Novinky O škole Študijné programy Informácie pre záujemcov Virtuálna prehliadka školy Memorandum o spolupráci Zahraničné aktivity Odborná prax vo firmách Stáž študentov Erasmus+2020 Napísali o nás
 

Navigácia

Medzinárodné úspechy:

 • r. 2009 Hana Volfová - účasť na súťaži Juvenes Translatores usporiadanej Európskou komisiou vo všetkých štátoch EÚ
 • r. 2015 Postup do medzinárodného kola pre región Europa, Russian Federation a vynikajúce výsledky dosiahli Andrea Marová, Michal Lavko, Miroslav Gajan a Samuel Bednarčík v IT súťaži Cisco Networking Academy - NetRiders  v kategorii CCENT, v rámci ktorej sa umiestnili všetci v prvej 20-tke
 • r. 2016 Postup do medzinárodného kola pre región Europa, Russian Federation a najlepší výsledkok 12.miesto dosiahol zo SR Ján Dovjak v IT súťaži Cisco Networking Academy -  NetRiders  v kategorii CCENT

 

Národné úspechy:

 • r. 2010 Tomáš Bončo - súťaž Veda, výskum, vývoj - 3. miesto
 • r. 2010 Tomáš Bončo - účasť vo finále III. ročníka Technickej olympiády v kategórii: Stredné školy - aplikovaná informatika - 3. miesto
 • r. 2012 Róbert Šeliga, Michal Kolárik, Ľubor Jurena - Networking Academy Games 2012 -  3. miesto
 • r. 2012 Alica Lackovičová - súťaž "Jazykový kvet II.", kategória: Poézia & próza - angličtina - 5. miesto
 • r. 2013  Cyntia Bajcerová - Národné kolo súťaže v rečníckych prejavoch v anglickom jazyku pre žiakov stredných škôl v kategórii 16 -17 ročných študentov - 1.miesto !!!
 • r. 2013 Miro Gajan, Tomáš Kuruc, Timea Gajdošová, Pavol Šterbák Networking Academy Games 2013 v kategórii Video - 2.miesto
 • r. 2014 Miro Gajan, Daniel Michlík, Tomáš Kuruc, Timea Gajdošová, Pavol Šterbák Networking Academy Games 2014 v kategórii Video - 1.miesto !!!
 • r. 2014 Jana Žifčáková Poznaj svoju minulosť 2.miesto
 • r. 2015 Patrik Michalák a Daniel Závacký  na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v súťažnom odbore Informatika 1.miesto !!!
 • r. 2015 Michaela Odrobinová a Ľudmila Mlynarčíková postúpili do finále celoslovenskej súťaže " Bankomat nápadov ", ktorá je vyhlásená  Junior Achievement Slovensko  v rámci programu " Viac ako peniaze " 3.miesto.
 • r. 2015 Judita Zvirinská Poznaj svoju minulosť 2.miesto
 • r. 2015 Vynikajúce výsledky dosiahli študenti školy v celoštátnej matematickej súťaži KLOKAN 2015  -  2.miesto zo 173 škôl v kategórii O12 ( 1.a 2.ročník SOŠ) ,7. miesto zo 131  škôl v kategórii O34 ( 3.a 4.ročník SOŠ) .
 • r. 2015 Monika Polónyová - finále národného kola súťaže v rečníckych prejavoch v anglickom jazyku SPEAKER´S CORNER
 • r. 2016 - 3.miesto Judita Zvirinská celoštátne kolo - olympiáda v nemeckom jazyku !!!
 • r. 2016  Veronika Klčová a Filip Bartoš - 1.miesto v celoslovenskej súťaži " Bankomat nápadov", ktorú organizuje Junior Achievement Slovensko v rámci programu Viac ako peniaze !!!
 • r. 2016  Ľudmila Mlynarčíková, ktorá postúpila do finále celoštátnej súťaže JA Business Idea, obsadila v súťaži krásne 4.miesto
 • r. 2016 Andrea Marová kategória UNI 3.miesto Networking Academy Games 2016 !!!
 • r. 2016 Tomáš Lisý Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Informatika - 1.miesto !!!
 • r. 2017 Juraj Martiček Expert O12 - 1.miesto !!! ( celkovo 1213 súťažiacich )
 • r. 2017 Jozef Košár  Expert O34 - 3.miesto ( celkovo 1068 súťažiacich )
 • r. 2017 Matej Hockicko Mozgolamy - 1.miesto
 • r. 2017 Jakub Suchár 2.miesto olympiáda v anglickom jazyku
 • r. 2017 Samuel Dikant, Tomáš Kacvinský, Ján Dovjak kategória HS3 2.miesto Networking Academy Games 2017 !!!
 • r. 2017 Ján Dovjak kategória UNI 2.miesto Networking Academy Games 2017 !!!
 • r. 2018 Jakub Suchár 1.miesto olympiáda v anglickom jazyku !!!
 • r. 2018 Na celoslovenskom veľtrhu JA ( Junior Achievement ) firiem v Bratislave naša študentská JA firma COINFLIP zvíťazila v kategórii „ Manažérsky tím“
 • r. 2018 Karla Silvia Beatrix Bereczová, Tomáš Kacvinský, Samuel Kubinský kategória HS3 3.miesto Networking Academy Games 2018
 • r. 2018 Junior Internet AMAVET 2018 - Matej Rástocký  2.miesto v kategórii JuniorDESIGN
 • r. 2018 Angélique Vannel, Boris Marko 1. miesto Stredoškolská odborná činnosť, kategória Ekonomika a riadenie 
 • r. 2019 Mário Harvan, 1. miesto súťaž z oblasti počítačových sietí Net@FIIT 2019, ktorej vyhlasovateľom je Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. 
 • r. 2019 Tomáš Bella  Expert - geniality show O34 - 1.miesto ( celkovo 1153 súťažiacich )
 • r. 2019 Mário Harvan, Juraj Martiček, Samuel Bučák  kategória HS3 2.miesto Networking Academy Games 2019 !!!
 • r. 2019 Mário Harvan, kategória UNI 2.miesto Networking Academy Games 2019 
 • r. 2019 Juraj Martiček,  kategória UNI 3.miesto Networking Academy Games 2019
 • r. 2019 Bankomat nápadov 2019, ktorú organizuje  Junior Achievement Slovensko v rámci programu Viac ako peniaze 2.miesto Jana Zekuciová a Adam Dúbravec
 • r. 2019 Bankomat nápadov 2019, ktorú organizuje  Junior Achievement Slovensko v rámci programu Viac ako peniaze 3.miesto Aurélia Jendrušáková a Veronika Nečasová
 •  r. 2019 ( Junior Achievement ) Veľtrh podnikateľských talentov 1.miesto firma VENIT v kategórii IBM Prezentácia na pódiu a zároveň Damián Duda,prezident spoločnosti ocenený medzi najlepšími Manpower Leadership Award súťaže
 • r. 2019 SEA - agentúra pre vzdelanie a vedu zorganizovala 5. ročník súťaže amatérskej filmovej tvorby „MLADÝ FILMOVÝ TVORCA“. Benjamín Haverla, ktorý obsadil v III. kategórii ( SŠ a gymnáziá)  vynikajúce 2.miesto so svojím animovaným filmom. 

 • IT FITNESS TEST 2019 – SSOŠ 1.miesto v kategórii SOŠ v SR

 • r.2019 Ocenenie Junior Achievement Slovensko za výnimočný prínos v oblasti rozvoja podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti

 

 

Regionálne úspechy:

 • r. 2011 Tadeáš Tauchin, Denis Malinič, Pavol Fišer, Lukáš Smrž, Erika Krajníková - Turnaj mladých fyzikov - 3. miesto
 • r. 2012 Tadeáš Tauchin, Pavol Fišer, Lukáš Smrž, Erika Krajníková, Patrik Britaňák - Turnaj mladých fyzikov - 3. miesto
 • r. 2013 Lukáš Smrž, Patrik Britaňák, Erika Krajníková, Marek Janík, Jakub Ledecký - Turnaj mladých fyzikov - 3. miesto
 • r. 2017 SSOSTA team - víťaz regionálneho turnaja FIRST LEGO League a postup do európskeho semifinále do Debrecénu
 • r. 2019 Tím OXEN Bot - - víťaz regionálneho turnaja FIRST LEGO League a postup do SR a ČR  semifinále do Bratislavy

 

Krajské úspechy:

 • r. 2009 Hana Volfová - Olympiáda v anglickom jazyku - 1. miesto
 • r. 2010 Carina Gallová - Olympiáda v nemeckom jazyku - 3. miesto
 • r. 2011 Carina Gallová - Olympiáda v nemeckom jazyku - 2. miesto
 • r. 2011 Stanislav Birošík - Stredoškolská odborná činnosť v odbore: História, politológia, filozofia, právne vedy - 3. miesto
 • r. 2011 Katarína Čontošová - Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie - 3. miesto
 • r. 2012 Tomáš Balogh - Olympiáda v španielskom jazyku - 2. miesto
 • r. 2012 Dominika Jánošíková - Olympiáda v španielskom jazyku - 3. miesto
 • r. 2012 Katarína Čontošová - Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Ekonomika a riadenie - 2. miesto
 • r. 2012 Tadeáš Tauchin - súťaž "Jazykový kvet", kategória: Poézia & próza - angličtina - 2. miesto
 • r. 2012 Alica Lackovičová - súťaž "Jazykový kvet", kategória: Poézia & próza - angličtina - 1. miesto
 • r. 2013 Tomáš Biroščák, Nika Kvasnová - Stredoškolská odborá činnosť v odbore: Informatika - 1.miesto
 • r. 2014 Simona Hudáková, Karin Ondíková - Stredoškolská odborná činnosť v odbore: História, filozofia, právne vedy - 3. miesto 
 • r. 2014 Peter Neupauer - Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Informatika - 3. miesto
 • r. 2014 Michael Rozsíval - Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Ekonomika a riadenie - 1. miesto
 • r. 2015 Judita Zvirinská - Nemecká olympiáda - 2. miesto
 • r. 2015 Nikola Gallschneiderová - Stredoškolská odborná činnosť v odbore: História, filozofia, právne vedy - 3. miesto
 • r. 2016 Judita Zvirinská 1. miesto  olympiáda v nemeckom jazyku
 • r. 2016 Ján Medvec  Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Ekonomika a riadenie - 1. miesto
 • r. 2016 Tomáš Lisý Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Informatika - 2.miesto
 • r. 2017 Patrik Lorko 3.miesto olympiáda v nemeckom jazyku
 • r. 2017 Jakub Suchár 1.miesto olympiáda v anglickom jazyku
 • r. 2017 Tomáš Kavinský, Filip Letovanec  Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Ekonomika a riadenie - 1. miesto
 • r. 2017 Radoslava Slaninová Stredoškolská odborná činnosť v odbore: História, filozofia, právne vedy - 1. miesto
 • r. 2017   Ján Dovjak Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia - 1. miesto
 • r. 2017   Samuel Dikant Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Matematika, fyzika - 2. miesto
 • r. 2017   Matúš Škerlík Stredoškolská odborná činnosť v odbore: Informatika - 3. miesto
 • r. 2018 Stredoškolská odborná činnosť  1.miesto  Dávid Zita   v súťažnom odbore Informatika ,
 • r. 2018  Stredoškolská odborná činnosť 1.miesto   Zuzka Zimová v súťažnom odbore História, filozofia, právne vedy
 • r. 2018  Stredoškolská odborná činnosť 1.miesto  dvojica Angélique Vannel, Boris Marko v súťažnom odbore Ekonomika a riadenie
 • r. 2018  Stredoškolská odborná činnosť 2.miesto  dvojica Mário Harvan, Juraj Martiček v súťažnom odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika
 • r. 2018  Stredoškolská odborná činnosť  3.miesto  Michal Žiga  v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia, sociológia
 • r. 2018  Jakub Krnáč 3. miesto ZENIT v programovaní dosiahol v kategórii B 
 • r. 2019  Stredoškolská odborná činnosť 1.miesto   Jakub Soják v súťažnom odbore Životné prostredie, geografia, geológia
 • r. 2019  Stredoškolská odborná činnosť 1.miesto   Monika Chovancová, Beáta Špaková v súťažnom odbore História, filozofia, právne vedy
 • r. 2019  Stredoškolská odborná činnosť 2.miesto   Daniela Marušincová  v súťažnom odbore Ekonomika a riadenie
 • r. 2019  Stredoškolská odborná činnosť 3.miesto  Mária Šterbáková, Matúš Juštík  v súťažnom odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika
 • r. 2019  Stredoškolská odborná činnosť 3.miesto  Ján Závacký v súťažnom odbore Pedagogika, psachológia, sociológia

 

Obvodné a okresné úspechy:

 • r. 2009 Hana Volfová - Olympiáda v anglickom jazyku - 1. miesto
 • r. 2010 Hana Volfová - Olympiáda v anglickom jazyku - 2. miesto
 • r. 2010 Carina Gallová - Olympiáda v nemeckom jazyku - 1. miesto
 • r. 2011 Carina Gallová - Olympiáda v nemeckom jazyku - 2. miesto
 • r. 2013 Ondrej Tužák - Olympiáda v anglickom jazyku - 2. miesto
 • r. 2013 Klaudia Vospálková - Olympiáda v nemeckom jazyku - 3. miesto
 • r. 2014 Denis Lörinc - Olympiáda v anglickom jazyku - 1. miesto
 • r. 2014 Judita Zvirinská - Olympiáda v nemeckom jazyku - 1. miesto