• Škola 21.storočia
  • Mnoho mladých ľudí sa stalo úspešnými, lebo videli nové príležitosti ... Staňte sa úspešnými s nami ...
  • 3D & Virtual Lab ...
  • Notebook pre každého žiaka ...
  • Nadštandartné technické vybavenie ...
  • Profesionálne TV štúdio ...
  • Privátne fitness centrum ...
  • Školský bufet ...
  • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • "Sloboda nie je samozrejmá "

      Zážitkové učenie zanecháva v našom srdci a v našej mysli hlbokú stopu...To skutočne prežité, prebolené a nakoniec vybojované, vypočuté nie sprostredkovane, ale od tých, ktorí to zažili...Pozvanie do nášho ďalšieho cyklu zážitkového učenia , tentokrát na tému " Sloboda nie je samozrejmá " prijali pán Ján Bendík a pán Ján Endrodi z ÚPN.

     • SSOSTA TV v RTVS

      Získať informácie, nadobudnúť zručnosti, zažiť atmosféru profesionálneho štúdia, inšpirovať sa...to všetko bolo cieľom exkurzie členov krúžku našej školskej televízie v štúdiu RTVS v Košiciach.

    • Ideathon
     • Ideathon

      Naši študenti 3.ročníka študijného odboru Ekonomicko-právne činnosti v podnikaní sa v utorok 14.11.2023 zúčastnili súťaže Ideathon, na ktorej sa zúčastnilo celkovo 64 študentov zo 16 škôl, ktorí v tomto školskom roku absolvujú program Aplikovaná ekonómia. Stredoškoláci predstavili 16 inovatívnych nápadov , ktoré kreatívne a inkluzívne riešia problémy priamo v ich okolí. Sme radi, že členkou tímu, ktorý sa umiestnil na 1.mieste, bola naša študentka Stella Hegedusová. Blahoželáme !

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2023

      V piatok 10.novembra 2023 sa na našej škole uskutočnil “Deň otvorených dverí 2023”. Našu školu navštívil rekordný počet ( 549) záujemcov o štúdium, ich rodičov a učiteľov. Bol to deň nabitý informáciami, osobnými zážitkami, pozitívnymi emóciami a plný krásnych stretnutí aj s absolventmi školy a ich ďalšími rodinnými príslušníkmi. Ďakujeme za pozitívne ohlasy !

     • Finančná sloboda a poistné plnenia v praxi

      Zaujímavé, podnetné a motivujúce bolo predpoludnie 8.novembra 2023 pre študentov 2. a 3.ročníka študijného programu Právo a podnikanie. Druháci si zahrali pod taktovkou certifikovaného lektora CSR projektu Finančná gramotnosť Ing. Petra Petrušku hru Finančná sloboda a tretiaci spolu Ing. Dušanom Frkáňom a Ing. Marcelom Krempaským rozoberali v téme životné a neživotné poistenie teóriu poisťovníctva a ukážky poistných plnení v praxi.

     • Školské kolá súťaží ZENIT

      17 žiakov IKT odborov sa dňa 17.10.2023 zúčastnilo školského kola súťaže ZENIT - PROGRAMOVANIE v dvoch súťažných kategóriách. Najvyšší počet bodov dosiahli Jakub Hromádka a Timotej Vronč ( IV.A trieda ) a Ján Jurdík a Marek Mýtnik ( II.A trieda) .

      18.10.2023 sa až 28 žiakov zapojilo do školského kola súťaže ZENIT -GRAFIKA, z ktorých najúspešnejší boli Martina Sekeráková ( IV.B trieda), Lukáš Fridmanský ( IV.A trieda ) a Eva Gubáňová ( IV.B trieda). Zároveň sa uskutočnilo aj školské kolo súťaže ZENIT - WEBOVÝ DIZAJN , v ktorom získali najvyšší počet bodov Martin Šilon (IV.B trieda ), Ján Jurdík (II.A trieda ) a Richard Marcinčák ( III.B trieda ).

    • Pridaná hodnota vo vzdelávaní
     • Pridaná hodnota vo vzdelávaní

      Naša škola, ako jedna z 539 stredných škôl, získala v týchto dňoch externé nezávislé hodnotenie žiakov z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra, z ktorého priamo vyplýva, či príspevok ku vzdelávaniu našich žiakov bol počas štyroch rokov ich štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo pod úrovňou očakávania. S veľkou radosťou sme prijali správu , že za obdobie 2019 – 2023, t. j. na základe výsledkov v testoch EČ MS zo SJL našich tohtoročných maturantov a ich výsledkov v T9 zo SJL v r. 2019, sa naša škola nachádza v kategórii nad úrovňou očakávania !

     • ERASMUS +

      Už 10 dní je 17 študentov našej SSOSTY na trojtýždňovej odbornej praxi v meste Braga v Portugalsku. Súčasťou programu ERASMUS+ je okrem odbornej práce v rôznych firmách aj spoznávanie krajiny, jej historických a kultúrnych pamiatok a nadobúdanie skúseností každodenného života v multikultúrnom prostredí.

    • Vesmírna škola
     • Vesmírna škola

      V mobilnom planetáriu "Vesmírnej školy " objavovali naši študenti 2. a 3. ročníka úžasnú históriu astronómie a vesmír, ktorý nám odhalila veda, cestovali cez Slnečnú sústavu až k vzdialeným galaxiám a zisťovali čo je vlastne naše Slnko a ako ho dnes dokážeme skúmať.

     • Súťaž projektových tímov

      Aj študenti 4.ročníka študijného odboru Ekonomicko-právne činnosti v podnikaní dňa 4.októbra 2023 pracovali v zmiešaných tímoch na zverejnenej výzve. V priebehu pár hodín mali za úlohu navrhnúť inovatívny produkt alebo službu a nájsť inovatívne , finančne nenáročné a v praxi realizovateľné riešenie... a samozrejme svojou dokonalou prezentáciou presvedčiť porotu, že ich nápad je najlepší...

     • IT Challenge 2023

      Šesť zmiešaných tímov študentov 4.ročníka študijného odboru Inteligentné technológie a študijného odboru Informačné a digitálne technológie súťažilo 3.októbra 2023 o najlepšie umiestnenie v súťaži projektových tímov. Zadanie pre trojtýždňovú prácu študentov bolo naozaj náročné - mali pripraviť komplexnú novú vizuálnu identitu reálne existujúcej firmy Freibus SLOVAKIA Tour, s.r.o., vytvoriť sieť aj funkčnú aplikáciu pre cestujúcich, webový portál a pripraviť smart zariadenia pre ten najmodernejší smart autobus....a potom svojou prezentáciou presvedčiť porotu, ktorej členom bol aj samotný majiteľ firmy, že sú najlepší.Zvíťazil tím Lukáša Fridmanského a Mateja Ladislava Rondzíka. Blahoželáme !

     • DEŇ JAZYKOV NA SSOSTE

      V piatok 29.septembra 2023 sa v priestoroch školy opäť uskutočnil "Deň jazykov na SSOSTe". Študenti mali možnosť zažiť atmosféru, nasať vôňu a "ochutnať " Japonsko, Mexiko, Brazíliu, Španielsko, USA, Francúzsko, Poľsko a naše krásne Slovensko...

     • SLOVAKIATECH FORUM

      Študenti 3.ročníka IKT sa dňa 20.9.2023 zúčastnili 5.ročníka najväčšej inovačnej a technologickej konferencie a veľtrhu u nás SlovakiaTech FORUM - EXPO 2023, ktorý privítal všetkých priaznivcov vedy, výskumu a vývoja nových technológií a inovácií.

     • BRNO-BRATISLAVA 2023

      IBM,ESET, CISCO, Volkswagen Slovakia - to sú veľmi zaujímavé a inšpiratívne firmy, ktoré navštívili študenti 4.ročníka našich informatických odborov v rámci svojej 3-dňovej exkurzie Brno-Bratislava 2023. Mozaika silných zážitkov bola doplnená aj o návštevu NR SR a stretnutie s jej predsedom, exkurziu na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne a nezabudnuteľné divadelné predstavenie Divadla Astorka Korzo 90.

    • Firma LOXONE na SSOSTE
     • Firma LOXONE na SSOSTE

      Dňa 13.9.2023 sa pre študentov 4.ročníka študijného odboru Inteligentné technológie uskutočnil workshop so zástupcami rakúskej spoločnosti LOXONE, ktorý bol pokračovaním rozbiehajúcej sa spolupráce školy s touto prestížnou spoločnosťou pri výuke nového odborného predmetu SMART technológie. Kooperácia s touto firmou spočíva v zabezpečení základného vybavenia odbornej SMART učebne, v získaní študijných materiálov vytvorených spoločnosťou aj v odbornom preškolení vyučujúcich.

     • Ocenenie ministrom školstva

      V utorok 12.septembra 2023 ocenil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora najúspešnejšie školy v programoch Junior Achievement Slovensko, medzi ktoré patrí aj naša škola zásluhou víťazstva Niny Šuligovej a Mateja Matrtaja v súťaži Bankomat nápadov. Pracovali pod vedením Ing. Marcinovej. Blahoželáme !

     • Šimon Podstavek medzi top 10 na medzinárodnom kole Ekonomickej olympiády v Bratislave

      INESS hostil medzinárodné finále Ekonomickej olympiády, v ktorom si v dňoch 5. – 6. septembra 2023 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave zmerali svoje vedomosti z ekonómie a finančnej gramotnosti študenti zo 14 krajín. Spolu takmer 70 najšikovnejších ekonómov a ekonómiek absolvovalo písomný test v prvý deň podujatia. Slovensko reprezentovali piati súťažiaci: Samuel Jurčišin z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave, Filip Poláčik z Gymnázia Metodova v Bratislave, Šimon Podstavek zo Súkromnej SOŠ v Poprade, Maximilián Tomko z Gymnázia Poštová v Košiciach, a Richard Oliver Veme z Galileo School v Bratislave. Z prvého kola postúpilo 10 finalistov, ktorí na ďalší deň absolvovali druhý písomný test.V medzinárodnej konkurencii si slovenskí študenti viedli veľmi dobre, Samuel Jurčišin a Šimon Podstavek sa dostali medzi najlepších desať súťažiacich a obsadili siedmu a deviatu priečku. Šimon , gr

     • ADAPTAČNÝ KURZ

      Študenti 1.ročníka absolvovali v úvode školského roka adaptačný kurz, počas ktorého sa úplne neznámi mladí ľudia po dvoch dňoch strávených v penzióne Suchá vo Vernári vrátili ako výborné "sosťácke triedy "...

     • LONDÝN 2023

      Všetko, čo sa dá vidieť v Londýne za 5 dní , netypicky ( pre túto krajinu) nádherné počasie , výborná atmosféra, úžasné zážitky, v reálnom živote použitá skvelá angličtina s veľmi dobrým pocitom... to sú atribúty našej exkurzie do Londýna, ktorej sa v dvoch turnusoch letecky zúčastnilo 47 študentov 2. a 3.ročníka školy.

     • BRATISLAVA 2023

      Študenti študijného odboru Právo a podnikanie sa v dňoch 12.- 14.júna 2023 zúčastnili exkurzie Bratislava PP 2023 , ktorá mala veľmi bohatý program - navštívili Úrad vlády SR, Národnú radu SR, Bratislavský hrad, diskutovali na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy i na Fakulte medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. Veľký úspech malo predstavenie " Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho v Divadle Astorka KORZO´90.

     • KOŽAZ

      Výborná nálada, skvelá partia našich tretiakov, rafting na Dunajci, odovzdanie praktických zručností od príslušníkov Armády SR a trošku upršanejšie počasie ... to je Sosťácky Kurz na ochranu života zdravia, ktorý v dňoch 7.- 9.6. 2022 absolvovali naši študenti 3.ročníka v Červenom Kláštore.

     • SSOSTA CUP

      Zanietenie, vášeň, bojovnosť , nasadenie do poslednej chvíle - to boli atribúty volejbalového turnaja školy, v ktorom nakoniec zvíťazil tím III.A triedy. Blahoželáme !

     • Cechovačka prvákov

      Aj tento rok, opäť v osvedčenom netradičnom letnom termíne (v piatok 2.6.2023), bola "Cechovačka" študentov prvého ročníka školy , ktorú pripravil školský parlament a študenti tretích ročníkov a ktorá bola plná slnka, zábavy, smiechu a dobrej nálady.

     • Absolventi školy - ročník 2023

      106 mladých ľudí si v pondelok 29.mája 2023 prevzalo vytúžené maturitné vysvedčenie, čím definitívne ukončili svoj krásny stredoškolský život a otvorili brány do života nového - vysokoškolského, podnikateľského, pracovného...Všetkým prajeme mnoho šťastia a veľa správnych rozhodnutí pri hľadaní práce, ktorá ich bude napĺňať a ktorú budú milovať.

     • Postup do medzinárodného kola Ekonomickej olympiády

      Ekonomickú olympiádu na Slovensku organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).Tento rok si v Ekonomickej olympiáde otestovalo svoje vedomosti 10 120 študentov v online školských kolách, z ktorých postúpilo len 540 do ôsmich prezenčných krajských kôl. Vo finále, ktoré sa konalo vo štvrtok 4. mája 2023 v hoteli Devín v Bratislave, si zmeralo sily 50 najlepších študentov z celého Slovenska a nás veľmi teší, že medzi nimi boli aj študenti našej školy Šimon Podstavek a Samuel Chovan. Výborný výsledok dosiahol Šimon Podstavek, ktorý sa umiestnil na 4.mieste ( so stratou 1 bodu na 3.miesto ) a postúpil do medzinárodného kola súťaže. Blahoželáme !

     • CERN 2023

      Celý deň strávený v jednom z najväčších vedeckých centier v Európe Technorama Winterthur , úžasná návšteva sveta čokolády spojená s neobmedzenou ochutnávkou v čokoládovni Maison Cailler, prehliadka syrárne v Gruyére aj Monterux - rodiska slávneho Freddiho Mercury , nádherná Ženeva a na záver čerešnička na torte - návšteva najrozsiahlejšieho výskumného centra časticovej fyziky na svete CERNU. Takto bol zostavený program nezabudnuteľnej 5-dňovej exkurzie študentov 2. a 3.ročníka študijných odborov IKT do Švajčiarska, na ktorej sa zúčastnili v závere mesiaca apríl 2023.

    • Úspech na celoštátnom kole SOČ
     • Úspech na celoštátnom kole SOČ

      Až sedem súťažných projektov žiakov našej školy obsadilo na krajskom kole 1. alebo 2.miesto a postúpilo na celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa konalo 26.- 28.4.2023 v Modre. Študenti dosiahli výborné výsledky : Šimon Podstavek obsadil 1.miesto v súťažnom odbore Ekonomika a riadenie. V súťažnom odbore Pedagogika, psychológia, sociológia sa na 2.mieste umiestnili Ema Gallovičová, Ema Kajzárová a Martina Sekeráková. Adam Hruška obsadil 3.miesto v súťažnom odbore zdravotníctvo, farmakológia . Na 5.mieste sa umiestnila Nika Obertanová a Ema Irena Semanová v súťažnom odbore cestovný ruch, gastronómia a hotelierstvo. Blahoželáme !!!

     • Víťazstvo v Bankomate nápadov

      Až dva tímy študentov 2.ročníka študijného odboru ekonomicko-právne činnosti v podnikaní ( Natália Lišivková + Viktória Orosová, Nina Šuligová + Matej Matrtaj) postúpili do finále súťaže Bankomat nápadov, ktorý realizuje JA SR v rámci vzdelávacieho programu Viac ako peniaze. Porota ocenila 3 tímy a víťazným sa stal nápad Niny Šuligovej a Mateja Matrtaja s názvom CUBE ako inováca s presahom do budúcnosti v podobe energeticky nezávislej bunky. Blahoželáme !

     • INNOVATION CAMP

      INI Innovation Camp je súťaž určená pre 100 študentov stredných odborných škôl programu Aplikovaná ekonómia. Študenti pracovali na reálnej výzve v zmiešaných 5-členných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Zaujímavé skúsenosti takto získali naši študenti 3.ročníka Iveta Bieľaková, Zuzana Mačugová, Amine Aouji, Ján Matúš Hurajt a Sebastián Ronald Šebest.

     • Silák SSOSTY

      32 študentov školy zo všetkých ročníkov sa v piatok 21.apríla 2023 zapojilo do našej tradičnej súťaže "Silák SSOSTY". V štyroch disciplínach si najlepšie viedol študent IV.ročníka Tomáš Horák.

     • Výborné výsledky v Matematickom klokanovi

      Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete, do ktorej sa každoročne zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. Do aktuálneho ročníka súťaže sa z našej školy zapojilo 67 žiakov všetkých ročníkov a dosiahli výborné výsledky . 26 žiakov dosiahlo percentil viac ako 90 %, 13 žiakov dosiahlo percentil viac ako 95 % a Jakub Hromádka z III.A triedy získal plný počet bodov, percentil 100%. Blahoželáme !

  •  

  •  

  • Partneri

   • Academic Union Oxford
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje