• Cambridge certifikáty
     • Cambridge certifikáty

     • Napriek sťaženej príprave, ktoré prebiehala výlučne v online priestore, sa v decembri 2020  30 študentov školy zúčastnilo na písomnej a ústnej časti skúšok pre získanie medzinárodného FCE certifikátu . Výsledky skúšok sú veľmi potešujúce - až tretina študentov získala najvyšší certifikát na úrovni C1 a 19 študentov na úrovni B2.

    • IT Fitness Test 2020
     • IT Fitness Test 2020

     • V celoslovenskom testovaní digitálnych zručností IT Fitness 2020, do ktorého sa  zapojilo takmer 22 500 respondentov sa naša škola  umiestnila na 4.mieste v počte zapojených žiakov – 275 žiakov. V úspešnosti testovania žiaci školy dosiahli s priemernou úspešnosťou 74,39 %  percentil školy 92 %  a umiestnili sa na 13.mieste  spomedzi 376 škôl ( školy s respondentmi staršími ako 15 rokov, teda aj vysoké školy ).

    • Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku
     • Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • Na okresnom  kole olympiády v nemeckom jazyku nás reprezentovala  žiačka Miriam Kováčová zo  IV.C triedy, ktorá obsadila výborné 1.miesto a postúpila na krajské kolo. Srdečne blahoželáme !