• Škola 21.storočia
   • Mnoho mladých ľudí sa stalo úspešnými, lebo videli nové príležitosti ... staňte sa úspešnými s nami ...
   • Nadštandartné technické vybavenie ...
   • Notebook pre každého študenta na prácu v škole a domácu prípravu ...
   • Školská televízia - SSOSTA TV
   • Profesionálne fitness - vstup výhradne pre študentov SSOSTY
   • Mimoriadne obľúbený snack bar ...
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Matematický klokan

      Výborné výsledky dosiahli študenti školy na medzinárodnej súťaži Matematický klokan. V kategórii O12 ( 1. a 2. ročník ) sa zo 47 zúčastnených študentov až 13 umiestnilo s percentilom nad 90 % a dokonca 6 študenti dosiahli percentil nad 95 %. V kategórii O34 ( 3. a 4. ročník ) sa z 25 zúčastnených študentov až 15 umiestnilo s percentilom nad 90 % a dokonca 10 študenti dosiahli percentil nad 95 %.

    • Úspech na celoštátnom kole SOČ
     • Úspech na celoštátnom kole SOČ

      Až 6 projektov žiakov našej školy sa na krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti umiestnilo na 1. alebo 2.mieste a postúpilo na celoštátne kolo SOČ,ktoré sa konalo 28.4.2022 v Bardejove. Študenti dosiahli skvelé výsledky : 1.miesto obsadil Damián Regeš v súťažnom odbore Matematika, fyzika, v súťažnom odbore História, filozofia, právne vedy obsadil Juraj Sýkora 2.miesto a 3.miesto v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia, sociológia obsadili Ema Husárová a Michaela Zemanová. Sú to vynikajúce výsledky, srdečne blahoželáme !

    • Bankomat nápadov
     • Bankomat nápadov

      Až dva tímy študentov 2.ročníka našej školy sa prebojovali do finále súťaže Bankomat nápadov, ktorá sa konala v rámci programu Viac ako peniaze. Dosiahli pekný úspech - tím D&D ( Dano Brezina a Dano Vyšňovský ) obsadil v rámci celoslovenského finále 3.miesto a Creative team ( Julka Kniznerová a Iveta Bieľaková ) 4.miesto. Blahoželáme !

    • Technická myšlienka roka
     • Technická myšlienka roka

      Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA (FEIT UNIZA) usporiadala 13. ročník súťaže Technická Myšlienka Roka (TMR) pre stredoškolských študentov. Do finálového kola postúpilo 18 najlepších projektov z celého Slovenska, ktoré súťažili v oblastiach mechatroniky, elektroniky, IT a mnohých ďalších. Medzi top 3 víťazné projekty patrí aj "Kontajner na separovanie odpadu s mobilnou aplikáciou" našich študentov tretieho ročníka Jakuba Solára, Milana Kleina a Matúša Švirlocha. Blahoželáme k umiestneniu aj ku prijatiu na vysokú školu !

    • Vynikajúci výsledok na NAG 2022
     • Vynikajúci výsledok na NAG 2022

      V 7. ročníku prestížnej študentskej súťaže z oblasti počítačových sietí Networking Academy Games (NAG 2022) dosiahol vynikajúci výsledok náš študent 4.ročníka Matúš Záremský , ktorý obsadil vo veľmi tesnom súboji 2.miesto! Vo veľkom počte až 81 súťažiacich stredných škôl sa nestratili ani naši ďalší študenti - Braňo Sivanič obsadil pekné 6.miesto a Damián Regeš 15.miesto. Srdečne blahoželáme !

    • Postup do finále OKM
     • Postup do finále OKM

      Šimon Podstavek ( kategória 1) a Zara Karakaya ( kategória 2) postúpili z krajského kola do finálového celoslovenského kola Olympiády kritického myslenia . Do krajského kola OKM sa zapojilo vyše 1884 študentov a študentiek zo 140 škôl po celom Slovensku, z každého kraja postúpili najúspešnejší riešitelia a riešiteľky. Blahoželáme a držíme palce vo finále !

    • Postup do finále Ekonomickej olympiády
     • Postup do finále Ekonomickej olympiády

      V dňoch 24.2. – 2.3.2022 prebehli krajské kolá 5. ročníka Ekonomickej olympiády na Slovensku, prostredníctvom 12 online podujatí s 540 študentmi. Z každého kraja postupujú minimálne traja súťažiaci s najlepším výsledkom z kraja, následne ďalší súťažiaci s najvyšším bodovým ziskom bez ohľadu na príslušnosť ku kraju. Do celoslovenského finále Ekonomickej olympiády, ktoré sa bude konať 3. mája 2022 v Bratislave postúpil aj náš študent 1.ročníka Šimon Podstavek. Blahoželáme a držíme palce vo finále !

    • Olympiáda Mladý účtovník
     • Olympiáda Mladý účtovník

      Do druhého - finálového kola Olympiády Mladý účtovník postúpilo "30 najlepších účtovníkov " SR. Je veľmi potešujúce, že medzi nich sa zaradila aj naša Sára Nikol Scholtzová , pre ktorú už tento postup znamená prijatie na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a na Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Blahoželáme a držíme palce v ďalšej súťaži !

    • Vynikajúce výsledky na KK SOČ
     • Vynikajúce výsledky na KK SOČ

      Na krajskom kole súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti, do ktorého sa zapojili stredoškoláci z celého kraja so 158 prácami, dosiahli naši študenti vynikajúce výsledky. V súťažnom odbore Informatika obsadil Miro Cimerman 1.miesto, taktiež 1.miesto v súťažnom odbore História, filozofia, právne vedy obsadil Juraj Sýkora, 1.miesto v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia, sociológia obsadili Gabika Špaková a Viktória Kubisová a 1.miesto obsadili aj Jakub Solár, Milan Klein a Matúš Švirloch v súťažnom odbore Životné prostredie, geografia, geológia. 2.miesto obsadil Damián Regeš v súťažnom odbore Matematika, fyzika a rovnako 2.miesto v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia, sociológia obsadili Ema Husárová a Michaela Zemanová. 3.miesto obsadila Nika Obertanová v súťažnom odbore Životné prostredie, geografia, geológia, Marek Šafařík a Adrián Fáber v súťažnom odbore Strojárstvo, hutníct

    • SILÁK SSOSTY
     • SILÁK SSOSTY

      16 najsilnejších Sosťákov si svoje sily zmeralo vo štvrtok 31.3.2022 v už našej tradičnej súťaži "SILÁK SSOSTY". Víťazstvo si odniesli Tadeáš Gurka z II.B triedy a Dominika Neupauerová zo IV.A triedy.

     • O pohár primátora mesta Poprad

      Študenti školy Paťo Richtarčík, Marko Jína, Micolas Adrián Klauda, Viki Dlugošová , Michal Zuštiak a Aďo Lysák postavili na Turnaj v trojkovom basketbale "O pohár primátora mesta Poprad " dve družstvá a dosiahli skvelé výsledky. Zmiešané družsvo obsadilo 1.miesto a chlapčenské družstvo 3.miesto. Blahoželáme !

    • Krajské kolo TMF
     • Krajské kolo TMF

      Na krajskom kole súťaže Turnaj mladých fyzikov dosiahli naši študenti 2.ročníka výborné výsledky. Družstvo v zložení Grétka Ištoková, Peter Gonda, Marko Chudík a Vladislav Mitický obsadili ako jediné družstvo strednej odbornej školy vynikajúce 2.miesto.Turnaj mladých fyzikov je súťaž družstiev stredoškolákov vo fyzike. Spája v sebe myšlienky Fyzikálnej olympiády (riešenie príkladov) s myšlienkami stredoškolskej odbornej činnosti (prezentácia riešenia nejakého problému pred odbornou porotou). Úlohou súťažiacich je každý rok vypracovať 17 náročných úloh z rôznych oblastí fyziky tak, aby ich mohli prezentovať pred odbornou porotou.

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

      30 inšpiratívnych nápadov, svedčiacich o tvorivosti, širokom rozhľade, riešení skutočných problémov praxe , ale aj o koníčkoch a zaujímavom využívaní voľného času našich študentov...to sú atribúty nášho školského kola súťaže Stredoškolskej odbornej súťaže. Veríme, že porota správne vybrala tie najlepšie práce , ktoré budú súťažiť na krajskom kole SOČ 1.apríla 2022. Držíme palce !

    • NET@FIIT 2022
     • NET@FIIT 2022

      Súťaž NET@FIIT 2022 , ktorá sa konala 7.2.2022 na FIIT STU v Bratislave, je súťaž stredoškolákov zameraná na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí, najmä konfigurácie aktívnych sieťových prvkov, ako sú prepínače a smerovače.

      Študenti našej školy dosiahli na tejto súťaži vynikajúce výsledky. Matúš Záremský obsadil 2.miesto, Damián Regeš 3.miesto, Patrik Boržík 5.miesto a Branislav Sivanič 6.miesto. Srdečne blahoželáme !

    • EXPERT - geniality show 2021/22
     • EXPERT - geniality show 2021/22

      V celoslovenskej vedomostnej súťaži žiakov stredných škôl EXPERT- geniality show 2021/22 dosiahli študenti školy výborné výsledky. V kategórii študentov 1. a 2.ročníka obsadil v téme "Mozgolamy" Vladislav Mitický vynikajúce 2.miesto a v celkovom poradí skončil na 13.mieste v konkurencii 1183 súťažiacich. V kategórii študentov 3. a 4.ročníka obsadil 2.miesto v téme "Tajomstvá prírody " Damián Regeš a v celkovom poradí sa umiestnil na úžasnom 3.mieste. Krásne - 10.miesto v celkovom poradí dosiahol aj Jakub Urban. Blahoželáme !

    • Diskusné fórum SSOSTY
     • Diskusné fórum SSOSTY

      Inšpiratívne, obohacujúce, úprimné a zaujímavé . Také bolo dnešné piatkové predpoludnie , počas ktorého sa stretli naši maturanti - študenti 4.ročníka s našimi absolventmi, študentmi rôznych vysokých škôl na Slovensku aj v Čechách a diskutovali s nimi o ich pozitívnych aj negatívnych skúsenostiach s vysokoškolským štúdiom. Cenné a naozaj úprimné priateľské rady "navždy našich Ssoťákov " študenti veľmi ocenili a možno aj úplne zmenili ich pôvodné rozhodnutia. Ďakujeme !

    • online Deň otvorených dverí
     • online Deň otvorených dverí

      Pre záujemcov o štúdium pripravujeme v stredu 02.02.2022 v čase od 17:00 hod. online Deň otvorených dverí. Jeho súčasťou budú informácie o podmienkach a možnostiach štúdia na škole, virtuálna prehliadka priestorov školy, ale aj príležitosť získať od vedenia školy odpovede na všetky otázky týkajúce sa štúdia.

    • Lyžiarsky a snowboardový kurz
     • Lyžiarsky a snowboardový kurz

      Príjemné počasie, dostatok snehu, upravené svahy, komfortné ubytovanie,dobrá strava a nadovšetko výborná nálada po mesiacoch neustáleho obmedzovania - to sú atribúty, ktoré sprevádzali počas celého týždňa našich druhákov a tretiakov na lyžiarskom a snowboardovom kurze v rezorte Levočská dolina.

    • Víťazka OANJ
     • Víťazka OANJ

      Naša študentka 1.ročníka Veronika Mikulová zvíťazila na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku a postúpila na krajské kolo súťaže. Blahoželáme a držíme palce v ďalšej súťaži !

    • Projektové dni SSOSTY
     • Projektové dni SSOSTY

      V škole sa v hneď v úvode nového roku 2022 uskutočňujú PROJEKTOVÉ DNI SSOSTY , ktorých cieľom je v rámci rovesníckeho neformálneho vzdelávania prezentovať kreatívne témy úspešných projektov odborných súťaží študentom prvých troch ročníkov školy.

    • Prvenstvo v OKM
     • Prvenstvo v OKM

      Viac ako 70 škôl z celého Slovenska sa zapojilo do prvého kola Olympiády kritického myslenia. Naša škola získala prvenstvo v počte zapojených žiakov. V 1.kategórii dosiahol najlepší výsledok náš študent I.A triedy Šimon Podstavek ( 5.miesto). V 2.kategórii dosiahol najlepší výsledok náš študent IV.B triedy Damián Regeš ( 9.miesto).

    • Olympiáda kritického myslenia
     • Olympiáda kritického myslenia

      Študenti školy sa v stredu 15.12.2021 zapojili do Olympiády kritického myslenia. Je to súťaž pre žiakov stredných škôl, zameraná na overovanie a vyhľadávanie informácií, identifikáciu logických chýb, interpretáciu dát a štatistík a formulovanie argumentov. Prebieha v dvoch vekových kategóriách a troch súťažných kolách od decembra do mája.

    • Charita na SSOSTE
     • Charita na SSOSTE

      Včera sme si počas prestávok vytvorili vianočnú atmosféru prostredníctvom študentského karaoke a zároveň sme príjemnú akciu spojili s charitatívnou zbierkou trvanlivých potravín a ponožiek, ktoré poputujú k popradským bezdomovcom do Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia. Vianoce tak prídu aj k nim . Všetkým ďakujeme !

    • "Rozbehni sa"...
     • "Rozbehni sa"...

      Do úspešného projektu "Rozbehni sa " sa v tomto roku z celého Slovenska prihlásilo 1 500 študentov zo 62 stredných škôl a predstavili spolu 208 vlastných nápadov. Do 1.kola postupujúcich nápadov postúpilo 8 tímov, medzi ktoré patrí aj náš tím Matúša Švirlocha a Milana Kleina a ich "Svietiaci smart obraz " . Srdečne blahoželáme, veríme, že sa im podarí rozvíjať ďalej svoj nápad v programe Rozbiehátor a postúpiť do ďalšieho kola.

    • IT Fitness Test 2021
     • IT Fitness Test 2021

      V celoslovenskom testovaní digitálnych zručností IT Fitness 2021, do ktorého sa zapojilo takmer 27 436 respondentov starších ako 15 rokov, dosiahli žiaci školy (zapojilo sa 279 žiakov ) v úspešnosti testovania percentil školy 95,7 % a naša škola sa tak stala najúspešnejšou školou v kategórii stredných odborných škôl.

     • "68. rok" - zážitkové učenie na SSOSTE

      V piatok (08.10.2021) mohli študenti SSOSTY zažiť atmosféru udalostí z 21.8.1968. Cieľom zážitkového učenia bolo, aby si vedeli predstaviť a vcítiť sa nielen do augustových udalostí, ale aj do dní a rokov, ktoré nadišli. Aby sa naučili vnímať históriu nielen cez dátumy, ale aby vnímali históriu cez príčiny, následky a cez emócie. Najemotívnejšou časťou programu bol určite osobný príbeh pani Anny Malej, ktorá počas augustových dní prišla o brata J. Bonka.Pozvanie prijal aj Mgr. Ján Endrődi z ÚPN, ktorý zároveň predstavil študentom nový film "Spýtaj sa vašich".

  •  

  •  

   • Inteligentné technológie novinka od 01.09.2020


   • Prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva prebieha digitálna transformácia, známa tiež ako štvrtá priemyselná revolúcia. Študijný odbor inteligentné technológie bol vypracovaný na základe požiadavky Republikovej únie zamestnávateľov podľa potrieb digitálnej transformácie a Industry 4.0. Bližšie informácie: 2559_M_IT.pdf​​

  • Partneri

   • Academic Union Oxford
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje