Novinky O škole Študijné programy Informácie pre záujemcov Virtuálna prehliadka školy Memorandum o spolupráci Zahraničné aktivity Odborná prax vo firmách Stáž študentov Erasmus+2020 Napísali o nás
 

Navigácia

V rámci študijného odboru informačné a digitálne technológie sa spojením predností gymnaziálnej matematiky a fyziky a odborných predmetov dosiahla efektívna príprava absolventov pre vysokoškolské štúdium  na fakultách IT , ale samozrejme aj pre prax.

O pripravovanej spolupráci našej školy s  AT&T Global Network Services Slovakia, potrebách praxe a ďalšom uplatnení absolventov IT mali možnosť dňa 14.11.2014 návštevníci " Dňa otvorených dverí" sa osobne pozhovárať s Gabrielom Galgócim, generálnym riaditeľom AT&T na Slovensku a Rastislavom Milkom, managerom, IGA EMEA AT&T. Americká nadnárodná spoločnosť AT&T je lídrom na svete v oblasti IT. 

V roku 2015 spolupráca bude spočívať v realizácií videokonferenčných tréningov našich pedagógov a študentov odborníkmi spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia, prostredníctvom systémov Telepresence a LifeSize Express. Cieľom tejto spolupráce je zabezpečenie súladu vzdelávania na škole s požiadavkami praxe. 

Dňa 4.februára 2015 sa uskutočnila prvá videokonferenčná prezentácia Rastislava Milka a Stanislava Kupčíka AT&T Košice , ktorá zahŕňala špecifické oblasti realizácie počítačových sietí.

Dňa 2. marca 2016 študenti 3. a 4.ročníka študijného odboru informačné a digitálne technológie absolvovali veľmi podnetné dopoludnie s odborníkmi spoločnosti AT&T, ktoré pozostávalo z  teoretickej i praktickej časti, zameranej najmä na bezpečnosť bezdrôtových technológií.