Novinky O škole Študijné programy Informácie pre záujemcov Virtuálna prehliadka školy Memorandum o spolupráci Zahraničné aktivity Odborná prax vo firmách Stáž študentov Erasmus+2020 Napísali o nás
 

Navigácia

Prehľad uplatnenia

.

Prehľad univerzít a vysokých škôl, na ktoré boli prijatí naši absolventi :

Dánsko :

 1. University College of Northern Denmark

 

Česká republika :

 1. Masarykova univerzita v Brně
 2. Mendelova univerzita v Brně
 3. Vysoké učení technické v Brně
 4. České vysoké učení technické v Praze
 5. Vysoká škola ekonomická v Praze
 6. Univerzita Palackého v Olomouci
 7. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 8. Vysoká škola mezinárodních a veřejních vstahu v Prahe
 9. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne

 

Slovenská republika :

 1. Slovenská technická univerzita v Bratislave
 2. Ekonomická univerzita v Bratislave
 3. Technická univerzita v Košiciach
 4. Žilinská univerzita v Žiline.
 5. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 6. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 7. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
 8. Prešovská univerzita v Prešove
 9. Vysoká škola v Sládkovičove
 10. Katolícka univerzita v Ružomberku
 11. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 12. Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 13. Univerzita veterinárneho lekárstva Košice
 14. Univerzita Konštantína filozofa Nitra
 15. Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne