Novinky O škole Študijné programy Informácie pre záujemcov Virtuálna prehliadka školy Memorandum o spolupráci Zahraničné aktivity Odborná prax vo firmách Stáž študentov Erasmus+2020 Napísali o nás
 

Navigácia

ERASMUS+ 2017

Informácie a ciele projektu

SSOŠ v Poprade poskytuje svojim žiakom vysoko kvalitné vzdelávanie zamerané na požiadavky súčasného slovenského a medzinárodného trhu práce. Aby naši absolventi boli konkurencieschopní, potrebujú kvalitnú odbornú prípravu aj v zahraničí.  V školskom roku 2017/2018 škola získala grant na projekt v rámci programu ERASMUS+ na zabezpečenie odbornej stáže  študentov v Portugalsku. 

Účasť žiakov školy na stáži bude výrazným posunom v ich odbornom vzdelávaní a implementácia teoretickej prípravy do reálneho života konkrétnej firmy v medzinárodnom prostredí im umožní vytvoriť prvotné pracovné skúsenosti, návyky a zručnosti. Žiaci tým získajú zvýšenú kvalitu pri vzdelávaní a príprave, predpoklady pre celoživotné vzdelávanie, väčšiu samostatnosť a posilnenie sebadôvery a interkultúrneho povedomia. Zároveň sa vytvorí výrazný motivačný nástroj na podporu rozvoja ich odborných a jazykových kompetencií, ktoré sú potrebné pre zaradenie na trh práce. 

Hlavným cieľom tohto projektu je získanie odborných kompetencií v oblasti podnikovej stratégie a digitálneho marketingu. Moderný podnikový manažment dnes vo veľkom meradle využíva najrôznejšie mobilné a počítačové aplikácie, ktoré uľahčujú komunikáciu, umožňujú presne zacieliť reklamu, osloviť zákazníka a vytvárať profesionálne materiály pre prezentáciu firmy a jej produktov. Žiaci študijného odboru právo a podnikanie sa počas zahraničnej stáže naučia pracovať s týmito nástrojmi a využívať ich na rozvoj podniku, zatiaľ čo žiaci študijného odboru informačné a digitálne technológie budú pracovať s ich softvérom a grafickým dizajnom. Osvojením týchto moderných pracovných postupov získajú účastníci zručnosť, ktorá bude prínosná nielen pre nich samotných, ale aj pre ich budúceho zamestnávateľa. Žiaci si prehĺbia znalosti z anglického jazyka, ktorým budú komunikovať na pracovisku, a tiež získajú základy portugalčiny, s ktorou sa stretnú pri bežnom dennom styku.
Ďalším cieľom je zúčastniť sa projektu, ktorý povedie k rozšíreniu zahraničnej spolupráce, získanie medzinárodných poznatkov a ich transformovanie do výučby a odbornej praxe u nás.

Po absolvovaní stáže študenti dostanú certifikáty - Europass-Mobilita a tiež ECVET.

 

 

 

 

Zmluva č. 2017-1-SK01-KA102-034954

Miesto stáže: Braga Portugalsko
Výška grantu: max. 37 878,- EUR
Termín stáže: 25.11. - 18.12.2017
Cieľová skupina : 8 študentov PaP, 8 študentpv IDT, 2 pedagógovia