konfigurácie aktívnych sieťových prvkov, ako sú prepínače a smerovače.

      Študenti našej školy dosiahli  na tejto súťaži   vynikajúce výsledky . Nikolas Novák obsadil  2.miesto a Matúš Záremský  3.miesto. Srdečne blahoželáme !

       

    • Diskusné fórum SSOSTY
     • Diskusné fórum SSOSTY

     • Inšpiratívne, obohacujúce, úprimné a zaujímavé . Také bolo dnešné piatkové predpoludnie , počas ktorého sa stretli naši maturanti - študenti 4.ročníka s našimi absolventmi, študentmi rôznych vysokých škôl na Slovensku aj v Čechách a diskutovali s nimi o ich pozitívnych aj negatívnych skúsenostiach s vysokoškolským štúdiom. Cenné a naozaj úprimné priateľské  rady  "navždy našich Ssoťákov " študenti veľmi ocenili a možno aj úplne zmenili ich pôvodné rozhodnutia. Ďakujeme !