Novinky O škole Študijné programy Informácie pre záujemcov Virtuálna prehliadka školy Memorandum o spolupráci Zahraničné aktivity Odborná prax vo firmách Stáž študentov Erasmus+2020 Napísali o nás
 

Navigácia

Aktivity školy

Deň otvorených dverí 2015

Už po ôsmy krát mali možnosť žiaci, rodičia, ale aj široká verejnosť nahliadnuť do priestorov Tatranskej akadémie v rámci „Dňa otvorených dverí “, ktorý sa uskutočnil 13.11.2015.

„ Keď naša Súkromná stredná odborná škola na Ul.29.augusta v Poprade začínala písať svoju históriu a nemali sme ešte maturantov, ťažko sa nám odpovedalo na otázky o uplatnení našich absolventov v praxi, o úspešnosti ich  prijatia na vysoké školy,  či  o výsledkoch na maturitných skúškach. V tomto školskom roku však budú opúšťať brány školy už naši piaty maturanti a preto odpovedať na tieto otázky je v súčasnosti veľmi jednoduché . Veď dosiahnuť v kategórii stredných odborných škôl v SR v externej časti na maturitných skúškach  1.miesto je úctyhodný výsledok “ aj toto boli slová Vladislava Mitického pre návštevníkov školy.  Ako nám povedala riaditeľka školy Beáta Mitická, cieľom tohto výnimočného dňa bolo odprezentovať záujemcom o stredoškolské štúdium študijné odbory, ktoré sú na Slovensku jedinečné. Študijný odbor so zameraním na právo, ekonomiku a podnikanie je považovaný za príspevok k reforme stredného školstva na Slovensku, pretože  vytvára priestor na formovanie novej generácie absolventov so špecifickou prípravou pre štúdium na  právnických  a ekonomických  fakulách. Návštevníci získali informácie o prepojení školy s praxou a podpísaní memoranda o spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia a s piatimi advokátskymi kanceláriami v regióne.

V rámci študijného odboru informačné a digitálne technológie sa spojením predností gymnaziálnej matematiky a fyziky a odborných predmetov dosiahla efektívna príprava absolventov pre vysokoškolské štúdium  na fakultách IT , ale samozrejme aj pre prax. O spolupráci so školou, potrebách praxe a ďalšom uplatnení absolventov IT mali možnosť návštevníci sa osobne pozhovárať s Gabrielom Galgócim ,generálnym riaditeľom AT&T na Slovensku a Rastislavom Milkom, managerom, IGA EMEA AT&T. Americká nadnárodná spoločnosť AT&T je lídrom na svete v oblasti IKT.

Takmer 500 účastníkov Dňa otvorených dverí na Súkromnej strednej odbornej škole v Poprade  malo možnosť sa presvedčiť o prioritách školy, ktorými sú  odbornosť a jazyková zdatnosť absolventov.