Novinky O škole Študijné programy Informácie pre záujemcov Virtuálna prehliadka školy Memorandum o spolupráci Zahraničné aktivity Odborná prax vo firmách Stáž študentov Erasmus+2020 Napísali o nás
 

Navigácia

V piatok, 28. novembra dopoludnia mali študenti Súkromnej strednej odbornej školy na ulici 29.augusta v Poprade česť a potešenie privítať v priestoroch školy vzácnu, milú návštevu. Veľvyslanec Britského kráľovstva na Slovensku pán Michael Roberts prišiel v sprievode svojho tajomníka pána Andrewa Pittama. Obaja páni sa za potlesku všetkých žiakov školy s radosťou posadili do lavíc odbornej učebne anglického jazyka.

Ing. Vladislav Mitický predseda správnej rady Tatranskej akadémie n.o., ktorá je zriaďovateľom školy predstavil hosťom stratégiu a víziu školy, oboznámil ich so študijnými odbormi, osnovami a metódami vyučovania. Taktiež predstavil možnosti získania celosvetovo uznávaných priemyselných certifikátov z oblasti informačných technológií po absolvovaní medzinárodného sieťového akademického programu NetAcad, kde študenti musia zvládnuť odborné texty a on-line testy v anglickom jazyku. Objasnil prednosti štúdia z pohľadu ďalšieho vzdelávania na vysokých školách  a význam vyučovania cudzích jazykov. Na škole sa študenti okrem angličtiny majú možnosť učiť španielsky alebo nemecký jazyk. Ing. Mitický vo svojej prezentácii zdôraznil, že škola je otvorená kreatívnym a netradičným vyučovacím metódam, ku ktorým patrí aj dramatizácia. Projektom Henrych 8 a jeho 6 manželiek naštartovala tento zámer Mgr. Tatiana Husárová, učiteľka Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade a režisérka hry. Keďže sa pán veľvyslanec Michael Roberts nemohol zúčastniť premiéry divadelnej hry, prišiel študentom osobne vyjadriť obdiv a uznanie. „ Som očarený tým, čo ste dokázali, vaša angličtina znie prirodzene, téma o kráľovi Henrichovi je blízka všetkým Angličanom“, neskrýval nadšenie vyslanec jej veličenstva Alžbety II.

Riaditeľka školy Ing. Beáta Mitická ubezpečila pána Michaela Robertsa, že škola predstaví nový projekt v anglickom jazyku už v novom roku. Zároveň uviedla, že v škole funguje jazykovo – dramatický krúžok s názvom ART ACADEMY, ktorého náplňou je práve divadelné spracovanie anglických či španielskych diel. „ V našej škole je mnoho talentovaných študentov, výtvarníkov, hudobníkov, spevákov.. Všetci majú možnosť ukázať, čo dokážu a našou úlohou je vytvoriť im k činnosti kvalitné podmienky“, dodala riaditeľka školy.

Pán veľvyslanec sľúbil, že do Popradu a Tatier znovu a rád zavíta. Rád by predstavil projekty z dielne ART ACADEMY v Bratislave, aby sa o šikovnosti podtatranskej mládeže dozvedeli aj v našom hlavnom meste.